A főváros nem fogja ingyenessé tenni a közvécét a felújított Blahán

Ez a cikk több mint 1 éves.

A Város Mindenkié csoport (AVM) aktivistái 2023. január 19-én a fővárosi közvécé-politikáról – elsősorban pedig a Blaha Lujza téren újonnan létesített illemhellyel kapcsolatos problémákról – egyeztettek Kerpel-Fronius Gábor főpolgármester-helyettessel, Balogh Samu kabinetfőnökkel, továbbá a Blaha Lujza tér felújításában kulcsszerepet játszó más illetékesekkel.

A főváros mindenekelőtt elismerte, hogy semmilyen alapja nem volt a Telex decemberi cikkében nyilvánosságra került állításának, mely szerint az AVM nem támogatta a közvécék ingyenességét. A kabinetfőnök bocsánatot kért a valótlan kijelentésért, ami jelentősen javította egy konstruktív megbeszélés esélyeit – ám végül mégis csalódottan kellett távoznunk.

Az AVM változatlanul amellett érvelt, hogy a Blaha Lujza téren ingyenes, többfülkés, személyzettel ellátott, éjjel-nappal nyitva tartó közvécére van szükség. Arra kértük a fővárost, hogy akár a meglévő közvécé helyén, akár a tér valamely más pontján létesítsen az elképzeléseinknek – azaz a valós igényeknek – megfelelő illemhelyet, és addig is tegye ingyenessé a jelenleg 250 Ft-os használati díjjal működő automata vécét.

A tárgyaláson azonban nem hallottunk megnyugtató megoldási javaslatokat. A tágabb összefüggésekről mindössze annyi hangzott el, hogy a Fővárosi Csatornázási Művek (FCsM) által üzemeltetett közvécéknek (vagyis a nyilvános illemhelyek túlnyomó többségének) díjpolitikáját a főváros „nem tudja” – meglátásunk szerint inkább nem akarja – befolyásolni. A főváros ugyan tervezi az FCsM által üzemeltetett vécék visszavásárlását – ami lehetővé tenné a díjpolitika felülvizsgálatát is –, de nem derült ki, hogy ez mikor valósul meg, és bár arra kaptunk ígéretet, hogy erről tájékoztatnak minket, amikor tudnak, arra  viszont nem, hogy visszavásárlásuk után a vécék ingyenesek lesznek. Ami pedig azt a már 2020-ban Kerpel-Fronius által megfogalmazott fővárosi kezdeményezést illeti, hogy valamiféle „token-rendszer” bevezetése révén a mélyszegénységben élők érdekei is érvényesülnek majd: ennek az ötletnek a kidolgozására két éve hiába várunk, így véleményezni sem tudjuk (legfeljebb annyit mondhatunk, hogy fölöslegesen bonyolultnak tűnik).

A beszélgetés fókuszában lévő Blaha Lujza téri közvécével kapcsolatos fővárosi álláspont a következőképpen összegezhető: 1) a Blaha Lujza téren elégséges a jelenlegi egyfülkés automata vécé, hiszen a környéken számos nyilvános illemhely található (Uránia, Keleti pu., Mátyás tér, Klauzál tér); 2) az FCsM tájékoztatása szerint az automata vécék előtt amúgy sincs kígyózó embersor, kétséges, hogy szükség van-e bármiféle bővítésre; 3) a 250 Ft-os használati díjnak – Kerpel-Fronius Gábor szerint – „pedagógiai haszna” van, hozzájárul ahhoz, hogy a közvécék jó állapotban maradjanak.

Mi a fenti állítások egyikével sem értünk egyet. A főváros nyilvánvalóan az ún.  „középosztály” ideologikus kategóriájába tartozó jómódú, egészséges „átlagpolgár” nézőpontjából fogalmazta meg érveit – az „átlagpolgáréból”, akinek nem okoz nehézséget a használati díj kifizetése, és aki természetesen nem fog „sorban állni” a közvécék előtt, hanem inkább betér egy kávézóba, hiszen ott dolga végeztével még süteményt is fogyaszthat.

Az AVM viszont nem ebből a nézőpontból tekint a világra és benne a Blaha Lujza térre. Meggyőződésünk szerint a 250 Ft-os térítési díjnak nincs semmiféle „pedagógiai haszna”, arra azonban felettébb alkalmas, hogy a hajléktalan emberek számára ellehetetlenítse a nyilvános illemhelyek használat, és általában elriassza a közvécéktől a rászorulókat, azaz olyan helyzetet teremtsen, amely „visszaigazolja”, hogy a fővárosi közvécé-politika úgy jó, ahogy van. 

Örömmel nyugtázzuk, hogy a főváros ígéretet tett arra, hogy újra elvégzi a Blaha Lujza tér közművizsgálatát, azaz feltérképezi, hogy akad-e még talpalatnyi hely, ahová megfelelő közvécét lehetne telepíteni. Örülünk annak is, hogy főváros utólagosan társadalmi egyeztetést kíván végezni a tér felújításáról, így a közvécéhasználattal kapcsolatos igényekről is – a részleteket nagyon várjuk. Vegyes érzésekkel ugyan, de komolyan vesszük a fővárosnak azt az ígéretét is, hogy párbeszédet kezdeményez a 8. kerületi önkormányzattal, és utóbbit arra buzdítja majd, hogy vállalja át az FCsM-től az illemhely üzemeltetési költségeit, és a kerület más vécéihez hasonlóan határozzon meg itt is 10 Ft-os használati díjat.

Ennél azonban többre van szükség. Mindenekelőtt szemléletváltásra, a rászorulók nézőpontjának elsajátítására, az elesettek melletti tevékeny állásfoglalásra, a kirekesztés „pedagógiai hasznára” hivatkozó szégyenletes érvelésmód elfelejtésére, a kiszolgáltatottak bizalommal teli támogatására jelentéktelennek tűnő és fontosnak ítélt problémáikban egyaránt. 

A Blaha Lujza téren ingyenes nyilvános illemhelyet kell létesíteni, más megoldás nem fogadható el.