Sikerült megoldást találni a pesterzsébeti kilakoltatás ügyében

Fejlemények (2023.07.13.):

Tartós megoldás született az ügyben! 

A pesterzsébeti szociális bizottság, majd a képviselő-testület a július 13-i ülésén megszavazta azt a közreműködésünkkel kimunkált, minden fél számára megfelelő megoldást, amelynek értelmében nem lesz kilakoltatás, a korábban ezzel fenyegetett rászoruló család továbbra is számukra megfizethető, biztonságos önkormányzati bérlakásban lakhat, a lakóközösségi konfliktusok miatt azonban egy másik társasházban lévő, hasonló adottságokkal rendelkező lakásban. 

Köszönjük a helyi képviselők együttműködését!

Fejlemények (2023.07.05.):

Pesterzsébet Önkormányzata leállította a kilakoltatást!  

Szabados Ákos polgármester megbízásából az önkormányzat jegyzője 2023. július 5-én koradélután arról tájékoztatta A Város Mindenki csoportot, hogy a polgármester saját hatáskörben elhalasztotta ügyfeleink, egy rászoruló gyermekes család kilakoltatását a képviselő-testület következő üléséig.

Reméljük, hogy a hosszútávú megoldás ügyében is sikerül előrelépnünk.

Ezúton is köszönjük Szabados Ákos polgármester és Kovács Eszter alpolgármester nyitottságát és közreműködését!

Ugyancsak köszönjük Pesterzsébet országgyűlési képviselőjének, Hiller Istvánnak az ügy megoldásához nyújtott segítségét!

Köszönjük azoknak a pesterzsébeti polgároknak, akik levelet küldtek a polgármesternek az ügyben!

Végül, köszönet azoknak a barátainknak, akik visszajelezték, hogy – szükség esetén – részt vettek volna a kilakoltatás ellen szervezett élőláncban.

Pesterzsébet Önkormányzata 2023. július 6-án, csütörtökön tervez kilakoltatni egy gyermekes családot az otthonukból. A Város Mindenkié csoport (AVM) a kilakoltatás leállítását kéri Szabados Ákos polgármestertől.

Az önkormányzati bérlakásban két szülő neveli 14 éves lányukat. Mindkét szülő dolgozik, de keveset keresnek.

Az Önkormányzat a „közösségi együttélés szabályainak a megsértésével”, vagyis a családra egyes szomszédoktól érkezett panaszokkal indokolja a kilakoltatást. Ezzel szemben, az AVM által az Önkormányzat döntéshozói számára is megküldött, aláírásokkal hitelesített dokumentumok bizonyítják, hogy a ténylegesen ott élő szomszédok többsége cáfolja a család ellen felhozott vádakat, és kifejezetten a kilakoltatás leállítását kérik az Önkormányzattól.

Ügyfeleink vélelme, hogy a panaszokat alapvetően roma származásuk – vagyis a rasszizmus – motiválta, nem a viselkedésük. Ezt nyilván lehetetlen bizonyítani, de a család véleménye egybecseng azokkal a benyomásokkal, amelyeket szomszédokkal folytatott beszélgetések során szereztünk.

Mint kiderült, az Önkormányzat munkatársai a kilakoltatással fenyegetett családot hibáztatják a társasházat érintő, visszatérően jelenlévő csatorna dugulásokért is. Annak ellenére, hogy az önkormányzat saját cége által elvégzett vizsgálat ennek az ellenkezőjét állapította meg. Eszerint a problémát az okozza, hogy a csatorna elavult, a szennyvízcső szűk, és az esőzések következtében a magvak, levelek bemosódnak a csőbe. Később kiderült továbbá, hogy az udvar egyik fájának a gyökere belenőtt a csatornába.

Minden lakóközösségben előfordulhatnak súrlódások, konfliktusok a szomszédok között. Nyilvánvalóan helytelen, ha egyes lakók ellehetetlenítik a szomszédaik nyugalmát.

Az viszont

megengedhetetlen, hogy egy, a hajléktalanná válás megelőzésének a biztosítására törvényben kötelezett önkormányzat a szomszédok panaszaira hivatkozva lakoltasson ki egy gyermekes családot. Miközben a lakóközösség többsége kiáll a család mellett, cáfolja az ellenük felhozott vádakat, és a kilakoltatás mellőzését kéri az önkormányzattól.

Mindezek alapján – immár a nyilvánosság előtt is – arra kérjük Szabados Ákos polgármestert, hogy az Önkormányzat függessze fel a tervezett lakáskiürítési eljárás végrehajtását, és teremtsen módot arra, hogy az ügy körülményeit teljeskörűen, megnyugtatóan tisztázni tudjuk. Az AVM kész mediálni is a felek között.

Pesterzsébet Önkormányzatának mint végrehajtást kérőnek bármikor lehetőségében áll leállítani a lakás kiürítésére irányuló végrehajtási eljárást. A korábbiakban több kilakoltatás megelőzésében sikerült eredményesen együttműködnünk az Önkormányzattal.

Az ügy megoldását Hiller István, Pesterzsébet országgyűlési képviselője is igyekszik elősegíteni, amit ezúton is köszönünk!

Mindezekre tekintettel őszintén bízunk abban, hogy a kilakoltatás előtti nap délutánjára összehívott egyeztetés eredményre vezet, és az Önkormányzat döntéshozói soron kívül intézkednek a kilakoltatás leállításáról.

Ellenkező esetben kénytelenek leszünk polgári engedetlenség gyakorlásával – erőszakmentes élőlánccal – akadályozni a kilakoltatást.

A család kilakoltatását ellenző pesterzsébeti polgárokat arra kérjük, hogy az aHang felületén indított levélküldő kampányhoz csatlakozva ők is kérjék a kilakoltatás leállítását a polgármestertől.