15 kérdés Budafok-Tétény Önkormányzatához a hajléktalanná tett budafoki úr ügyében

Ez a cikk több mint 4 éves.
Budafok-Tétény Önkormányzata megfosztott az otthonától és egy soroksári hajléktalanszállóra vitt egy 79 éves, tartósan beteg budafoki férfit. A Város Mindenkié (AVM) azóta kéri az Önkormányzatot, hogy engedjék vissza az idős úrat az otthonába. Szintén többször kértük az Önkormányzatot, hogy tegyék lehetővé, hogy személyesen egyeztethessünk velük a helyzet megoldásáról. Legutóbb Bodrog Zoltán helyi képviselő arra kérte az illetékes szakbizottság elnökét, hogy hívja el az AVM képviselőit a bizottság soron következő ülésére. Mivel a személyes egyeztetésre azóta sem kaptunk lehetőséget, a hét elején a következő írásbeli kérdésekkel fordultunk az Önkormányzat döntéshozóihoz. 
31217118118_183becb204_o.jpg

 1. Indokoltnak tartja-e Polgármester Úr és Alpolgármester Asszony, hogy egy egyedülálló, 79 éves, tartósan beteg bérlőnek 36 ezer Ft lakbér-hátralék miatt felmondják a bérleti szerződését?

 2. Milyen kapcsolata volt a Szociális Szolgálatnak az érintett idős úrral? Bevonták-e őt a házi segítségnyújtás szolgáltatásba? Ha igen, mikor? Ha nem, miért nem?

 3. Mit tett a Családsegítő Szolgálat a hátralék rendezése és a bérleti szerződés helyreállítása érdekében?

 4. Miért intézkedtek az otthonából való kiköltöztetéséről az ügy egy olyan szakaszában, amikor még a lakáskiürítési per sem zárult le?

 5. Tájékoztatták-e az érintettet arról, hogy kizárólag egy a lakáskiürítési per lezárultát követően esetlegesen elindított végrehajtási eljárás keretei között kényszeríthető az otthona elhagyására?

 6. Miért helyezték el őt egy hajléktalan személyek átmeneti szállására Soroksáron?

 7. A soroksári hajléktalanszállón készült átvételi elismervény szerint az idős úrnak 220 ezer Ft megtakarítása volt készpénzben. A Családsegítő Szolgálat munkatársa egy hajléktalanszálló helyett miért nem a Vagyongazdálkodási Irodára kisérte őt el annak érdekében, hogy rendezze a megtakarításánál jóval alacsonyabb összegű hátralékát?

 8. Mi alapján állítják, hogy „az idős, beteg férfi nem volt képes magát ellátni”? Ha akkor ez volt az Önkormányzat álláspontja, akkor miért helyezték őt el egy olyan intézményben, ahová törvény tiltja az önmaguk ellátására nem képes személyek elhelyezését? 

 9. A 2011. évi CLXXXIX. törvény értelmében az Önkormányzat kötelező feladata „a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása”. Álláspontjuk szerint az Önkormányzat ennek megfelelően járt-e el akkor, amikor egy hajléktalan személyek átmeneti szállásán helyezett el egy 79 volt bérlőt, aki a törvény által előírt bírósági és végrehajtási eljárások lefolytatása esetén még hosszú ideig az otthonában maradhatott volna, és ez alatt az idő alatt a jogcíme rendezésére is lehetősége lett volna? 

 10. Miért hivatkoztak utólag az idős úr hajléktalanná tételével kapcsolatban a lakás rendetlenségére, amikor az intézkedést megelőzően ott már rend és tisztaság volt, ahogyan azt a Vagyongazdálkodási Iroda által készített bérleményellenőrzés jegyzőkönyve, a helyszínen készített fényképek, valamint az is bizonyítja, hogy abban az időszakban az Önkormányzat adatszolgáltása szerint már a szomszédoktól sem érkezett panasz a lakás rendetlenségével kapcsolatban?

 11. Hogyan fért hozzá a Polgármesteri Hivatal az érintett lakásáról korábban készült fényképekhez? Volt-e az érintettől felhatalmazása a Hivatalnak az otthonáról készült (személyes adatoknak minősülő) fényképeknek a nyilvánosságra hozatalára?

 12. Sor került-e az érintett gondozási szükségleteinek a felmérésére, ami egy esetleges idősek otthonai elhelyezés törvény által előírt, kötelező előfeltétele? Ha igen, akkor mikor? Ha nem, akkor mi alapján és miért javasolnak számára ilyen intézményi elhelyezést? 

 13. Miért zárkózik el az Önkormányzat attól, hogy lehetővé tegye az idős úr számára az otthonába való visszaköltözését, valamint a hátraléka rendezését és a bérlői jogviszonya helyreállítását?

 14. Miért akarják feltétlenül idősek otthonában elhelyezni az idős úrat, amikor a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet munkatársai által elkészített szakorvosi vélemény idén augusztusban azt állapította meg róla, hogy „szociális támogatás mellett önálló életvitelre alkalmas”?

 15. Tervezi-e az Önkormányzat, hogy kivizsgálja az ügyet, különös tekintettel arra, hogy a Vagyongazdálkodási Iroda és a Családsegítő Szolgálat munkatársai és felelős vezetői a hatályos jogszabályok betűje és szelleme, illetve a szakmai és a szakmai etikai szabályoknak megfelelően jártak-e el? Folyamatban van-e kormányhivatali ellenőrzés az ügyben? Együttműködik-e az Önkormányzat és a Családsegítő Szolgálat a Szociális Szakmai Szövetség által létrehozott tényfeltáró bizottsággal?

 

Címlakép: Kovács Gábor Tamás

Ezt a cikket eredetileg az AVM régi blogján publikáltuk.