79 éves bácsit tett hajléktalanná Budafok-Tétény önkormányzata

Ez a cikk több mint 4 éves.

Budafok-Tétény önkormányzata a helyi szociális ellátórendszer közreműködésével tegnap hajléktalanná tett egy idős férfit. A Város Mindenkié tiltakozik a szakmailag védhetetlen, etikátlan és kegyetlen eljárás ellen, és azt követeli az önkormányzattól, hogy azonnal tegyék lehetővé az idős férfi lakásba való visszaköltözését. 

budafok-te_te_ny.jpg

A tegnapi nap folyamán Budafok-Tétény önkormányzata hajléktalanná tett egy 79 éves egyedülálló férfit, aki korábban egy kicsi, önkormányzati tulajdonú lakás bérlője volt.  A kerületi családsegítő központ egyik munkatársa – vélhetően az önkormányzat utasítására – rávette, hogy adja le a kulcsát az önkormányzat vagyongazdálkodási irodáján, majd „elhelyezte” őt egy Soroksár külső részén lévő hajléktalanszállón.

A hatályos törvényi szabályozás szerint a települési önkormányzatoknak, így Budafok-Tétény önkormányzatának is kötelező feladata a „hajléktalanná válás megelőzésének a biztosítása”. Ezzel szöges ellentétben, Budafok-Tétény önkormányzata és a helyi szociális ellátórendszer ebben az ügyben nem a hajléktalanná válás megelőzésén, hanem azon dolgozott intenzíven és mostanra „eredményesen”, hogy idős korával és sérülékeny állapotával visszaélve, hajléktalanná tegyenek egy rászoruló lakost.

Az otthonától megfosztott idős úr valóban segítségre szorult az önálló életvitelhez, ezt a házi segítségnyújtáson keresztül azonban meg is kapta. Noha korábban érkezett panasz rá a lakás rendetlensége miatt, amikor személyesen beszéltünk vele, a lakásban példamutató rend  és tisztaság volt. Egyértelműen és többször is elmondta nekünk, hogy nem szeretné elhagyni az otthonát, nem szeretne hajléktalanszállóra menni. Erre tegnap vélhetően csak nyomásra és amiatt került sor, mert az önkormányzat és a vele foglalkozó „segítők” elhallgatták előle, hogy a kilakoltatásának a törvényi feltételei nem állnak fenn (amennyiben az önkormányzat még lakáskiürítési pert sem indított ellene).

Az ügy előzménye, hogy a hajléktalanná tett idős férfi 2018-2019 telén – egy kórházi kezeléssel összefüggésben – kéthavi elmaradásba került a lakbérrel. Az önkormányzat rosszhiszeműen járt el, és kevesebb mint 40 ezer forintnyi lakbér- tartozás miatt idén január 25-én felmondta a bérleti szerződését. Ezt követően az önkormányzat már azon dolgozott, hogy kiforgassa őt az otthonából, noha az öregségi nyugdíja egyértelmű fedezetet nyújt a lakbér és a közüzemi díjak megfizetéséhez (és mintegy 200 ezer Ft megtakarítása is van).

Minderre tekintettel, felszólítjuk Budafok-Tétény önkormányzatát, és külön Karsay Ferenc polgármestert, hogy tegyék lehetővé a volt bérlő számára az otthonába való azonnali visszaköltözést! A helyzet megoldásához arra van szükség, hogy az önkormányzat intézkedjen a bérleti jogviszonya helyreállításáról, és a továbbiakban is biztosítson számára házi segítségnyújtást.

A fentiekkel kapcsolatos felelősség alapvetően az önkormányzatot és annak döntéshozóit terheli. Ezzel együtt, mindazoknak, akik a helyi szociális ellátásból közreműködtek ebben a szakmailag védhetetlen, etikátlan és kegyetlen eljárásban, viselniük kell a Szociális Munka Etikai Kódexében foglaltak súlyos megsértésével kapcsolatos erkölcsi felelősséget.

 

A címlapfotóhoz felhasznált kép forrása: http://budafokteteny.hu

Ezt a cikket eredetileg az AVM régi blogján publikáltuk.