Üzenet a miskolci „Kormány elleni tüntetés” résztvevőinek

Ez a cikk több mint 8 éves.

Tisztelt Tüntetők!

A budapesti A Város Mindenkié csoport üdvözli mai tüntetéseteket. Üdvözöljük, mert kiálltok érdekeitekért, jogaitokért, és mert felhívjátok a a többségi társadalom figyelmét arra, hogy ma Magyarországon nem működik demokratikusan a rendszer.

miskolc_tunti.JPG

Ma Magyarországon lakhatási válság van. A szociális bérlakások száma jelentősen csökkent, ami azt jelenti, hogy a teljes lakásállomány mindössze 2 %-át teszi ki. Miközben országos szinten kb. 400.000 lakás áll üresen, egyre nő a lakásszegénységben élők száma. Több, mint 1 millió ember él Magyarországon olyan háztartásban, amely nem tudja kellően fűteni otthonát Óriási  nagyság- rendben kénytelenek élni azok, akiknek „otthonuk” túlzsúfolt, egészségtelen, vagy nem tudják fizetni. Ezek az emberek, családok a kilakoltatás szélén állnak csupán csak azért, mert a mai kormány nem nyújt számukra semmilyen segítséget.

Az állami lakásépítés leállt, az önkormányzati  bérlakások szélsőséges mértékű privatizációja beszűkítette a megfizethető lakhatáshoz való hozzáférést, számtalan helyen megszűnt az adósságkezelési szolgáltatás, valamint a lakásfenntartási támogatást a települési önkormányzatok nyújthatnak, így még jobban ki vannak szolgáltatva az emberek. És a politikai uralkodó osztály ezekkel a tényekkel nem akar mit kezdeni.

Pedig lehetne valódi megoldás:

– a lakástámogatások igazságosabb elosztásával,
– egy normatív lakásfenntartási támogatással a rászorulóknak,
– hozzáférhető adósságkezelési szolgáltatással,
– az önkormányzati lakásállomány kiterjesztésével, valamint
– az üresen álló magántulajdonú lakások egy részét bevonva a szociális
  lakásellátásba,
– valamint olyan programokkal, mely a leromlott állapotú városrészekben,
  szegregált telepeken és komfort nélküli lakásban élők lakhatási körülményeinek
  javításával.

Ezek helyett ez a kormány szélsőséges szegénységben és alárendeltségben tart százezreket, létkiszolgáltatottságban milliókat!
Ezért, ezekért kell ma felszólalni!

A törvényeket újjá kell alkotni, az alkotmányos demokrácia és jogállam visszaállításával. Újjá kell  építeni a magyarországi jóléti államot!        

A köztársaság azt jelenti, hogy jogilag és morálisan egyenrangú polgárok közössége. Ti polgárai vagytok ennek az államnak, a polgár léted feljogosít arra, hogy élj és lakj!

LAKHATÁST! DEMOKRÁCIÁT! JOGÁLLAMOT!

Üdvözlettel Budapestről: A Város Mindenkié

Fotó: Fekete Hajnal

Ezt a cikket eredetileg az AVM régi blogján publikáltuk.