A Város Mindenkié csoport élőláncot szervez egy XV. kerületi gyermekes család kilakoltatása ellen

Ez a cikk több mint 1 éves.

Egy XV. kerületi egyedülálló édesanya és gyermeke lakhatása került veszélybe Cserdiné Németh Angéla polgármester döntése miatt, aki annak ellenére is ragaszkodik a kilakoltatáshoz, hogy a család alapítványi támogatásokból egy összegben törleszteni tudná a tartozását. A XV. Kerület Önkormányzata annak ellenére tenné hajléktalanná a gyermekes családot, hogy a kerületi önkormányzat törvénybe foglalt kötelező feladata a hajléktalanná válás megelőzésének a biztosítása.

Gizella és kiskorú gyermeke 2015. novembere óta lakik abban a XV. kerületi, önkormányzati tulajdonú, egy szobás bérlakásban, amelyből az önkormányzat A Város Mindenkié csoport (AVM) helyzet rendezésére irányuló javaslatai ellenére is ki akarja őket lakoltatni 2022. július 19-én.

Cserdiné Németh Angéla

A lakást eredetileg Gizella felnőtt lánya számára adta bérbe az önkormányzat, Gizella és kiskorú gyermeke azonban már a kérelemben és a lakásbérleti szerződésben is együtt költöző családtagként szerepelt. Az eredeti bérleti szerződés 2017-ben lejárt, ezt az Önkormányzat a család többszöri kérelme ellenére sem hosszabbította meg.  Gizella és kiskorú gyermeke azóta jogcím nélküli lakáshasználóként lakik az ingatlanban (Gizella nagykorú lánya az elmúlt években külföldön dolgozott). Mivel az Önkormányzat nem kötött vele új bérleti szerződést, a családnak a korábbi bérleti díj többszörösét kellett megfizetnie lakáshasználati díjként, és hátralékba került. 

Gizella folyamatosan dolgozott a helyzet rendezésén, de a koronavírus-járvány miatt lecsökkent jövedelméből nem tudta fizetni a törlesztőrészleteket. Közben az Önkormányzat az édesanya számára 2022. januárjában felajánlott egy másik, még kisebb (27 m2-es) bérlakást, azzal a céllal, hogy annak bérlője már ő lehet, így a lakhatási költségei is jelentősen csökkenthetőek volnának.

A bérleti szerződés megkötése érdekében Gizella az Újpalotai Család- és Gyermekjóléti Központ adósságkezelési tanácsadó kollégájával együttműködve dolgozott a hátralék rendezésén, ezért nagyon  váratlanul érte a rendőrség egy héttel ezelőtti értesítése, miszerint 2022. július 19-én 12 órakor – akár karhatalmi erővel – kilakoltatják.

A felajánlott cserelakásra vonatkozó bérleti szerződés megkötésére vélhetően azért nem került sor, mert Gizella nem tudta maradéktalanul teljesíteni a rendezetlen jogviszony során kialakult hátralékkal kapcsolatban vállalt törlesztést. Ezt azonban az a méltánylandó körülmény magyarázza, hogy Gizella 2020-ban a koronavírus-járvány második hulláma során elvesztette a munkáját (egy iskolában takarított). Ezt megelőzően, szerény fizetéséből a hátralék törlesztőrészleteit az aktuális havi lakáshasználati díjjal együtt igyekezett rendszeresen megfizetni. A munkavesztést követően Gizella egy évig csak alkalmi munkákat talált, melyek arra biztosítottak csak elegendő anyagi fedezetet, hogy lánya iskoláztatását és a család élelmezését biztosítani tudja. 2022 év elején tudott újra tartósan elhelyezkedni, ekkor is csak félállásban, szintén takarítóként. A fizetése – nettó 82 ezer forint – azonban nem elegendő ahhoz, hogy a számára megállapított havi lakáshasználati díjat és a hátralék törlesztésére megállapított havi törlesztőrészletet megfizesse amellett, hogy megélhetésüket is biztosítsa. Gizella folyamatosan keres munkát, de gyermekét egyedül nevelő édesanyaként a munkaerőpiacon igen nehéz helyzetben van, alkalmi takarítói munkából egészíti ki jövedelmét.

A Város Mindenkié csoport közreműködése nyomán – a Hálózat Alapítvány és a Menhely Alapítvány támogatásainak a bevonásával – a család lényegében azonnal, egy összegben ki tudná fizetni a tartozását. Az ezzel kapcsolatos támogatási nyilatkozatokat az AVM önkéntesei az Önkormányzat döntéshozói számára már korábban eljuttatták. A polgármester azonban ennek ellenére is ragaszkodik a család kilakoltatásához, noha a végrehajtást kérő Önkormányzat vezetőjeként bármikor lehetősége volna a lakáskiürítési eljárás azonnali leállításához. 

Az Önkormányzat döntéshozói a személyes egyeztetés során arra hivatkoztak, hogy az édesanya egy kerületi családgondozónak nyilatkozott arról, hogy kilakoltatás esetén „van hova vinni a gyermekét”. Amint az azonban minden, lakhatási válsághelyzetbe került családokkal foglalkozó szakember számára köztudott: a kilakoltatás által fenyegetett gyermekes családok gyakran olyankor is ilyen értelmű nyilatkozat megtételére kényszerülnek, ha egyébként nincsen hova menniük. Ennek az a törvénysértő gyakorlat az oka, amelynek során Magyarországon a hatóságok kizárólag anyagi okokból – így különösen lakhatási problémák miatt – választanak el gyermekeket a szüleiktől. 

A Város Mindenkié csoport a nyilvánosság előtt is nyomatékosan kéri a tisztelt Polgármester Asszonyt, hogy legyen tekintettel a Budapest Főváros XV. Kerület Önkormányzata azon törvénybe foglalt – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) 12. pontjában rögzített – kötelező feladatára , hogy biztosítsa a hajléktalanná válás megelőzését, és ne tegyen utcára egy rászoruló, gyermekes családot! 

A Demokratikus Koalíció elnökét és elnökségét arra kérjük, hogy járjanak közre a párt politikusánál a rászoruló gyermekes család – a párt vallott értékeivel és szociálpolitikai programjával nyilvánvalóan össze nem egyeztethető – kilakoltatásának a megelőzése érdekében!

XV. kerület címer

A kilakoltatás leállítása egyszerre tenné lehetővé, hogy az Önkormányzat a hajléktalanná válás megelőzésével kapcsolatos törvényi kötelezettségének megfelelően járon el; hogy méltányosan rendezze egy rászoruló gyermekes család lakhatási helyzetét; és rövid időn belül teljes mértékben hozzájusson a kapcsolódó kintlévőségéhez.

Mivel a Polgármester Asszonnyal folytatott eddigi tárgyalások nem vezettek eredményre, A Város Mindenkié csoport arra készül, hogy 2022. július 19-én kedden élőlánccal – polgári engedetlenséggel – akadályozza meg a jogsértő kilakoltatást.