Az Alagút tetejéről üzentük: STOP PRIVATIZÁCIÓ!

Ez a cikk több mint 2 éves.

A Város Mindenkié aktivistái egy tíz méteres molinót függesztettek ki STOP PRIVATIZÁCIÓ felirattal az Alagút fölé, hogy tiltakozzanak a Böröcz László által benyújtott törvénymódosító javaslat ellen, amelynek következménye lényegében a szociális bérlakásszektor megszűnése lenne. A csoport az akcióval a közvagyon kiárusítása ellen tiltakozik, és hangsúlyozza, hogy amennyiben június 14-én a Böröcz-féle törvénymódosítást elfogadják, azzal ellehetetlenítik a felelős lakáspolitikát Magyarországon. 

Az AVM az akcióval arra kívánja felhívni a figyelmet, hogy a lakásprivatizációs törvénymódosító javaslat elfogadása kártékony lakáspolitikai döntés. A javaslat ellen tiltakozó szervezetekkel hetek óta megannyi eszköz segítségével nyomatékosítjuk, hogy

a szóban forgó törvénymódosítás hosszú távon megszünteti nemcsak a legszegényebbek, hanem a lakáspiacra belépni nem tudó, közszférában dolgozó, családi támogatással nem rendelkező fiatalok lakhatáshoz jutási esélyét is, ezzel növelve a társadalmi egyenlőtlenségeket.

A javaslat olyan embereket juttatna tulajdonhoz, akik sok esetben nem tudják fenntartani még az önkormányzati bérlakásokat sem. Az új módosítás miatt tehát a legszegényebbek kerülhetnek még kiszolgáltatottabb helyzetbe.

Mindemellett indokolatlanul támogatna sok tízmillió forinttal olyanokat, akik erre nem szorulnak rá. Ilyen mértékű állami támogatás más csoportok számára semmilyen formában nem elérhető ma Magyarországon.

A javaslat egyik legfőbb veszélye, hogy teret enged a nagymértékű ingatlanspekulációnak, a lakásmaffia újbóli megerősödésének, valamint a területi szegregációt is tovább súlyosbítja. Mindemellett súlyosan sérti az önkormányzatok szuverenitását, és ellehetetleníti, hogy ellássák a helyi szociális és lakáspolitikai feladataikat.

A szociális bérlakásszektor állapota a törvénymódosító javaslattól függetlenül is válságos: a rendszerváltás óta töredékére csökkent az önkormányzati tulajdonú lakások aránya. A szociális bérlakásszektornak elengedhetetlen szerepe van a hajléktalanná válás megelőzésében, a hajléktalanságból való kilépésben, valamint védőhálót teremt mindazok számára, akik az albérleti piacon nagyobb támogatás hiányában nem tudják megfizetni a kiemelkedően magas albérletárakat.

A 2015 után kibontakozó lakhatási válságra az államnak nem volt érdemi válasza, szinte kivétel nélkül egyoldalúan a magántulajdont és a magasabb jövedelmű, megtakarításokkal rendelkező felsőbb réteget részesítették előnyben (CSOK, falusi CSOK).

A szociálisbérlakás-szektor ellehetetlenítése a kormány (lakás)politikájának „megkoronázása” lenne. Még nem késő visszavonni a javaslatot, követeljük, hogy lakásprivatizáció helyett a kormány kezdjen állami bérlakásépítésbe.

Képek: Vörös Anna