Szegényüldözés Újpesten – Két kilakoltatást akadályoztunk meg kedden

Ez a cikk több mint 1 éves.

Amint arról A Város Mindenkié csoport (AVM) blogja beszámolt, az Újpesti Önkormányzat Népjóléti és Lakhatási Bizottsága a szeptember 26. hétfő esti ülésén döntött arról, hogy hajléktalanná kívánják-e tenni Károlyt, egy rászoruló, sérülékeny újpesti lakost, vagy lehetővé teszik számára, hogy a korábban lakott önkormányzati bérlakásából egy kisebb lakásba költözzön, és arra bérleti szerződést kössön. A bizottsági döntés kedvező volt, így Károly a mai nap folyamán átköltözhetett az új otthonába.

Az ügyben ezúton is köszönjük a bizottsági tagok belátását! Károly ugyanakkor nagyon sokat szenvedett feleslegesen azóta, hogy 2020 őszen majdnem utcára tették, és amiatt, hogy az önkormányzat azóta, egészen mostanáig, nem volt hajlandó rendezni a jogviszonyát:

„Két évig halálsoron voltam végülis, hogy most hajléktalan leszek, vagy nem”.

Az önkormányzat, ráadásul, teljesen logikátlan módon, a kedvező bizottsági döntés után sem volt hajlandó leállítani a lakáskiürítési eljárást, így annak a – Károly jövedelme szempontjából jelentős – végrehajtói költségét is ráterhelik majd.

Mindeközben az utolsó pillanatban értesültünk arról, hogy az önkormányzati vagyonkezelő ugyancsak szeptember 27-én, reggel 9 órakor tervez kilakoltatni egy rászoruló, súlyos fogyatékossággal élő, közfoglalkoztatott újpesti nőt az otthonából, ahol 30 éve lakik. A helyszínen az AVM önkéntese igyekezett védeni a rászoruló polgárt a kilakoltatástól.

A végrehajtó kíséretében érkezett a helyszínre a Család- és Gyermekjóléti központ három segítő szándékú munkatársa is, akik azonban soha korábban nem találkoztak a kilakoltatással fenyegetett hölggyel. A kilakoltatás megakadályozása érdekében később ugyancsak a helyszínre érkeztek többen az eredetileg Károly védelmében szervezett (de időközben szükségtelenné vált) élőlánc résztvevői közül, továbbá Kerpel-Fronius Gábor főpolgármester-helyettes, valamint Jámbor András és Tordai Bence országgyűlési képviselők.

Az AVM fellépésének és a végrehajtó együttműködésének köszönhetően sikerült időt nyerni egy mindenki számára elfogadható megoldás kimunkálására, így ezt a kilakoltatás is sikerült megakadályozni. Ehhez az eredményhez elengedhetetlen volt a Menhely Alapítvány gyors és segítőkész együttműködése, amely a fővárosi önkormányzati forrásokból működő támogatási kerete terhére vállalta a rászoruló polgár vagyonkezelő felé fennálló, mindösszesen 278 ezer forintos tartozásának az egy összegben történő rendezését, ami az önkormányzati vagyonkezelő feltétele volt a végrehajtás felfüggesztéséhez.

A mai kilakoltatásokat (legalábbis ezt a kettőt) ugyan sikerült megakadályozni, de az önkormányzat ezeket a rászoruló, sérülékeny embereket az AVM – továbbá az AVM által segítségül hívott politikusok és aktivisták, így különösen a Szikra Mozgalom aktivistái, valamint a Menhely Alapítvány közreműködése – nélkül kilakoltatta volna. Károly, ha az önkormányzaton és annak döntéshozóin múlik, már két éve hajléktalan lenne. A súlyos fogyatékossággal élő, létminimum alatti jövedelemből élő nőt anélkül tette volna utcára az önkormányzat vagyonkezelő cége, hogy bárki a polgármesteri hivatal szociális osztálya vagy a családsegítő szolgálat részéről akárcsak egyetlen egyszer is felajánlotta – felajánlhatta volna – a segítségüket a kilakoltatás megelőzésében.

Újpesten az önkormányzat sajnos további rászoruló családokat is indokolatlan, igazságtalan kilakoltatással fenyeget – reméljük, hogy az ő ügyükben is sikerül majd eredményeket elérnünk. A fentiek tükrében azonban nem annyira reménykedünk ebben, hanem küzdenünk kell ezért – és így az újpesti lakásgazdálkodás és szociálpolitika rendszerszintű problémái ellen.

Tapasztalataink szerint az Újpesti Önkormányzat lakásgazdálkodása módszeresen azon dolgozik, hogy minél több rászoruló újpestit hajléktalanná tegyen. Ezt alkalmanként, szorgos munkával, és kellő politikai nyomással meg lehet akadályozni, de ez nem a rendszer működéséből, hanem az annak való ellenállásból következik.

Semmi nem biztosítja, hogy a lakáskiürítési eljárásban érintett rászoruló újpestiekről időben – vagy egyáltalán, bármikor – értesüljön az önkormányzat fenntartásában működő családsegítő szolgálat, a pénzbeli ellátásokról és a lakások bérbeadásáról szóló helyi rendelet pedig a 23 kerület közül egyedülálló módon kifejezetten és szándékosan hátráltatja a kilakoltatás által fenyegetett családok hátralékának és jogcímének a rendezését. Az önkormányzat visszatérően olyan újpesti polgárokat is kilakoltatással fenyeget, akik – Károlyhoz hasonlóan – részesei voltak annak a VEKOP-pojektnek, amiben az önkormányzat részben éppen a részvevők lakhatási körülményeinek a javítására kapott 2 milliárd forintot.

Az újpesti lakásgazdálkodás szegényellenes, gondatlan és felelőtlen gyakorlata alapján azt kellene gondolnunk, hogy az önkormányzat népjóléti politikáját az elmúlt években Kocsis Máté alakította, nem pedig egy olyan párt, az LMP politikusai, amelyik elvben elkötelezett a lakhatáshoz való jog és a kilakoltatások visszaszorítása mellett – sőt, ezekben a témákban korábban az AVM-mel is közösen kampányolt.

Az AVM jogászok bevonásával vizsgálja az Újpesti Önkormányzat hajléktalanná válás megelőzésével kapcsolatos törvényi kötelezettségeinek a rendszerszerű megszegésével – az ebből következő mulasztásos törvénysértéssel – kapcsolatos jogi lépésék, köztük egy kormányhivatali törvényességi felügyeleti eljárás, valamint egy ombudsmani panasztétel, illetve közérdekű bejelentés lehetőségét.

Az Újpesti Önkormányzat vezetőinek a fentiekre tekintettel – és összhangban a 591/2022. (VI. 29.) Fővárosi Közgyűlési határozattal elfogadott „Otthon, mindenkinek. Fővárosi stratégia az otthontalanság és a hajléktalanság csökkentéséről” című közpolitikai dokumentumban foglalt ajánlásokkal – az AVM hangsúlyosan javasolja, hogy

 1. készítsenek helyzetértékelést, cselekvési tervet a hajléktalanná válás megelőzésének a biztosítását előíró, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23.§ (5) 12. pontjában rögzített törvényi kötelezettségük megvalósulásáról, megvalósításáról;
 2. vizsgálják felül a települési támogatások helyi rendszerét annak érdekében, hogy bővüljön a lakásfenntartást és a lakhatás megőrzését szolgáló támogatásokhoz való hozzáférés, és javuljon a támogatások színvonalának a megfelelősége;
 3. biztosítsanak a hajléktalanná válás megelőzését hatékonyan szolgáló települési támogatási formákat;
 4. vizsgálják felül a helyi lakásrendeletüket annak érdekében, hogy az – a józsefvárosi, ferencvárosi, zuglói és fővárosi önkormányzati lakásrendelethez hasonlóan – megbízhatóan elősegítse a hátralékosság megelőzését és hatékonyabb kezelését, valamint biztosítsa az elhelyezés nélküli kilakoltatások tilalmát az önkormányzati bérlakás-szektorban, és ennek keretei között;
 5. biztosítsák, hogy a család- és gyermekjóléti központ munkatársai időben értesülnek azokról a helyzetekről, amelyekbe az önkormányzat, illetve az önkormányzati vagyonkezelő bérlői és lakáshasználói hátralékba kerülnek, illetve a lakásbérleti jogviszonyuk elvesztése, végrehajtási eljárás vagy kilakoltatással fenyegeti őket;
 6. fejlesszék a kerületi családsegítő és gyermekjóléti központ kapacitásait, eszközeit és felkészültségét a lakhatási válsághelyzetek kezelésére;
  ‎‎‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‎‎
  továbbá
  ‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎
 7. soron kívül helyezzék hatályon kívül a pénzbeli ellátásokról és a lakások bérbeadásáról szóló helyi rendelet azon szabályait, amelyek kifejezetten és szándékosan hátráltatják a rászoruló, illetve kilakoltatással fenyegetett újpesti polgárok hátralékának és jogcímének a rendezését;
 8. biztosítsák a helyi szociális ellátórendszer autonómiáját annak érdekében, hogy az abban dolgozó szociális szakembereknek ne kelljen retorzióktól tartaniuk, ha a hivatásuknak és feladatuknak – továbbá a Szociális Munka Etikai Kódexének – megfelelően akár az önkormányzat kilakoltatási szándékával szemben is az ügyfeleik érdekeit képviselik;
 9. az előbbiek megvalósításáig azonnali hatállyal állítsák le a kilakoltatásokat;
  ‏‏‎ ‎‏‏‎ ‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎
  és végezetül pedig
  ‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎
 10. azt az önkormányzati mottót, miszerint „Az ember a legfontosabb érték”, igyekezzenek a leginkább rászoruló újpesti polgárokkal való bánásmódjukban is érvényre juttatni.

 

* * *

Az LMP kilakoltatások ellen szervezett akciójáról szóló kép forrása: lmp678.blog.hu/