Nyílt levél a Fővárosi Közgyűlés tagjai részére

Ez a cikk több mint 9 éves.

Tisztelt Képviselők!

A Fővárosi Közgyűlés március 23-i ülésén (44. napirendi pontként) fogják tárgyalni Csárdi Antal „Javaslat a Budapest főváros területén tartózkodó hajléktalanok rendkívüli települési támogatásáról szóló 15/2015. (II. 25.) Főv. Kgy. rendelet módosítására” című előterjesztését.

Arra kérjük önöket, hogy támogassák ezt az előterjesztést, és szavazzanak „Igen”-nel.

rendor.jpg

Az előterjesztés célja, hogy a hajléktalan emberek számára hozzáférhető fővárosi támogatások rendszerét kibővítse a korábbi szabályozásban is szereplő „rendszeres ellátást kérelmező hajléktalanok települési támogatásával”, amelyet azok a hajléktalan emberek vehetnének igénybe, akik részére rendszeres ellátás megállapítása folyamatban van, de az ellátást még nem kapták meg.

A Fővárosi Közgyűlés előző ülésen elfogadott 15/2015. (II. 25.) Főv. Kgy. rendelet indokolásában a következő szerepelt a „rendszeres ellátást kérelmező hajléktalanok segélyének” megszüntetéséről: „azon korábbi segélyezési esetek, melyek a törvény szerinti rendkívüli élethelyzetnek nem felelnek meg, a továbbiakban nem nyújthatók (lakhatást támogató segély, rendszeres ellátást kérelmezők segélye)”. A valóság ezzel szemben az, hogy a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerint rendkívüli települési támogatásban részesíthetőek mindazok, „akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni”. A törvényi szabályozásnak tehát megfelelt a korábbi támogatási forma (ahogyan azt az Index kérdésére az EMMI is megerősítette).

A rendelkezésre álló adatok szerint ennek a támogatási formának a további működtetése kevesebb, mint 20 millió forintba kerülne a Fővárosi Önkormányzatnak (és a hajléktalan emberek idei pénzbeli támogatása így is kevesebbe kerülne a fővárosnak, mint a 2014-es költségvetésben erre a célra biztosított összeg). Ez a főváros teljes költségvetéséhez képest aprópénz. Havi 11 400 forint viszont nagyon sokat jelentene a támogatásra jogosult hajléktalan embereknek. Számukra ez a támogatás – például – azt jelentheti, hogy ki tudják fizetni az átmeneti szálló havi térítési díját, vagy hogy meg tudnak engedni maguknak havonta egy-egy ebédet, amiért nem kell tűző napon vagy jeges esőben sorba állniuk.

Mindezekre tekintettel, arra kérjük Önöket, hogy szavazatukkal támogassák a „Javaslat a Budapest főváros területén tartózkodó hajléktalanok rendkívüli települési támogatásáról szóló 15/2015. (II. 25.) Főv. Kgy. rendelet módosítására” című előterjesztést.

Üdvözlettel,

A Város Mindenkié csoport

Fotó: Vörös Anna

Ezt a cikket eredetileg az AVM régi blogján publikáltuk.