A gyámhatóság köteles tűrni, hogy tevékenységét nyilvános kritikával illetik

Ez a cikk több mint 7 éves.

A Város Mindenkié és az Utcajogász Egyesület közös válasza Budapest Főváros Kormányhivatala 2017. január 20-ai közleményére

Budapest Főváros Kormányhivatala 2017. január 20-án közleményt tett közzé honlapján Bosch Erzsébet és gyermeke, Gabriella ügyében. A kormányhivatal közleménye szerint a XVIII. Kerületi Hivatalának gyámhatósága a törvényi kötelezettségeknek eleget téve, jogszerűen hozta meg határozatát. A közlemény mind a sajtó, mind a civil szervezetek képviselőit valótlanságok terjesztésével vádolja, valamint önmérsékletre kéri őket.

blog9.jpg

Súlyosan aggályosnak tartjuk, hogy a közleményt kiadó szerv, Budapest Főváros Kormányhivatala úgy nyilatkozott az első fokú hatósági eljárásról, valamint az első fokon született, nem jogerős határozatról, hogy fellebbezés esetén másodfokú fórumként jár majd el az ügyben.

Ezen kívül, a közlemény több pontja is aggályos. Többek között a következőképpen utal Bosch Erzsébet két idősebb gyermekének, a Gabriellát érintő első fokú hatósági eljárásban tényként nem értékelt, az ideiglenes hatályú elhelyezésről szóló határozat meghozatalában semmilyen szerepet nem játszó kiemelésére: „Ezek a bírósági és hatósági intézkedések sem történtek véletlenül.” A közigazgatási hatósági eljárásról szóló törvény szerint a közigazgatási szervek a szakszerűség, az egyszerűség és az ügyféllel való együttműködés követelményeinek megfelelően kötelesek eljárni, jóhiszeműen, továbbá a jogszabály keretei között az ügyfél jogát és jogos érdekét szem előtt tartva. Álláspontunk szerint az ilyen rosszhiszemű, sejtető megnyilvánulások mind tartamában, mind megfogalmazásában méltatlanok egy magyar államigazgatási szervhez.

Egy hatósági határozat jogszerűségének, valamint az indokolásában bizonyítékként értékelt tények valóságtartamának vitatása olyan jog, amelyet nem csak a közigazgatási hatósági eljárási törvény, de Magyarország Alaptörvénye is garantál. A közhatalomgyakorlók, így a gyámhatóságok is tűrni kötelesek, hogy tevékenységükkel a nyilvánosság foglalkozik, eljárásaikat az ügyfelek a jogorvoslati lehetőségek kimerítésén túl nyilvános kritikával is illetik. Az Utcajogász fellebbezéssel fog élni a gyámhatósági határozat ellen.

Bővebb információ az ügy hátteréről

Fotó: Vörös Anna

Ezt a cikket eredetileg az AVM régi blogján publikáltuk.