200.000 forintba kerül az átláthatóság a pécsi önkormányzatnál

Ez a cikk több mint 7 éves.

2016 novemberében közérdekű adatigényléssel fordultunk Dr. Lovász Istvánhoz, Pécs Megyei Jogú Város jegyzőjéhez, hogy a tevékenységünkhöz szükséges adatokat szerezzünk a város lakásgazdálkodásáról. A jegyző válaszából kiderült, hogy a kért adatok „túlnyomó többsége” nem áll rendelkezésre, az összegyűjtésükhöz és rendszerezésükhöz szükséges munkaerő ráfordítás költsége pedig 193.623,- forint. A közérdekű adatokhoz csak az összeg kiegyenlítése után juthatna hozzá a csoport. Az Infotv. alapján pert indítottunk, mivel elfogadhatatlannak tartjuk, hogy az önkormányzat a választópolgárokkal fizettesse meg azt a munkát, amelynek elvégzése az ő feladata lenne, márpedig a város lakásgazdálkodásának nyilvántartása és átláthatóságának biztosítása az önkormányzat feladata.

kozerdeku.jpg

A 2011-ben megalkotott Infotv. lehetővé teszi, hogy az adatkezelők költségtérítést kérjenek a nagy terjedelmű adatigénylésekért, ha az „a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár” (29. § (5) c). Az elmúlt évek tapasztalata megmutatta, hogy ezt a rendelkezést arra használják az önkormányzatok, hogy gyakorlatilag fizetőssé tegyék az adatigényléseket, vagy megnehezítsék, meglassítsák, adott esetben ellehetetlenítsék a közérdekű adatok megszerzését. Ez teljesen szembe megy az Infotv. és az alaptörvény szellemiségével. A közérdekű adatokhoz való hozzájutás nem egy szolgáltatása a közfeladatot ellátó szerveknek (esetünkben az önkormányzatnak), hanem minden állampolgár alkotmányos joga, az önkormányzatoknak pedig alkotmányos kötelessége. Így tudja a nép ellenőrizni a népképviseleti szervek működését.

Mi, a város lakói, adóinkból azért tartjuk fent az önkormányzatot és fizetjük alkalmazottait (beleértve a jegyzőt is), hogy helyettünk – de számunkra – ők lássák el a közfeladatokat, jó gazdái legyenek a város vagyonának, és mindezt átláthatóan, felelősen és szakmai hozzáértéssel tegyék. Amennyiben az önkormányzat számára nem állnak rendelkezésre a bérlakás állomány helyzetére és a lakásgazdálkodásra vonatkozó adatok, kérdéses, hogy miként tudnak egy szakmailag megalapozott lakás- és szociálpolitikát működtetni a városban, és mi alapján hoznak felelős döntéseket a közösség vagyonának megfelelő kezelése érdekében.

És ha így is van, és szükség van ezen adatok összegyűjtésére, mert nem állnak rendelkezésre, akkor is hogyan lehetne aránytalanul sok munka az önkormányzat számára saját működéséről adatokat szerezni, és tájékoztatni róla a közvéleményt. Aránytalan az, ha ezt a munkát az egyes állampolgárokkal fizettetik meg. Csak néhány adat a jegyző válaszleveléből: 142 munkaórát számoltak össze, mindezt 8 ügyintéző végezné el, átlagosan 1797,- forintos órabérrel. Ez összesen 218.475,- forint. Jogszabály meghatároz egy minimális óraszámot, amit nem lehet felszámolni, így jött ki a 193.623,- forintos végösszeg. Külön érdekesség, hogy a Népjóléti és Sportbizottság zárt üléseinek határozatait és a bér- és szükséglakás állománnyal kapcsolatos stratégiák dokumentumait sem adták ki, sőt az összegyűjtendő adatok között is felsorolták.

A Város Mindenkié Pécs célja egy jobb lakhatási helyzet kialakítása Pécsett. Nagyon sok egyéni üggyel találkozunk, amelyekből kirajzolódik, hogy milyen rendszerszintű hiányosságok és visszásságok vannak a helyi szociális lakáspolitika terén. A lakások egy jelentős része elhanyagolt állapotban van és üresen áll, miközben egyre többeket érint a kilakoltatás vagy a szegregátumokba költöztetés. Eközben sokan még azokhoz a szolgáltatásokhoz sem tudnak hozzájutni (szociális lakbér, adósságkezelés, stb.), amiket jogosan megkaphatnának. A pályázatokról és bérlakás kiutalásokról pedig teljesen átláthatatlanul dönt az önkormányzat. Ahhoz, hogy ezekkel a problémákkal átfogóan tudjunk foglalkozni, szükségünk lenne a bérlakásállományra és azok hasznosítására vonatkozó adatokra. Adatigénylésünkben ezeket kértük az önkormányzattól.

Mivel az AVM Pécs tagjai túlnyomó részt hajlék nélküliek és lakásszegénységben élők, így érthető módon számunkra nehezen megoldható a kért összeg megtérítése. Ezért egyrészt bírósági keresetet adtunk be a TASZ segítségével, melyben kérjük a megítélt összeg felülbírálását, valamint hogy szüntessék meg az Infotv. alaptörvény ellenes rendelkezését. Emellett pedig az önkormányzati képviselőkhöz fordulunk segítségért, mivel ők térítés mentesen megkaphatják a munkájukhoz szükséges adatokat.

Reméljük, hogy minél előbb megszűnik az a gyakorlat, hogy az önkormányzatok az állampolgárokkal fizettetik meg az átláthatóság költségeit. Amíg ez fennáll, az egyben azt is jelenti, hogy a nyilvánosság csak a gazdagokat illeti meg, tehát csak azok tudnak élni alkotmányos jogaikkal, akik fizetni is tudnak.

Ezt a cikket eredetileg az AVM régi blogján publikáltuk.