Pécs is üldözi a hajléktalan embereket

Ez a cikk több mint 9 éves.

Egy évvel ezelőtt a Fővárosi Közgyűlésen – A Város Mindenkié csoport tiltakozó békés demonstrációja ellenére – megszavazták azt a tiltó rendeletet, ami egyes helyekről kizárja a hajléktalan embereket. Erre kapott lehetőséget úgy Budapest, mint Magyarország minden önkormányzata, miszerint kijelölhetik a maguk területén a „hajléktalanmentes zónákat”.

nemertem.jpg

Természetesen rögtön „nagy munkába” kezdtek az illetékes hatóságok, és kisebb-nagyobb részben – néhol nem teljesen érthető határvonalakkal – tiltást eszközöltek az illetékességi területükön. S hogy mennyire visszaéltek a tiltó rendelet lehetőségével, arra precedens példa Pécs városának polgármestere, Páva Zsolt, aki hatalmánál fogva embertelenül, totálisan kirekesztő, megalázó, emberi jogokat és érdekeket figyelmen kívül hagyó helyi rendeletet szavaztatott meg. E szerint Pécs városa szinte teljes egészében tiltott zóna a hajléktalan emberek számára!

Páva Zsolt a helyi rendelet megszavazása kapcsán indoklásában olyan kirekesztő hivatkozásokat nyújtott be, mely sérti és megalázza a hajléktalan emberek jogait, érdekeit. Indoklásából kiragadott példák:

„A Javaslatban a felújított közterületek és az említett városrész a tisztaság, elsősorban közegészségügyi okokból történő fenntartása, a burkolatok épségének megőrzése érdekében, valamint a történelmi, városközponti, kulturális jellege folytán kerülnének azon területek közé ahol tilos az életvitelszerű tartózkodás, arra is tekintettel, hogy a Város lakossága, illetve az idelátogatók nagyobb érdeklődésére tartanak számot, központi helyet foglalnak el, továbbá belvárosi jellegük miatt az átmenő (főleg gyalogos) forgalom is jelentősebb.”

„Az önkormányzat az adott közterületek vonatkozásában vizsgálta, hogy a tiltott zónává minősítés a törvényben meghatározott értékek védelme érdekében szükséges-e. Ezt a célt szolgálta az eltelt nyári időszakban a kormányzó erők által folytatott közvélemény kutatás eredménye említhető meg, aminek során összesen 13 ezer pécsi lakos megkérdezésére került sor. A megkérdezettek túlnyomó többsége (10 705 fő) – a korábbi közgyűlési döntéssel szemben – támogatta a tilalom belvárosban történő bevezetését és főleg az agresszív hajléktalanokkal szembeni erőteljesebb fellépést. E szám – tekintettel a Város teljes lakosságára – figyelemreméltó, s egyben indokolttá teszi a Közgyűlés, mint a nép hatalmát megtestesítő népképviseleti szerv, ismételt eljárását és a kérdés újbóli megvitatását.”

(A eredeti javaslat szövegében pontosan idézzük, a nyelvtani és mondatszerkesztési hibákkal együtt.)

És megszületett a legembertelenebb döntés, a fedél nélkül élő embereknek lényegében menniük kell Pécsről! Nem csak a Világörökség részeként, hanem a helyi rendelet alapján kijelölt „hajléktalan mentes övezetekből” is, ami Pécs városának jelentős részét jelenti, ezzel lényegében külterületre szorítva ki a hajléktalan embereket.

Időközben született egy döntés a Kúrián, ami bár a fővárosi rendelet bizonyos részeit megsemmisítette, lényegében azonban csak jogtechnikai csűrés-csavarás…

A Város Mindenkié csoportban mit továbbra is azon dolgozunk, hogy a hajléktalan emberek ellen hozott kirekesztő, diszkriminatív rendelet megszüntetésre kerüljön. Addig is felszólítjuk Páva Zsoltot, Pécs városának polgármesterét, hogy helyi rendeletét a Kúria döntése alapján változtassa meg és a döntésben leírtak betartását felügyelje, ellenőrizze!

Ezek szerint:

– Kitiltást CSAK OTT lehet foganatosítani, ahol az értékek, a közbiztonság és a közegészségügy védelme igazolt. Ezen döntés alapján ne hivatkozzon a felújított burkolatok épségének megőrzésére és egyéb, kirekesztésre okot adó álvédelemre!

–  Ne válassza ketté Pécs lakosságát, NE hangolja a polgárokat a hajléktalan emberek ellen diszkriminatív közvélemény kutatással!

–  A Kúria azt is kimondta, hogy a hajléktalan emberek nem rekeszthetők ki az önkormányzatok illetékességi területének egészéből, valamint a védett parkolókra vonatkozó rendeletet teljes egészében MEGSZÜNTETTE! Mindezek tekintetében felszólítjuk Páva Zsoltot, hogy a Kúria által előírtakat maradéktalanul tartsa be és a hajléktalan emberekkel szembeni, rendészeti eszközökkel történő kitiltást, zaklatást fejezze be! Felszólítjuk, hogy a hajléktalanságot szociális kérdésként kezelje és szakemberek, érintettek bevonásával dolgozzon ki egy olyan átfogó hajléktalanügyi és lakásügyi politikát, mely kisegíti a fedél nélkül élő embereket a hajléktalanság állapotából és elősegíti Pécs városának egyenlő tagjai lehetnek!

– Felhívjuk Páva Zsolt polgármester figyelmét a Budapest egyik kerületében már bevált „Elsőként lakhatás” programra, ami úgy a városvezetés, mint maga a város és a hajléktalan emberek számára hasznos programmá válhat.

Felszólítjuk Páva Zsolt polgármestert, hatalmánál fogva a szolidaritás jegyében vezesse Pécs városát, megkülönböztetés nélkül, az elesett és mélyszegénységben élő embereket támogatva, a köz javára!

2014. november 9.                                                    Lakatosné Jutka, A Város Mindenkié hajléktalan aktivistája

További információ a hajléktalan emberek hatósági üldözéséről

Ezt a cikket eredetileg az AVM régi blogján publikáltuk.