Első fokon pert nyert A Város Mindenkié az újpesti önkormányzat ellen

Ez a cikk több mint 8 éves.

A Város Mindenkié csoport pert indított Újpest Önkormányzata ellen, mert az július óta nem adta ki a kerület lakásgazdálkodásáról szóló közérdekű adatokat. A per 2015. október 22-i tárgyalásán a bíróság az AVM mind a 19 kérdéséről úgy ítélte, hogy azok valóban olyan közérdekű adatokra vonatkoznak, amelyeket a IV. kerületi önkormányzat kezel, ezért a hivatalt ezek kiadására kötelezte 15 napos határidővel. 

blog_50.jpg

Az adatigénylés apropóját az adta, hogy a csoport az 5. Üres Lakások Menetére készülve minden fővárosi önkormányzattól és a fővárostól is kikérte az önkormányzat lakásgazdálkodásról szóló adataikat. A 24 önkormányzatból 22 teljesítette az adatkérést, egyedül a IV. és az V. kerület nem adta ki az adatokat. Az V. kerület ellen az AVM már korábban is nyert közérdekű adatok iránti pert, a kerület azonban azóta sem adta ki ezeket az adatokat, ezért a csoport végrehajtást fog kérni ezekre. Az V. kerület ellen indított per tárgyalása november 22-én lesz szintén a Pesti Központi Kerületi Bíróság előtt.

A IV. kerület ellen indított közérdekű adatigénylési perben a következő adatok kiadására kötelezte a bíróság az önkormányzatot:

1. az önkormányzati tulajdonú bérlakások teljes állományának száma;

2. az állomány megoszlása komfortfokozat tekintetében;

3. a kiadott lakások négyzetméterre vetített havi bérleti díjai; a bérbeadási kategória (szociális, költségelvű, piaci) és komfortfokozat szerint;

4. négyzetméterre vetített bérleti díjak komfortfokozat szerint 2005 és 2015 között minden évben;

5. az állományban kiadatlan lakások száma és komfortfokozat valamint építési év szerinti megoszlása;

6. a kiadatlan lakások címlistája;

7. a kiadatlan lakásokhoz kapcsolódó, az önkormányzatnál felmerülő költségek összesítése, illetve – ha ez nem lehetséges – lakásonként történő leosztásban 2014. július 1. és 2015. július 1. között havi bontásban;

8. a szociális alapon bérbe adott lakások száma;

9. a költségelvű lakbérrel bérbe adott lakások száma;

10. a piaci alapú lakbérrel bérbe adott lakások száma;

11. 2014. január 1. és 2015. július 1. között elidegenített lakások száma;

12. A hatályos bérleti szerződések között a határozott ill. határozatlan idejű szerződések megoszlása;

13. 2014. január 1. és 2015. július 1. megszűnt lakások száma (a megszűnés okainak feltüntetésével az egyes esetekben);

14. 2014. január 1. és 2015. július 1. között épített vagy vásárolt lakások száma;

15. 2014. január 1. és 2015. július 1. között lakáspályázat keretében kiadott lakások száma;

16. 2014. január 1. és 2015. július 1. között pályázati úton kívül bérbe adott lakások száma;

17. 2014. január 1. és 2015. július 1. között beérkezett lakáskérelmek és lakáspályázatok száma;

18. 2014. január 1. és 2015. július 1. között az önkormányzat által kezdeményezett végrehajtási eljárások száma, az okok feltüntetésével az egyes esetekben;

19. 2014. január 1. és 2015. július 1. között az önkormányzat által kezdeményezett lakáskiürítési eljárások száma.

Az újpesti önkormányzat képviselője a tárgyaláson keresetünk elutasítását kérte, mivel szerintük az igényelt lakásgazdálkodási adatok megtalálhatóak az önkormányzat honlapján. Ha valóban így is lett volna, az önkormányzat akkor járt volna el törvényesen, ha válaszol az adatigénylésére és tájékoztat minket, pontosan hol érhetőek el az igényelt adatok. Mivel az alperes önkormányzat nem vitatta, hogy a lakásgazdálkodási adatok náluk vannak és azok közérdekű adatok, viszont nem bizonyították, hogy válaszoltak volna nekünk, a bíróságnak egyszerű dolga volt: kevesebb, mint negyed óra alatt meghozta az ítéletet.

A per jogi különlegessége, hogy ún. alperesi pertársaságban pereltünk több nem válaszoló önkormányzatot. Az Újpest mellett szintén beperelt Erzsébetváros azonban a tárgyalás előtt eleget tett az adatigénylésnek.

A Város Mindenkié aktivistáját, Udvarhelyi Tesszát az eljárásban az Utcajogász ügyvédje, Kalota Ágnes képviselte.

Noha fontos eredménynek tartjuk, hogy a tárgyalás során a IV. kerület képviselője is elismerte az adatok közérdekű jellegét és azt, hogy a hivatal az adatok kezelője, felháborítónak tartjuk, hogy ezekhez az adatokhoz peres eljárás útján tudunk csak hozzájutni, ami nemcsak idő, de pénzpocsékolás is. Mindezt a pazarlást az önkormányzat egy válasz e-maillel megelőzhette volna, ha megkeresésünkre megfelelően válaszol, és kiadja a közpénzek falhasználásáról szóló adatokat.

Fotó: Csécsei Ilona

Ezt a cikket eredetileg az AVM régi blogján publikáltuk.