Többéves lemaradást pótolt a pécsi önkormányzat – felkerültek honlapjára a zárt ülések határozatai

Ez a cikk több mint 7 éves.

Apró lépésekben, de sikerül rávenni a pécsi önkormányzatot az alaptörvényben előírt nyilvánosság betartására. Ezúttal a Népjóléti és Sport Bizottság zárt üléseinek határozatait tették közzé a honlapon, A Város Mindenkié Pécs nyomásgyakorlásának eredményeként.

jegyzokonyvek.jpg

A jegyzőkönyvek oldalán továbbra is űr tátong, de legalább elkezdték használni.

A Bizottság döntései adatokkal szolgálnak a munkánkhoz: innen értesülünk a város bérlakás állományának alakulásáról, a kiutalásokról, a lakáspályázatokról és az eladásokról is. És ezen keresztül ellenőrizzük is az önkormányzat működését: vajon jól gazdálkodik-e a város lakásállományával, valóban azok kapnak-e bérlakást, akiknek erre szükségük van, és egyáltalán kiutalják-e a bérlakásokat, vagy hagyják őket üresen állni.

Ebben sajnos némileg akadályoz az, hogy a napirendi pontok nagy részét a bizottság zárt ülésen tárgyalja. És éppen a legizgalmasabb témát: a bérlakás kiutalásokat is. Ez az akadály azonban elhárítható, mivel elvben a zárt ülések döntései is nyilvánosak. De csak elvben, a honlapon nem tették közzé ezeket a dokumentumokat.

Korábban megírtuk, hogy közérdekű adatigényléssel fordultunk Dr. Lovász Istvánhoz, Pécs Megyei Jogú Város jegyzőjéhez, amelyben a bérlakás állományra és azok hasznosítására vonatkozó adatokat igényeltünk. Az adatok mellett kértük a Népjóléti és Sport Bizottság zárt ülésen hozott határozatait is. Az adatigénylésért 193.623,- forintot kértek, és a feldolgozandó adatok listájába felvették ez utóbbi igénylést is. Ez érthetetlen, mivel az alaptörvény és az önkormányzati törvény is előírja a képviselőtestület üléseinek (és beleértve a bizottsági ülések) és döntéseinek nyilvánosságát, ezeket bármely állampolgár bármikor megtekintheti, sőt, az önkormányzatnak közzétételi kötelezettsége is van. A cikkben utaltunk rá, hogy az Infotv. alapján pert indítottunk, mert szerintünk alaptalan, hogy ennyi pénzt kér az önkormányzat az igényelt adatokért (beleértve a bizottsági határozatokat is!), és kértük az ezt lehetővé tevő alkotmányellenes jogszabályi hely eltörlését is.

De mivel nem ülhetünk tétlen a per lezárultáig, a közgyűlés SZMSZ-e alapján kértük a határozatok megtekintését a Polgármesteri Hivatalban. Kaptunk is időpontot a dokumentumok megtekintésére, ám aznap mégis közölték velünk, hogy a személyes megtekintésre nincs lehetőség. Indokolásul felsőbb utasításra hivatkoztak, és arra, hogy a hivatalos honlapon közzéteszik a kért határozatokat. Órák múlva valóban felkerültek a honlapra a zárt ülések jegyzőkönyvei (amiket korábban felszámítottak az adatigénylésnél). Maga az eljárás furcsa és biztosan jogszabályellenes, viszont abból a szempontból előnyös, hogy így nem csak az AVM Pécs, hanem bárki számára megtekinthetőek az ominózus bizottsági jegyzőkönyvek.

A csoport számára egyértelmű siker, hogy a mi nyomásgyakorlásunk eredményeképp lettek nyilvánosak a határozatok, tehát hogy az önkormányzat végre betartja a jogszabály által előírt közzétételi kötelezettségét – legalábbis részben.

A Város Mindenkié Pécs tagjai

Fotó: gov.pecs.hu

Ezt a cikket eredetileg az AVM régi blogján publikáltuk.