Lakásszegények Országos Konferenciája (LAKOK)

Ez a cikk több mint 7 éves.

Lakok – az ezt a nevet viselő, a lakhatási szegénység problémakörére fókuszáló országos szerveződésre hívott be minket(Miskolcnak Hangja Van! csoportot és a Miskolci Roma Nemzetiségi Önkormányzatot), néhány az ország más-más településein működő közösség mellett az A Város Mindenkié (AVM) csoport.

20161009_114914.jpg

Meglehetősen gyümölcsöző, hatékonyan működő országos együttműködés lehetősége került küszöbre. Mindannyiunk várakozását felülmúló szerveződési konferencia, fórum volt ez a mai. Egy valami biztonsággal kijelenthető, mégpedig az, hogy a jövőbeni együttműködést, közös munkát illetően sok mindenben képviseljük ugyanazt az álláspontot. Ez alapul szolgálhat az elképzelt, specifikusan a lakhatási szegénységgel, annak problémamegoldásaival foglalkozó szervezet számára. Közösen, és kisebb munkacsoportokra bontva is sikeresnek mondható stratégiai elemek kerültek listázásra, és ezekkel már a következő találkozón részletesebben is foglalkozhatunk. A fórumon, amit talán alakuló konferenciának is nevezhetünk, Miskolc, Szeged, Pécs és Budapest képviselte magát.

A konferencia végén, összesítettük a munkacsoportok együttműködésre tett javaslatait. Ezek egyik legfontosabb pontja, amiben teljes konszenzus mutatkozott, az egy országos lakhatási hálózat létrehozása. Ennek céljait és feladatait illetően, különböző javaslatok érkeztek. Ezek rögzítésre kerültek, és további egyeztetések alapját képzik.

Első lépésként egy közös online platformot hozunk létre a szervezői kör számára, ahol érdemi munkát tud végezni. A szervezői kör, vagy nevezzük alapító testületnek feladata, hogy megalkossa a szervezet közös stratégiáját, mely az alapítói testület közös határozata, és ennek mentén koordinálja a megalakult szervezethez a későbbiekben csatlakozó csoportok közös munkáját. A szervezet a szakmai hátteret biztosítja, a munka hatékonysága növeléséhez.

Igenis van válasz, és vannak járható utak a lakhatási szegénységre.

Tyetyák Zoltán

Ezt a cikket eredetileg az AVM régi blogján publikáltuk.