A Mércére költözik A Város Mindenkié csoport blogja

Ez a cikk több mint 3 éves.

Az egyik legmélyebben tabusított és félreértelmezett fogalom a magyar közbeszédben a baloldaliság. Árnyalatok nincsenek. Érvek és viszonyítási alapok sincsenek. Az aktuális pillanat határozza meg, hogy egy adott politikai erőnek érdekében áll-e magát baloldaliként definiálni. A baloldali hagyomány, a kritikai elmélet és gyakorlat jelenleg a reálpolitikában nem létezik. Számos baloldali elméletalkotó sokak számára vállalhatatlanná vált. A kialakult helyzettel kapcsolatos kérdések megválaszolása nem a mi tisztünk. Számos hosszabb-rövidebb írás jelenik meg nap mint nap (például a Mércén) amely végigvezeti az olvasót a lassú erózión.

A létező mozgalmiság egyik aktora A Város Mindenkié csoport. Aki követte az elmúlt évek lakhatásról, hajléktalanságról és lakáspolitikáról szóló diskurzusát, nagy valószínűséggel már találkozott a névvel.

Hajléktalanságban vagy lakásszegénységben élő és azt megtapasztalt aktivisták dolgoznak együtt stabil lakhatási körülmények között élő szövetségesekkel. Alulról szerveződő, demokratikus, konszenzusos döntéshozatallal működő csoport. Van oka annak, hogy ezekre az elvekre épül a működésünk: úgy gondoljuk, hogy az egyenlőbb társadalomért való munkának csak az egyenlőségelvű működés mellett van értelme és jövője.

A kapitalizmus válsága az élet majd minden területére hatással van. A mélyen egészségtelen rendszer egyik tünete a lakhatási válság. Azok a strukturális egyenlőtlenségek, amelyek miatt a rendszer egyáltalán működni tud, alapkövei a lakhatási válságnak. Az a kizsákmányoló viszony, amely az egyenlőtlenségeket létrehozza, meghatározza a lakhatási válságban megjelenő szerepköröket. Az, hogy egy embert kilakoltatnak és utcára kerül, nem az érintett egyén felelőssége. Azé a társadalmi és politikai apparátusé, amely azért létezik, hogy az ilyen jellegű történéseket megakadályozza. Minden egyes kilakoltatás, lakbérelmaradás, minden egyes ágyi poloska az éjjeli menedékeken ilyenformán közügynek tekinthető. Egy ideális esetben a mi csoportunk, amely a lakhatási válság felszámolásáért és egy felelős, egyenlő társadalomért küzd, szükségtelen. Azért szükségtelen, mert ideális esetben lakhatási válság nincs, mert a társadalom tagjai egyenlőek.

Minden valós társadalmi cselekvés alapja, hogy a fennálló rendet meg lehet változtatni. A Város Mindenkié csoport baloldalisága is ezen keretrendszeren belül válik a leglátványosabbá. Aktivizmusunk fő mozgatórugója az az egyszerű gondolat, hogy létrejöhet egy egyenlőségen alapuló társadalom, hogy a társadalmi intézményrendszereket képesek vagyunk alakítani és képesek vagyunk úgy alakítani, hogy azok ne a meglévő egyenlőtlenségeket termeljék újra.

Az AVM elmúlt 11 évében folyamatosan azon dolgozott, hogy felhívja a figyelmet a lakáspolitika fontosságára és annak sajnálatos hiányára. Az ideális lakáspolitika kiindulópontja a lakhatási válság okainak és természetének a megismerése. Ezen túl konkrét állami szintű cselekvésre van szükség. A cselekvés alapfeltétele a lakhatáshoz való jog törvénybe iktatása; része például egy kiterjedt szociális bérlakáshálózat kialakítása, része a hajléktalanság kriminalizálásának eltörlése, vagy az elhelyezés nélküli kilakoltatások tilalma, azaz egy olyan szociális védőháló megteremtése, amely mindenek előtt a  rászorulókat részesíti előnyben.

Korábban, az Indexet is tulajdonoló csoport kezében lévő blog.hu-n működő blogunk most átköltözik. Nem véletlenül a Mércére.

Azzal, hogy egy baloldali, kritikai portál részévé válunk, a blogbejegyzéseink kontextualizálódnak. A célunk, hogy minden akciónk, minden megszólalásunk és minden egyes apró mozgásunk, amiről adott esetben hírt fogunk adni a blogon, egy rendszerkritikus egész részeként értelmeződjenek. Mert a lakhatási válság a rendszer válsága.

Kiemelt kép: AVM