Miskolcnak Hangja Van!

Ez a cikk több mint 8 éves.

A Miskolcnak Hangja Van! Civil csoport(MHV), és az A Város Mindenkié (AVM) csoport között kezdeményezett és folytatott ismeretség, illetve közös munka hatásairól.  Az A Város Mindenkié más alkalmakkal is járt már Miskolcon, viszont ismeretségünk és annak hatékonnyá tétele Csízi Zsolt, Miskolcról Budapestre költözött, immár az A Város Mindenkié csoport aktivistája közbenjárásának, munkájának köszönhető.

miskolc_besz.jpg

Ennek az előzetes terepfelderítésnek és egyeztetéseknek köszönhetően, 2015. augusztus 14-15-én megtartotta az A Város Mindenkié csoport a Miskolcnak Hangja Van! Civil csoportnak a remélhetőleg első és nem egyetlen civil jog és érdekvédelmi képzését.

A képzés a már méltán ismertté vált „Közélet iskolája” nevű képzéshez hasonlatosan folyt úgy tematikájában, mint tartalmi összetételét illetően. Az alapgondolat egy három napos képzést irányzott elő, viszont a helyi társadalmi viszonyok következményeképpen kevesebb létszámmal kellett ezt lefolytatni. Ehhez igazítva lett a három napos képzés kettő napra rövidítve. A képzésen forgatócsoport is jelen volt, akikkel együtt ellenőriztük ennek a hátterét. Köszönjük, hogy eljöttek, és köszönjük, hogy azóta is barátként tartanak számon minket.

Ennek ellensúlya volt az, hogy a képzésen olyan tagok, külsős emberek vettek részt, akik számára könnyen befogadhatóak voltak az információk, és azokat azóta is hasznosan használják, és ez a Miskolcnak Hangja Van! Civil csoport hatékonyságát növeli az érintettek jogi és érdekvédelmi feladatait végzendő munkákat illetően.

A képzést követően csoportgyűlést hívtunk össze, ahol átgondoltan, másként határoztuk meg a csoportunk struktúráját és irányait, ami szilárdabb alapokat adott a Miskolcnak Hangja Van! Civil csoportnak. Munkacsoportokat hoztunk létre, azok elé felelős személyeket jelöltünk és választottunk. Közéleti illetve Karitatív munkacsoportokra tagolódtunk, valamint a két munkacsoport munkájának koordinálására is kijelölt, és megválasztott ember került.

Meghatároztuk a munkacsoportok pontos feladatait, valamint megkerestük a két munkacsoport tevékenységének a metszéspontjait. Ezeken a pontokon csak együttműködve, közös munkával lehet hatékonyan dolgozni.

A csoport egyik sarkalatos és folyamatosan jelenlévő problémája volt az emberek elérése, ami a határozott és talán rosszul értelmezett elhatárolódásunk volt a helyben működő politikai szervezetektől. Továbbra is elhatárolódunk tőlük, ám nyitnunk kellett feléjük bizonyos mértéktartás mellett. Ez abban merül ki, hogy megjelenünk a szervezetek rendezvényein, ahol láttathatjuk magunkat és az általunk preferálni kívánt pártfüggetlenséget, a civilség erejét, és az abban rejlő mindennapokra vonatkozó lehetőségeket, amely magában hordozza a folyamatos civil kontroll lehetőségét is. Ebben az esetben mi is elvárjuk a szervezeteket a programjainkra, és fogadjuk az esetleges támogatásukat, hangsúlyozott keretek között.

A képzésen elsajátítottakhoz igazodva, valamint azokat testre szabva, elkezdtünk kampányokat felépíteni. Ilyen például a helyiségre vonatkozó igényünk az önkormányzat felé. Ennek első lépéseként eljuttattuk az igényünket az összes képviselőhöz, hogy megtudjuk ki az aki esetleg mellénk áll és szót emel az ügyünk mellet a közgyűlésben. Második lépésünk abban az esetben, ha nem történik semmi, egy helyi nyomtatott médiában megjelenő igényünk lesz, kiegészítve azzal, hogy ismertetjük az előző megkeresésünket is. Harmadik lépésnek egy nagyobb médián keresztüli megkeresés lesz, végül pedig egy polgári engedetlenségi akciót fogunk végrehajtani. Ehhez majd szeretnénk kérni az A Város Mindenkié csoport tanácsait, szellemi támogatását is.

Ugyancsak a képzésen elsajátítottaknak köszönhetően, már tudatosan kezdtük el kezelni a helyben ismert hajléktalanok bejuttatását a szállóra, mert már tudtuk mik szükségesek ehhez, és mi ennek a pontos menete. Egyre többet tudunk segíteni nekik hivatalos ügyeik elintézésében is, mivel hangsúlyt kapott a képzésen az, hogy minden esetben legyenek aktuálisak az ismereteink az ügymeneteket illetően, és mérlegeljük a segítség formáit, lehetőségeit. Reményeink szerint utcajogász programot is fogunk tudni indítani. Ennek a személyi feltételei is körvonalazódni látszanak.

Egyre több érintettet vonunk be a munkába. Ez nyomon követhető a főző, ételosztó programjainkban ahol nem csupán az osztás folyamatába, hanem magába az ételkészítésbe is partnerként dolgozunk velük együtt. Aktív segítőkként vannak jelen a ruhaválogatásainkon, az osztásokon, azok megszervezésében, és összekötő személyek is vannak immár közülük az érintettek közösségei illetve a csoport szervezői között.

Bevontuk őket a közéleti munkába is azáltal, hogy a megmozdulásokra, mint például a mi kis üres lakás menetünkre is, elhívtuk őket. Itt felszólalhattak, és részei voltak a programnak, vagy akár a megemlékezések, mint a Göncz Árpád búcsúztatására szervezett megemlékezés, ahol szintén jelen voltak.

Összegezve. Véleményem szerint az A Város Mindenkié csoport miskolci képzése eredményes volt. Fejlődésre nyitott utat a Miskolcnak Hangja Van! Civil csoport számára, hogy hatékonyabb segítői lehessünk a miskolci érintetteknek. Amennyiben az A Város Mindenkié csoport partner a jövőt illetően a közös munka folytatásában, mi erre igényt tartunk, egyre fokozottabb intenzitással is akár.

Miskolc, 2015. november 22.

Tyetyák Zoltán

Miskolcnak Hangja Van!

Ezt a cikket eredetileg az AVM régi blogján publikáltuk.