Nyolcvannégy mondat: „Tilos az életvitelszerű közterületen tartózkodás”

Ez a cikk több mint 5 éves.

1. Nem azé, aki tilt, hanem a kiszolgáltatott emberé. – Áfra János

2. Bocsásson meg, Hölgyem, Uram, nem fér az utcaképbe, az utca illatába, a padra és a bokorba, méltán büszke énünkbe, koktélruháink illatát nem Önnek repteti a szél, fess cipőink az Ön nyomától vacognak, erősnek születtünk, jókedvben, bőségben, köszönjük, ha víg esztendőinkért megteszi a láthatatlanná válás apró szívességét. – Ambrus Judit

3. Isten szemében is tilos életvitelszerűen létezni? – Babarczy Eszter

4. A múltunkban, a jelenünkben és a jövőnkben kormányzati módszerekkel életvitelszerűen tartózkodni tilos. – Babiczky Tibor

5. Tartózkodom az életvitelszerű közterület tilosától. – Balla D. Károj

egy_mondat_avm_foto_csoszo_gabriella_freedoc_14_1.JPG

6. A legvédtelenebbek üldözése fényezi az önbecsüléseteket – avagy ez is csak amolyan közigazgatási-rendészeti intézkedés, mint Kamenyec-Podolszkban volt? – Balla Zsófia

7. Ha hónapok óta ott ül az ovi előtt egy bőröndös bácsi, aggódsz-e érte, ha egy reggel nem látod? – Balogh Robert

8. Az életvitelszerű tartózkodás, az örökös hallgatás és belenyugvás mindnyájunkat lelki hajléktalanná tesz, ezért a lakhatáshoz, az élethez és az emberi méltósághoz való jog nevében tiltakozom! – Bán Zsófia

9. Negyven éve az állam biztosította a hajlékot és a világnézetet, ma már — annyi elkutyult gyár, öntudatébresztőnek szánt alázás után — csak a vélemény jár gyárilag, automatikusan, előre csomagolva, kicsontozva-kiporciózva mindenkinek… haladás, én már csak így szeretlek! – Bánki Éva

10. A hajléktalan költő padja −
állította a mindenkori Filantróp Önkormányzat nevében: Berniczky Éva író – Berniczky Éva

egy_mondat_avm_foto_csoszo_gabriella_freedoc_1.JPG

11. A gonosz hatalom az embert tünteti el, a tisztességes az embertelenséget. – Bruck András

12. A közterület a közé, a koreográfia kifejezi; a hajéktalanok közénk tartoznak; a látvány és a szagok kellemetlenek, de hatnak ránk, így pénzadományokhoz juthatnak. – Csaplár Vilmos

13. A legnagyobb vétség, ha semmit sem teszel, mert úgy gondolod, túl kevés, amit megtehetsz. – Csontos Erika

14. Csak annak jár büntetés, aki szabadon dönthet. – Csutak Gabi

15. Tiltakozom a cikkely ellen, mert szembenáll az emberi méltósággal. – Dalos György

egy_mondat_avm_foto_csoszo_gabriella_freedoc_44.JPG

16. Lehet, hogy a haza nem lehet ellenzékben,de a hajlék hiánya sem lehetne soha. – Darvasi László

17. Ha a földönfutóknak nem jut méltóság és szabadság, akkor azoknak sem, akik ettől őket megfosztják. – Dragomán György

18. Az érzéketlenség lehet valamiféle jóra való képtelenség, de a lelkiismeret lélegző, piszkáló, titkos tanú; sajnos a hangja halk, könnyen elnyomható – emiatt azonban nincs ok felmentést találni. – Egressy Zoltán

19. aki ma büntet
az holnap lövet – Erdős Virág

20. hová legyen: hisz élne még a megtagadás köveiből épült sáncon túli maradék helyen – de ezt a csonkult létjogát nagy tiltó piros iksszel már a törvény húzza át – Falcsik Mari

egy_mondat_avm_foto_csoszo_gabriella_freedoc_37.JPG

21. Előbb-utóbb mind sorra kerülünk, kitiltanak bennünket ebből a
világból, vagy szalmástól elásnak, mint Kafka éhezőművészét, s
helyünket átveszik a nyers húst zabáló, erőtől duzzadó vadállatok. – Gazdag József

22. Kérek egy pohár vizet, mert olyan éhes vagyok, hogy nincs, ahol laknom. – Győrfi Kata

23. Tartózkodjunk az életvitelszerű embertelenségtől! – Hartay Csaba

24. „Nem város az, mi egy ember tulajdona” (Szophoklész: Antigoné) – Hevesi Judit

25. Megéljük az élet. – Horváth Viktor

egy_mondat_avm_foto_csoszo_gabriella_freedoc_11.JPG

26. Tiltakozom a hajléktalanság kriminalizálása ellen. – Imre Flóra

27. Esténként lefekszünk a tönkrement bolt kirakata elé, és arról álmodunk, egyszer talán lesz saját otthonunk, állásunk, aztán elalvás előtt még forgolódunk egy kicsit a közös takarónk alatt, mint az elütött őz hasában a soha meg nem születő magzatok. – Izsó Zita

28. Egy-egy hajléktalan mondat tette tönkre mindig a diktatúrákat. – Jónás Tamás

29. Szégyenkezve néz fel rám két hajléktalan, ahogy megyek át a Vörösmarty utcán, a járda szélén ülve egyikük épp meghúzta a minősíthetetlen, ám kétségkívül olcsó flakonos bort, én pedig arra gondolok, mindez nem az ő, hanem a mi szégyenünk (igen, az enyém is). – Kabai Lóránt

30. „Adj emberséget az embernek” J. A.  – Kántor Péter

egy_mondat_avm_foto_csoszo_gabriella_freedoc_17.JPG

31. Ha elfordulsz, nincs, ha nem látod, nincs, ha bünteted, nem lesz – mondják, és elfordulnak, nem látják, büntetik; de minden marad a régiben, csak éppen az emberség veszik el. – Karafiáth Orsolya

32. A rászorulók védelme, segítése nem jócselekedet: ez a törvény – nem adakozás, hanem adó. – Kárpáti Péter

33. – Ne legyél szerencsétlen, ne legyél – mondta a strucc, és életvitelszerűen homokba dugta a fejét. – Kemény Zsófi

34. A kapitalizmusban az ember szabad, ha akar a Ritz szállóban, ha akar a híd alatt alszik, mondta Sartre, de mi tudjuk, hogy vannak jobb kapitalizmusok – mondjuk Skandináviában, vagy Bécsben –, ahol az állam ha nem is a Ritzbe küldi a hajléktalanjait, de nem hagyja a híd alatt aludni őket, de semmi képen nem kriminalizálja őket. – Kerékgyártó István

35. Annyi otthon van a világban, ahány család, és annyi ágy létezik, ahány ember él a Földön — a többit már tudod. – Király Levente

egy_mondat_avm_foto_csoszo_gabriella_freedoc_19.JPG

36. Tilos a szegénység, tilos a betegség, tiltsák be mind, tiltsák be a halált is! – Kiss Judit Ágnes

37. Mindenemet magammal hordom. – Kiss Noémi

38. Mindenki, aki elviseli a hajléktalanok tarthatatlan helyzetét, cinkosságot vállal azzal, aki a nyomorgókat éppen a többség közönyének erejében bízva szorítja ki az utcáról is, hogy ne kelljen személyesen neki, a disznófejű nagyúrnak eltenni az útból : elteszi őket a közöny, vagyis azt csinálhat velük, amit épp törvénybe iktat. – Kornis Mihály

39. Hajoljunk oda a hajléktalanokhoz! – Kun Árpád

40. Tilos a vitel és tilos a hitel, tilos a szerű és tilos a szaru, tilos a
köz és tilos a kösz, tilos az élet és tilos az étel meg a bevétel, és
nincs kivétel! – Lackfi János

egy_mondat_avm_foto_csoszo_gabriella_freedoc_42.JPG

41. Jónapot, úgyis megyek ide a boltba, mit hozzak, kaját, vagy inkább valami innivalót? – Lángh Júlia

42. Ha az emberiség egyik fele meg sem próbálná csikorgó és „tilos”-sal kezdődő mondatokkal alattvalói szerepbe kényszeríteni a másik felét, mindenki nagy igazságoknak jöhetne a nyomára. – Lázár Júlia

43. A közterület közterület, ahogy a levegő is az, senkinek, semmilyen közintézménynek nincs természetes (= erkölcsi) joga embereket erőszakkal eltávolítani egy közterületről. – Marno János

44. Elég volt az áldozathibáztatásból! A szabadság, a méltóság egyetemes jog. Mesterházi Mónika

45. Otthon, hajlék, egy saját zug, fedél, kuckó, mindegy, hogy nevezzük, a születés jogán minden embert megillet. – Ménes Attila

egy_mondat_avm_foto_csoszo_gabriella_freedoc_33.JPG

46. Kit az égbolt kupolája se védhet,
hol vegyen szállást, hol menedéket?
Ha meghidegül a részvét sokakban –
a törvény gyilkos lesz, pokoli katlan. – Molnár Krisztina Rita

47. Te is lehetsz hajléktalan. – Molnár Péter

48. Jogkövető magyar állampolgárként fogadom, hogy közterületen tartózkodni nem fogok, hanem az én beszédem életvitelszerűen lesz igen, igen, nem, nem. – Nádori Lídia

49. Triumfálni a legszegényebbek fölött, a legalávalóbb dolog – szégyellem magam, hogy Magyarországnak ilyen kormánya van. – Nagy Gergely

50. Délosz szigetének türannosza 2500 évvel ezelőtt hivatalosan azért tiltotta meg, hogy bárki meghaljon országa területén, hogy ezzel kedvessé tegye szigetét az istenek számára, pedig valójában csak a hatalmát akarta fitogtatni a nép és a szomszéd királyok előtt, ám csak megvetés és nevetségesség lett az osztályrésze, pedig neki eszébe sem jutott, hogy az éhezést, a szegénységet és az otthontalanságot is be lehetne tiltani, – igaz, ennyire cinikus és kíméletlen törvény azokban a demokrácia előtti, barbár időkben nem is jutott volna eszébe egyetlen türanossznak sem. – Nyáry Krisztián

egy_mondat_avm_foto_csoszo_gabriella_freedoc_25_1.JPG

51. Hol hajtsa álomra a fejét a családjából kitagadott, az otthonából
kilakoltatott, a fizető képtelenné vált munkanélküli? – Noth Zsuzsanna

52. Néhány éve egy barátom az utcára sodródott: hosszas tengődés után, mások segítségével, talpra állt, azóta új családot alapított. – Orcsik Roland

53. Ha te is idegen vagy a világon, akkor összetartozunk. – Pajor Tamás

54. „Tilos megfagyni”, azt is írhatta volna a jégalkotó, hátha valaki ezt szeretne, éjjel-nappal — igazi NER-tilalom, momentán az Alaptörvény legsötétebb mondata. – Parti Nagy Lajos

55. A hatalom nem szereti, aki emberszámba veszi azt, akinek a hátán csizmás lábbal, sőt akár még hatlovas hintóval vagy tankkal is keresztül lehet gázolni. – Patak Márta

egy_mondat_avm_foto_csoszo_gabriella_freedoc_11_1.JPG

56. Aki megfázik, meghal. – Peer Krisztián

57. Mint mikor gyerekkorunkban házat rajzoltunk, ajtóval, két kis ablakkal, piros tetejére kéményt, amiből hurkolódva gomolygott a füst. – Radics Viktória

58. Megoldás nincs, alternatíva nincs, segítség nincs, betiltás van; ám lehetne rövidebben is: tilos az élet. – Radnóti Sándor

59. Az a kormány, amely üldözi a hajléktalanokat, minden aljasságra képes, s aki ezt szó nélkül hagyja, cinkossá válik az embertelenségben. – Rapai Ágnes

60. A szegénység nem bűn, a bűn azoké, akik nem tesznek ellene semmit, de büntetik. – Sándor Erzsi

egy_mondat_avm_foto_csoszo_gabriella_freedoc_22.JPG

61. Védelmet és fedelet a hajléktalanoknak! – Schein Gábor

62. Vackold magad láthatatlanra! – Szabó Imola Julianna

63. Aki mögött nincs vagyon, ki csak ülne egy padon, aki mindig útban van, és torkig a kútban van, mit is tehetne, hová mehetne? – Szabó T. Anna

64. Egy embernyi hely minden embert megillet. – Szaniszló Judit

65. Tilos szerencsétlenül választani párt, szerencsétlenül válni, otthagyni a lakást az asszonynak és a gyerekeknek, és így utcára kerülni. – Szálinger Balázs

egy_mondat_avm_foto_csoszo_gabriella_freedoc_28.JPG

66. Ezek az emberek, akik az utcán és az aluljáróban laknak, a mi hajléktalan embereink. – Szijj Ferenc

67. Ahol a jogtipró önkény a hajléktalanságot büntetni rendeli, ott a Haza is hajléktalan. – Szilágyi Ákos

68. Nem szabad a hatökörnek az utcákon lakni, de szabad a jupiternek az Alkotmány közepibe szarni… – Szilágyi Eszter Anna

69. És aztán hová mennek majd? – Szilasi László

70. Az élet közügy. – Szlukovényi Katalin

egy_mondat_avm_foto_csoszo_gabriella_freedoc_8.JPG

71. A törvény abszurd, betarthatatlan és emberellenes. – Szőke Imre

72. Tilos az ilyen tiltással szembeni tiltakozástól történő életvitelszerű tartózkodás. – Tábor Ádám

74. Diogenészt betiltani?! – Tillmann J. A.

75. A bűntelenség luxus. – Totth Benedek

egy_mondat_avm_foto_csoszo_gabriella_freedoc_32.JPG

76. Élni szabad! – Tóth Kinga

77. Szabad-e még a szabad ég ma,
vagy vonuljunk a szakadékba? – Tóth Krisztina

78. A szegénység nem bűn (cselekmény) – Ujj Zsuzsi

79. Gyáva, aki a gyengéket bántja. – Weiner Sennyei Tibor

80. Kísértet járja be Európát, az otthontalanság kísértete. – Wirth Imre

egy_mondat_avm_foto_csoszo_gabriella_freedoc_39.JPG

81. leülök kérni, hátha
hathatnék a világra,
az aki érti, látja,
most szálljon magába – Vörös István

82. Közös szégyenünk, hogy olyan vezetőket tartunk hatalomban, akik nemcsak attól nem félnek, hogy megveri őket az Isten az emberiesség krisztusi tanainak megtagadásáért, de még attól sem tartanak, hogy Ferge Zsuzsa megbuktatja őket szociálpolitikából. – Závada Pál

83. Tilos az élet… – Zelki János

84. Tilos az é… – Abo Origi

egy_mondat_avm_foto_csoszo_gabriella_freedoc_36_1.JPG

Ezt a cikket eredetileg az AVM régi blogján publikáltuk.