Tudják, hogy mit tesznek? Nyílt levél az országgyűlési képviselőknek

Ez a cikk több mint 9 éves.

A Város Mindenkié (AVM) csoport tiltakozik mindazon szociális megszorítások ellen, amelyekről december 15-én hétfőn szavaz a parlament. A „Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról” szóló (T/2141. számú) törvényjavaslat értelmében számos, korábban a szociális törvény által meghatározott ellátás megszűnik: a lakásfenntartási támogatás és az adósságkezelési szolgáltatás, az óvodáztatási támogatás, a méltányossági közgyógyellátás, valamint a méltányossági ápolási díj. A rendszeres szociális segély csak a korábbiaknál jóval szűkebb körben lesz hozzáférhető.

blog_14.jpg

Miközben az elmúlt években a rendszerváltás óta nem látott központosítás és hatalmi koncentráció jött létre, a központi állam egyre inkább felmondja a szegénység csökkentéséért vállalt felelősségét. Ez egyértelműen a szociális jogok további gyengüléséhez, a szegénység és a társadalmi kirekesztés további növekedéséhez, valamint a pénzbeli ellátásra szorulók még fokozottabb kiszolgáltatottságához fog vezetni. Nehéz szavakat találni arra a felelőtlenségre, amit ezek az intézkedések jelentenek egy olyan országban, ahol – jelentős részben éppen a kormány elmúlt négy évben folytatott szegényellenes politikája következtében – mintegy 4 millió ember él a KSH által számított létminimum alatt, ahol másfél millió ember él olyan háztartásban, amely nem tudja megfelelően fűteni otthonát, és ahol a társadalom háromnegyedének gondot okoz egy váratlan kiadás.

Tiltakozunk az ellen is, hogy a jóléti ellátások ilyen nagyságrendű átalakítását bármiféle hatástanulmány elvégzése, és bármiféle társadalmi és szakmai párbeszéd lefolytatása nélkül tervezik megvalósítani!

A Város Mindenkié csoport szempontjából kiemelkedően fontos megszorítás a lakásfenntartási támogatás és az adósságkezelési szolgáltatás megszüntetése, valamint a rendszeres szociális segély szűkítése.

A normatív lakásfenntartási támogatás a támogatási összeg alacsony szintje ellenére is az állam lakáscélú támogatásai közül az egyetlen volt, ami kifejezetten a szegénységben élő emberek lakhatásának biztonságához járult hozzá.Ez volt a magyarországi lakáspolitika szakmailag leginkább megalapozott, és elosztási hatásait tekintve legigazságosabb programja. Ha a jelenlegi formában fogadják el a törvényjavaslatot, akkor az a mintegy fél millió háztartás, amely jelenleg részesül lakásfenntartási támogatásban ennyivel is közelebb kerül az eladósodáshoz, illetve lakhatása elvesztéséhez.

Ugyanez igaz az adósságkezelési szolgáltatás megszüntetésére is, ami ugyan az arra rászorulók töredéke számára volt csak elérhető, nekik azonban jelentős segítséget jelentett a végletes eladósodás és a kilakoltatás megelőzésében.

A rendszeres szociális segélyhez való hozzáférés szűkítése pedig a munkakényszer fokozását, és a büntető jellegű közmunka-programok kiterjesztését szolgálja, és az idősebb hosszú távú munkanélküliek helyzetének további romlását eredményezi majd.

A megszüntetett támogatásokhoz hasonló ellátásokat jövőben a települési önkormányzatok nyújthatnak majd, anélkül, hogy ennek keretfeltételeit (például a jogosultsági feltételeket vagy a támogatások összegét) a törvény meghatározná. A központi állam lényegében az önkormányzatokra hárítja a segélyezés feladatát, amelynek következtében a szegénységben élő emberek még inkább ki lesznek szolgáltatva a helyi önkormányzatok kénye-kedvének, illetve anyagi lehetőségeinek.

Tekintettel a fentiekre, felszólítjuk az országgyűlési képviselőket, hogy ebben a formában ne szavazzák meg a „Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról” szóló (T/2141. számú) törvényjavaslatot!

Felszólítjuk továbbá a képviselőket, hogy álljanak ki az érintett jóléti ellátások védelmében! A kormánypártok képviselőit külön is felszólítjuk, hogy tanulmányozzák a szegénység és társadalmi kirekesztés mérőszámainak hazai alakulását, és gondolják át, hogy mit tehetnek azért, hogy a pártjaik által kidolgozott társadalompolitikai intézkedések ne a szegénység és a társadalmi egyenlőtlenségek növekedését, hanem ezek csökkentését szolgálják. Ha erre nem látnak lehetőséget, lépjenek ki a pártjukból, és hagyják ott a parlamentet vagy ellenzéki képviselőként folytassák a munkájukat!

2014. december 14.

Ezt a cikket eredetileg az AVM régi blogján publikáltuk.