Választ várunk a minisztériumtól az igazságtalan gyermekelvételek ügyében

Ez a cikk több mint 7 éves.

Balog Zoltán, Emberi Erőforrások Minisztere

Czibere Károly, Szociális ügyekért felelős államtitkár

Tisztelt miniszter úr, tisztelt államtitkár úr!

2016. szeptember 20-án a Társaság a Szabadságjogokért és A Város Mindenkié csoport átadott az Emberi Erőforrások Minisztériuma képviselőjének egy több, mint kétezer támogató aláírást tartalmazó petíciót és az ezzel összefüggő szakmai javaslatainkat a gyerekek anyagi okból történő kiemelésének törvénysértő gyakorlatával kapcsolatban. A petícióban bemutattuk, hogy a gyermekvédelmi rendszer jelenlegi formájában nem képes ellátni törvényi feladatát és a gyámhatóságok kiemelési gyakorlata statisztikai adatokkal alátámasztható módon hátrányosan megkülönbözteti a szegény és főként a roma családokat.  

blog6_1.jpg

Évről évre egyre több gyerek nevelkedik állami gondoskodásban, a családjától távol. A legfrissebb adatok szerint Magyarországon ma több mint 23 ezer gyerek él szakellátásban. Bár a törvény kifejezetten tiltja, a családok szétszakításának elsődleges oka (közvetlenül vagy közvetve) még mindig a családok szegénysége. A társadalom peremén élők körében aránytalanul sok a roma család, és a gyermekvédelemben dolgozók munkáját esetenként a romákkal szembeni előítéleteik is befolyásolják, így a cigány származású gyerekeket különösen sok esetben választják el a hatóságok a szüleiktől. Ezeket a problémákat jelen levél aláírói mellett számos nagymúltú szakmai szervezet jelezte az elmúlt hónapok során (többek között a Család, Gyermek, Ifjúság Közhasznú Egyesület, az SOS Gyermekfalvak Magyarország és a Habitat for Humanity Magyarország).

A mindenkori kormánynak törvényi kötelessége, hogy „a gyermek családban történő nevelkedését segítő ellátást a gyermek és családja helyzetéhez, szükségleteihez igazodóan” biztosítsa (Gyvt. 2.§ (3)) és mindeközben tiszteletben kell tartania az egyenlő bánásmód követelményét (Gyvt. 3.§ (2)).

Szeptemberi petíciónkra eddig semmilyen választ nem kaptunk, sőt, a gyermekvédelmi törvényt 2016 decemberében olyan módon módosították, ami tovább növelte az érintettek kiszolgáltatottságát, tovább csorbította magánélethez való jogukat és a gyerekjogokat. Ezért felszólítjuk a Minisztériumot, hogy haladéktalanul reagáljon a petíciónkban felvetett problémákra és a szükséges jogszabályi változtatások révén biztosítsa a rászoruló családok számára azokat az anyagi erőforrásokat és szolgáltatásokat, amelyek gyerekeik nevelését lehetővé teszik számukra.

Ehhez elengedhetetlen az alábbiak érvényesülése:  

  1. A jogszabályi tilalmak valós érvényre juttatása: az anyagi okból kiemelés tilalma, a hátrányos megkülönböztetés tilalma;
  2. Gyermekközpontú, rendszerszemléletű, megelőző szociális munka biztosítása a rászoruló családok számára;
  3. Átmeneti elhelyezési lehetőségek biztosítása, az elhelyezés nélküli kilakoltatások tilalma;
  4. Együttműködés, protokollok és utánkövető gyakorlatok a gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjai körében;
  5. A szociális munkások szakmai felkészültségének és továbbképzésének biztosítása;
  6. Az alapellátás állami költségvetési támogatásának jelentős növelése, a fenntartó önkormányzatok váljanak érdekeltté a magas színvonalú alapellátás biztosításában;
  7. Esélyegyenlőséget megvalósító szociálpolitika, a családok anyagi biztonságának garantálása, különös tekintettel a lakhatás biztonságára;
  8. Érdemi párbeszéd a fenti problémákkal foglalkozó szakmai szervezetekkel.

Kérjük a Minisztériumot, hogy szóbeli egyeztetés keretében vagy írásban tájékoztassa az aláíró szervezeteket arról, hogy milyen intézkedéseket tervez a fent bemutatott jogsértő gyakorlat megszüntetése és a családok anyagi helyzetének rendezése érdekében.

Ezt a cikket eredetileg az AVM régi blogján publikáltuk.