Az önkormányzat „vizsgálatáról”: Hajléktalanná tették egy 79 éves lakosukat, azóta pedig hazudnak róla

Ez a cikk több mint 4 éves.

Miután Budafok-Tétény Önkormányzata a lakásmaffiára emlékeztető eszközökkel hajléktalanná tett egy 79 éves budafoki lakost, a képviselő-testület a szeptemberi ülésén felkérte a polgármestert egy átfogó vizsgálat lefolytatására és – annak eredményeire tekintettel – a törvényesség helyreállítására. Az ehhez rendelt határidő október 4-én lejárt, az önkormányzat azonban semmilyen érdemi vizsgálatot nem folytatott le, és továbbra sem hajlandó visszaengedni a 79 éves férfit az otthonába. A Város Mindenkié csoport (AVM) a XXII. kerületi Városház téren tartott sajtótájékoztatóján Bodrog Zoltán helyi képviselő, a vizsgálatot kezdeményező határozat előterjesztője is felszólalt, és a Mérce tudósított élőben róla. Alább az AVM álláspontját közöljük. 

img_0722.jpg

Miután az önkormányzat vezetői kezdetben tagadták, hogy bármi probléma lett volna a 79 éves férfi hajléktalanná tételével, valótlanságokat állítottak az idős úr otthonától való megfosztásának az előzményeiről, körülményeiről és következményeiről, majd sunyi módon ellehetetlenítették, hogy az illetékes szakbizottság tárgyalja az ügyet, szeptemberben mintha előrelépés történt volna az ügyben. A képviselő-testület ugyanis elfogadott egy határozatot, ami elismerte, hogy súlyos visszásságok történhettek az ügyben, és ezért egy átfogó vizsgálat lefolytatására kérte fel a polgármestert. Ekkor a következőket írtuk: „Egy belső vizsgálat a gyakorlatban persze nemcsak jóhiszeműen, hanem rosszhiszeműen is lefolytatható.”

Mostanra sajnos világossá vált, hogy az önkormányzat vezetői eleve rosszhiszeműen fogadták el a határozatot, és csak időhúzásra játszottak. Ahogyan arra a határozati javaslatot előterjesztő helyi képviselő, Bodrog Zoltán is felhívta a figyelmet, a „vizsgálat” egyetlen érdemi kérdést sem tisztázott. A felmondást megalapozó állítólagos hátralékkal kapcsolatban pedig nem csak a tényeket, hanem a saját bírósági keresetlevelüket is meghazudtolták – amiből egyértelműen kiderül, hogy a felmondás idején az idős úr túlfizetésben volt, vagyis nem csupán nem tartozott az önkormányzatnak, az önkormányzat tartozott neki.  

Ha jóhiszeműen folytatták volna le a vizsgálatot, akkor egyebek mellett kiderült volna az is, hogy – amint azt az államkincstár igénybevevői nyilvántartása is bizonyítja – a Családsegítő Szolgálatnak Károly hajléktalanná tételét megelőzően közel fél évig semmilyen dokumentált kapcsolata nem volt vele, és később sem nyújtottak neki segítséget a bérleti jogviszonya rendezésében.

img_0714.jpg

Kiderült volna, hogy a Család- és Gyermekjóléti Központ vezetője, Daróczi Csilla egyértelműen Károlynak az otthonából való „kigondozását” tekintette a Családsegítő Szolgálat feladatának, annak ellenére, hogy Károly bérleti jogviszonyának a rendezésére a helyi rendelet kifejezetten lehetőséget adott volna. Ezzel összhangban, a Családsegítő Szolgálatnak a Károly ügyével foglalkozó, adósságkezelő (!) munkatársa az ügyben kizárólag azon dolgozott, hogy ügyfele minél előbb hajléktalanná váljon (azt, hogy ő tette Károlyt hajléktalanná, az AVM egyik önkéntesének telefonban, ezekkel a szavakkal, el is ismerte).

Kiderült volna, hogy miközben a Családsegítő Szolgálat munkatársa Károly hajléktalanellátásban való elhelyezésén dolgozott, több szociális szakember is felhívta a figyelmét arra, hogy az ügy jelenlegi szakaszában nem ez volna a feladat, hiszen vélhetően a lakásvesztést is meg lehetne előzni. Legalább egy alkalommal segítséget is ajánlottak neki ehhez. Mindezt a Családsegítő Szolgálat munkatársa azonban vagy figyelmen kívül hagyta, vagy azzal hárította el, hogy az – mármint a kilakoltatás megelőzése – kellemetlenül érintené őt, és az állását veszélyeztetné, mivel az intézményvezető egyértelmű szándéka a Vagyongazdálkodási Iroda döntésének a kiszolgálása és végrehajtása, vagyis Károly otthonától való megfosztása.

Végül, kiderülhetett volna az is, hogy mire gondolt a helyi utcai gondozó szolgálat egyik munkatársa, amikor az AVM önkénteseinek – korábbi esetekre is utalva – azt mondta: jó volna, ha a Családsegítő Szolgálat nem használná őket „sintérnek”, hiszen nem az volna a dolguk, hogy a hajléktalanellátásban elhelyezzék azokat az embereket, akiket az önkormányzat és a Családsegítő Szolgálat nem csupán nem védett meg a hajléktalanná válástól, hanem adott esetben kifejezetten hajléktalanná tett. 

Röviden: az önkormányzat törvénysértő módon megfosztott egy 79 éves budafoki lakost a 22 négyzetméteres otthonától, a Családsegítő Szolgálat ügyben eljáró munkatársa pedig – Daróczi Csilla intézményvezető iránymutatásával összhangban – nem azon dolgozott, hogy ügyfele lakhatását megőrizze, hanem azon, hogy hajléktalanná tegye őt. A képviselő-testület és a polgármester a szeptemberben elfogadott határozattal mintha elismerte volna az önkormányzat felelősségét az ügyben, valójában azonban csak a közvélemény figyelmét akarták ily módon elterelni egy időre a felháborító, kegyetlen eljárásukról. 

Ráadásul, mindez egy olyan kerületben történt, ahol – amint arra időközben fény derült – a polgármester egy 111 négyzetméteres önkormányzati tulajdonú házban lakik, amit névleg a felesége bérel jóval a tényleges piaci lakbérszínt alatt, és önkormányzati bérlakásban lakik rajta kívül még legalább három kormánypárti képviselőjelölt is.

img_0718.jpg

Az egész történet végtelenül szomorú képet fest a budafok-tétényi önkormányzat működéséről és az önkormányzat vezetőiről, a vagyongazdálkodás állapotáról, valamint a Család- és Gyermekjóléti Központ működéséről és annak vezetőjéről. 

Persze még mindig nem késő, hogy az önkormányzat vezetése belássa, elismerje és helyrehozza mindazokat a súlyos hibákat, amelyeket ebben az ügyben a Vagyongazdálkodási Iroda és a Családsegítő Szolgálat munkatársai elkövettek, vagyis: helyreállítsák Károly bérlői jogviszonyát, és visszaengedjék őt az otthonába. Ha erre nem hajlandóak, akkor a bíróság fogja őket kötelezni erre: az ehhez szükséges keresetet Károly ügyvédje napokon belül be fogja nyújtani a bíróságra.

 

Fotók: Kovács Gábor Tamás

Ezt a cikket eredetileg az AVM régi blogján publikáltuk.