Méltányosabb lakásgazdálkodást ígér a józsefvárosi alpolgármester – de a rendszerszerű változások még váratnak magukra

Ez a cikk több mint 8 éves.

A Város Mindenkié csoport évek óta kiemelt figyelemmel követi a Józsefvárosi Önkormányzat hajléktalan és lakásszegénységben élő embereket érintő intézkedéseit: 2011-2012-ben tiltakoztunk a kerületben – az országban elsőként – életbe lépő, a hajléktalan embereket közterületekről kitiltó és kriminalizáló rendelet és népszavazás ellen, és rendszeresen kritizáljuk a kerület lakáspolitikáját, mely jellemzően tovább mélyíti az országosan gerjesztett lakhatási válságot. A tegnapi napon dr. Sára Botonddal, Józsefváros alpolgármesterével egyeztettünk, és az alpolgármester számos olyan ígéretet tett, amelyek betartása elmozdulást jelentene az önkormányzat eddigi – szegényellenes – gyakorlatától.

img_5404.jpg

2014 eleje óta a kerületben megugrott a kilakoltatások száma: az AVM adatigénylése szerint 2014. január 1. és 2015. július 1. között több mint 300 önkormányzati lakásból történt kilakoltatás a 8. kerületben. (Ez a többi kerület kilakoltatással kapcsolatos adataihoz képest kiemelkedően magas szám.)  2015 októberében, minden bizonnyal nagyrészt A Város Mindenkié csoport tüntetése, egy elhelyezés nélküli kilakoltatás ellen szervezett élőláncunk, valamint számos józsefvárosi lakos kitartó érdekvédelmi erőfeszítéseinek az eredményeképpen a polgármester (már a kötelező téli kilakoltatási moratórium előtt valamivel) felfüggesztette az önkormányzati lakásokból történő kilakoltatásokat. Kocsis Máté polgármester egyúttal utasította az önkormányzat munkatársait a kilakoltatások eljárásrendjének a felülvizsgálatára. A kilakoltatások felfüggesztése több, a kilakoltatási hullám által elért józsefvárosi családnak jelentett időleges megnyugvást, arra azonban ez idáig semmilyen garanciát nem kaptak az érintettek, hogy az önkormányzat a téli kilakoltatási moratórium végével nem ott folytatja majd az elhelyezés nélküli kilakoltatások embertelen és alapvető jogokat sértő gyakorlatát, ahol október végén abbahagyta.

Csoportunk ezért október vége óta több alkalommal kezdeményezett egyeztetést a Józsefvárosi Önkormányzattal. A tegnapi napon létrejött találkozón az alpolgármester több fontos ígéretet is tett.

1. ígéret: Az önkormányzat együttműködőbb lesz a hátralékos bérlőkkel

Az elmúlt hetekben a csoportunkkal kapcsolatban lévő, közmű-, vagy lakbérhátralékkal rendelkező bérlők közül többen felkeresték dr. Sára Botond alpolgármestert. Az érintettek beszámolói alapján úgy tűnik, az önkormányzat hajlandónak mutatkozik arra, hogy méltányosabban kezelje a bajba került bérlők problémáit: többeknek tettek ígéretet arra, hogy részletfizetési megállapodást kötnek velük. Ez különösen azért tekinthető pozitív fejleménynek, mert az érintett lakók egy részének ősz végére volt kitűzve a kilakoltatása, így ők csak a meghosszabbított moratóriumnak köszönhetik, hogy az önkormányzat lakásgazdálkodásában mutatkozó fordulat után még volt lehetőségük részletfizetésről tárgyalni az önkormányzattal.

A tegnapi találkozón az alpolgármester ígéretet tett arra, hogy a hátralékos bérlőkkel „lehetőség szerint” részletfizetési és adósságrendezési megállapodást kötnek. Az önkormányzat az alpolgármester közlése szerint levélben bátorít majd minden érintett lakost, hogy keressék fel az önkormányzatot vagy a vagyonkezelőt, és érdeklődjenek az adósságrendezés és részletfizetés lehetőségeiről. Az alpolgármester szerint az önkormányzat szervezetei azon lesznek, hogy a bérlők ne halmozzanak fel később nehezen rendezhető tartozásokat, és a vagyonkezelő valamint a családsegítő szolgálat már az eladósodási folyamat korai szakaszában lehetőséget fog adni az adósságok rendezésére.

Fontos megjegyeznünk, hogy – még ha az önkormányzati lakásgazdálkodás valóban a kijelölt irányba halad is tovább  – sok józsefvárosin ez már nem fog segíteni: nem kevesen vannak, akik az önkormányzat korábbi szegényellenes lakásgazdálkodási gyakorlata miatt már a moratórium bejelentése előtt elveszítették lakhatásukat. Az önkormányzatnak az ő lakásvesztésükhöz vezető folyamatot is kötelessége volna felülvizsgálni!

Álláspontunk szerint ahhoz, hogy a fenti szándéknyilatkozat ne csupán üres politikai nyilatkozat maradjon, az önkormányzatnak felül kell vizsgálnia a pénzbeli ellátásokról szóló rendeletét, amely jelenleg indokolatlanul alacsony összegben határozza meg mind a lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás (fűtési hozzájárulás), mind pedig a hátralékkezelési támogatás maximális összegét, ráadásul számos megszorító szabállyal korlátozza az ezekhez való hozzáférést.   

2. ígéret: Hosszabb kilakoltatási moratórium

Az alpolgármester közölte, hogy az egyébként március 1-ig tartó kötelező téli kilakoltatási moratóriumot az önkormányzati lakások esetében májusig meghosszabbítják annak érdekében, hogy legyen elég idő az egyes ügyek kivizsgálására, továbbá, hogy idén már szeptember elejétől szünteteltetik a kilakoltatások végrehajtását. Üdvözöljük ezt a döntést, a kilakoltatások időszakos felfüggésztes azonban csak akkor jelent többet néhány hónapnyi haladéknál, ha közben az önkormányzat valódi lehetőségeket és érdemi segítséget biztosít az eladósodott, illetve jogcím nélkülivé vált lakosok helyzetének rendezéséhez.  

 

3. ígéret: Az önkormányzat „senkit nem fog utcára tenni”

Az alpolgármester azt is kijelentette, hogy Józsefvárosban „senkit nem fognak az utcára tenni”. Ezt a kijelentést csoportunk különösen üdvözli, hiszen évek óta követeljük az elhelyezés nélküli kilakoltatások tilalmát. Annak érdekében, hogy ez ne csupán hangzatos ígéret – vagy legfeljebb a döntéshozók és ügyintézők jóindulatán múló törékeny gyakorlat – legyen, az önkormányzati lakásgazdálkodást szabályozó rendelet olyan módosítására van szükség, amely garanciális jelleggel kimondja az elhelyezés nélküli kilakoltatások tilalmát, továbbá meghatározza, hogy különböző háztartás-típusok esetében mi az a minimálisan elfogadható lakhatási alternatíva (pl. gyermekes családok esetében: másik önkormányzati lakás vagy családok átmeneti otthonai férőhely), amelynek hiányában az önkormányzatnak tilos lakáskiürítési eljárást kezdeményeznie.  

4. ígéret: A városrehabilitáció nem fog a szegény lakosok kiszorításával járni

Az Orczy-negyed lakói 2017-től számíthatnak a városrész rehabilitációjára. Az elmúlt néhány év kerületi városrehabilitációinak  tapasztalataiból kiindulva (Corvin-negyed, Magdolna-negyed) arról is kérdeztük az alpolgármestert, hogy milyen biztosítékokat lát arra, hogy a városrész megújítása nem járj majd – a korábbiakhoz hasonlóan –  a szegényebb lakosok egy részének a kiszorításával. Az alpolgármester azt válaszolta, hogy a felújítások nem fognak lakásvesztésekkel járni, mert valamennyi lakáshasználót el fognak helyezni, függetlenül attól, hogy jelenlegi lakásukban van-e még érvényes szerződésük.

Fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy ennek biztosítása érdekében a lakásgazdálkodásról szóló rendelet olyan módosítására van szükség, amely biztosítja, hogy a városrehabilitáció ne vezessen kilakoltatásokhoz, tehát ilyen esetekben a jogcím nélküli lakók az érvényes bérleti szerződéssel rendelkezőkkel azonos elbírálás alá essenek. Ráadásul, ahogy korábban kifejtettük, a jelenlegi lakásrendelet a szegény lakosokat büntető gyakorlatoknak ágyaz meg, ráadásul jelen formájában alkalmazhatatlan, és Alaptörvény-ellenes pontokat is tartalmaz, ezért alapvető módosításokra szorul.

5. ígéret: További egyeztetések

Az alpolgármesterrel abban állapodtunk meg, hogy az egyeztetést folytatjuk, és a közeljövőben a józsefvárosi hajléktalansággal és közterület-szabályozással kapcsolatos kérdésekben is meghallgatjuk egymást. Reméljük, hogy csoportunk valóban lehetőséget kap majd rá, hogy megosszuk tapasztalatainkat és követeléseinket az önkormányzattal annak érdekében, hogy az önkormányzat hajléktalansággal és lakásszegénységgel kapcsolatos megközelítése ténylegesen elmozduljon a korábbi – büntető jellegű, szegényellenes – gyakorlattól.

Kiegészítés: a lakáshoz jutás lehetőségeiről

Csoportunk többször felhívta rá a figyelmet, hogy Józsefváros – több kerület gyakorlatától eltérően  – évek óta nem ír ki szociális alapon elbírált lakáspályázatot, holott a kerület lakásai közül jelenleg csaknem 300 lakás áll üresen, és az önkormányzat saját adatszolgáltatása szerint az egész önkormányzati lakásállomány kevesebb, mint 10 százalékát teszik ki a szociális alapon kiadott lakások. Az, hogy például a 2009 és 2011 közötti három évben megpályáztatott 9 lakásra 1400 pályázat érkezet, jól mutatja a megfizethető lakhatás nyilvánvaló hiányát a kerületben.

Az alpolgármester tájékoztatása szerint a közeljövőben 6 lakással fogják bővíteni a kerületben működő, hajléktalan embereket átmeneti lakhatáshoz segítő Lélek-programot, valamint 5 új krízislakást is létrehoznak. Ezek üdvözlendő lépések. Ezen kívül azonban az alpolgármester a szociális lakásellátás fejlesztéséről csak annyit mondott, hogy a kerületben lehetőség lesz méltányossági alapon lakáshoz jutni (méltányossági lakáskérelmek egyéni elbírálása alapján). Ezt a lehetőséget már most is ismeri a rendelet – noha kizárólag költségelvű lakbér megállapítása mellett, rövid (határozott) időre, éves szinten 12-ben maximált számban, valamint az erre jogosultak körét számos megszorító szabállyal, indokolatlanul korlátozva.

A valódi megoldást azonban nem a méltányossági lakáskérelmek lehetővé tétele, hanem az jelentené, ha az önkormányzat a rendelkezésre álló lakásokat szociális szempontok szerint osztaná el egy átlátható – és a lakásszegénységben élő lakosok valódi szükségleteit és rászorultságát tükröző pontrendszer szerint kialakított – pályázati vagy névjegyzékes rendszer keretei között.

Összességében tehát fontos ígéretek hangoztak el az alpolgármester részéről a tegnapi találkozón, sőt már a találkozó léte is előrelépésnek tekinthető ahhoz képest, hogy korábban az önkormányzat elzárkózott a csoportunkkal való egyeztetéstől. Ahhoz azonban, hogy a józsefvárosi önkormányzat valóban, tartósan és kiszámítható módon szakítson a korábbi, szegényeket büntető politikájával, bizonyosan további politikai elhatározásra, több önkormányzati rendelet átfogó felülvizsgálatára, illetve az önkormányzat költségvetésének módosítására lesz szükség.
A tapasztalatainkkal és javaslatainkkal továbbra is állunk az önkormányzat rendelkezésére.

(Fotó: Bankó Gábor)

Ezt a cikket eredetileg az AVM régi blogján publikáltuk.