„Mit akarunk? – Tesztelést! – Mikor akarjuk? – Most!”

Ez a cikk több mint 3 éves.

A Város Mindenkié nem elsőként hívja föl a figyelmet arra, hogy a szociális ágazat koronavírus-szűréséből a dolgozók jelentős része – az alapellátásban foglalkoztatottak túlnyomó többsége – kimarad. Az 509/2020. (XI. 19.) kormányrendelet a „szociális intézményben dolgozó személyek” szűrővizsgálatát írja elő – ez a meghatározás persze önmagában is további pontosítást kívánna –, de az eddigi tapasztalatok szerint a kormányhivatal által biztosított antigén gyorstesztek csupán a szakellátásban alkalmazottak számára elegendőek. 

Ez A Város Mindenkié egyik fókuszterületére, a hajléktalanellátásra nézve azt jelenti, hogy a nappali melegedők dolgozóit és az utcai szociális munkásokat általában nem tesztelik. (Szűrésre leginkább akkor van esélyük, ha a munkáltatóik éjjeli menedékhelyeket vagy átmeneti szállókat is működtető integrált intézmények, utóbbiak ugyanis a szakellátás körébe tartoznak.) Márpedig azt aligha kell bizonygatni, hogy a nappali melegedőkben alkalmazott, illetve az utcákat járó szociális munkások éppúgy ki vannak téve a fertőzésveszélynek, mint a rendszeres szűrésen áteső szerencsésebb kollégáik. 

A Város Mindenkié minden rendelkezésére álló eszközzel igyekszik nyomást gyakorolni a döntéshozókra, hogy – a vonatkozó kormányrendelettel összhangban – teszteljék a hajléktalanellátás alapszolgáltatásaiban dolgozó szociális gondozókat és szociális munkásokat is – és egyáltalán: a szociális ágazat valamennyi foglalkoztatottját. 

A Város Mindenkié továbbá hangsúlyozza azt is, hogy a szűrővizsgálatokat a hajléktalan emberekre is ki kell terjeszteni. A pandémia nemcsak azért jelent roppant terhet az otthontalanok számára, mert egyébként is alig elviselhető életkörülményeiket még inkább megnehezítik a járvánnyal összefüggésben hozott korlátozások. Hanem mindenekelőtt azért, mert az utcán és az ellátórendszer különböző szegmenseiben töltött hónapok és évek viszontagságai miatt egészségi állapotuk többnyire leromlott, magas átlagéletkoruk és a tömegszállásokon jellemző túlzsúfoltság miatt a fertőzés különösen súlyos lefolyású betegséggel fenyegeti őket.

A vírussal szembeni védelmük érdekében elengedhetetlen a gyors és hatékony közbeavatkozás! 

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 142. §-ának (2) bekezdése értelmében az alapcsomag részeként, érvényes egészségbiztosítási jogviszony igazolása nélkül is biztosítani kell a Magyarországon tartózkodó személyek részére a járványügyi ellátások közül – egyebek mellett – a járványügyi érdekből végzett szűrővizsgálatot. Ez az ellátás tehát megilleti a hajléktalan embereket is. Ám szisztematikus tesztelésükre – s ezúton e legsérülékenyebb társadalmi csoport védelmére, megsegítésére – mindeddig (nem meglepő módon) hibádzik a politikai akarat.

A Város Mindenkié kampányt indít azért, hogy a kormány rendeleti úton tegye lehetővé a hajléktalan emberek, és az alapszolgáltatásban dolgozó szociális munkások rendszeres és ingyenes szűrővizsgálatát. Meggyőződésünk szerint ez az intézkedéscsomag is nélkülözhetetlen eleme volna egy átgondolt, a járvány mihamarabbi megfékezésére irányuló stratégiának.

Forczek Ákos