Az ENSZ Gyermekjogi Bizottsága is egyetért az AVM-mel: Ne vegyék el a szülőktől gyermekeiket pusztán anyagi okok miatt!

Ez a cikk több mint 9 éves.

Az ENSZ Gyermekjogi Bizottsága jelentésében arra szóltja fel a magyar államot, hogy az anyagi, lakhatási problémákkal küzdő családoktól ne válasszák el gyermekeiket, hiszen az ellentétes a Magyarország által is ratifikált ENSZ Gyermekjogi Egyezménnyel és egyben a magyar gyermekvédelmi törvénnyel. A családból kiemelés helyett az állam szociális bérlakásokat, a családokat támogató intézkedéseket és megfelelő szociális juttatásokat biztosítson a rászoruló háztartásoknak. Az ENSZ Gyermekjogi Bizottságának idén A Város Mindenkié csoport is küldött jelentést, amelyben hangsúlyoztuk: annak ellenére, hogy jogellenes a szülők anyagi, lakhatási gondjai miatt gyermekeket állami gondozásba utalni, ez a magyarországi gyermekvédelemben mindennapos gyakorlat.

ensz_no.JPG

Alább az ENSZ Gyermekjogi Bizottság jelentésének az anyagi, lakhatási problémákkal küzdő családokra vonatkozó részét, alatta pedig A Város Mindenkié által küldött jelentést olvashatják. A Gyermekjogi Bizottság jelentése ezen a linken érhető el.

Az ENSZ Gyermekjogi Bizottság jelentésének E. 37. pontja:

„A Bizottság felszólítja a (magyar) államot, biztosítsa, hogy a gyermekeket ne válasszák el szüleiktől azok szegénysége és lakhatásuk hiánya miatt, és azt javasolja, hogy az állam tiltsa meg, hogy gyermekeket a családok gazdasági helyzete miatt helyezzenek el állami gondozásban, amelyet csak végső megoldásként alkalmazzanak, ahogy azt az Egyesült Nemzetek Szervezetének 2009. november 20-án elfogadott „Alternatív Gondoskodás a Gyermekről” irányelvei kimondják. A Bizottság azt is javasolja, hogy az állam tegyen meg minden szükséges lépést annak érdekében, hogy a rászoruló családoknak megfelelő szociális bérlakásokat, valamint az alacsony jövedelmű gyermekes családokat támogató intézkedéseket és szociális juttatásokat biztosítsanak, hogy megelőzze a gyermekek kiemelését otthonukból.”

A Város Mindenkié csoport jelentése:

„Tisztelt Franchetti titkár asszony, tisztelt Titkárság!

A Város Mindenkié, Magyarország egyetlen hajléktalan emberek által vezetett, alulról szerveződő érdekvédelmi csoportjának tagjaiként arra a súlyos problémára szeretnénk felhívni figyelmüket, amellyel a szegény és marginalizált gyermekek és családjaik kénytelenek szembesülni jelenleg hazánkban. Az 1997. évi XXXI. törvénycikk 7. paragrafusa a gyermekek védelméről egyértelműen kimondja, hogy „A gyermeket kizárólag anyagi okból fennálló veszélyeztetettség miatt nem szabad családjától elválasztani”, a törvény általános rendelkezései pedig állami feladatként határozzák meg „a gyermek családban történő nevelkedését segítő ellátás” biztosítását. Ennek ellenére csoportunk tagjainak, a hozzánk forduló lakhatási problémákkal küzdő embereknek, csakúgy, mint a kérdés szakértőinek egyaránt az a tapasztalata, hogy ezeknek a törvényi rendelkezéseknek a betartása és betartatása nem valósul meg kellő mértékben.

A Fővárosi Gyermekvédelmi Szakszolgálat (Tegyesz) által szolgáltatott adatok szerint 2012-ben 21 000 gyermek élt családjából kiemelve – közülük mintegy 8200-an gyermekotthonokban, 13 ezren államilag kijelölt nevelőszülőknél, 300-an pedig különleges gyermekotthonokban. A Habitat for Humanity Hungary nevű szervezet 2012-ben jelentést készített a magyarországi lakhatási problémákról, amelyből többek között az is kiderül, hogy az átmeneti gondozásban lévő gyermekek jelentős részét lakhatási problémák miatt emelték ki családjából. Az Eötvös Lorand Tudományegyetem egyik kutatásából pedig kiderül, hogy a jogszabályi tiltás ellenére a gyermekek intézményben vagy nevelőszülőknél történő ideiglenes elhelyezésének indokát jelölő Tegyesz-kódok közül három kifejezetten a család anyagi, illetve lakhatási körülményeire vonatkozik:

11-es kód: jövedelemmel nem rendelkező szülő

12-es kód: hajléktalan szülő

13-as kód: lakhatási problémákkal rendelkező szülő

Ezeket a kódokat 2012-ben összesen 300 esetben alkalmazták. Bár a kutatás során nem volt mód a családból kiemelés okainak kombinációit is megvizsgálni, így lehetséges, hogy egyéb okok is szerepet játszottak az adott konkrét döntések egy részében, a puszta tény, hogy ezek a kódok léteznek, és egy éven belül több száz esetben alkalmazzák is őket, már önmagában elég riasztó ahhoz, hogy sürgős intézkedéseket hozzanak ez ellen. Ráadásul a kiskorú veszélyeztetésének meghatározása a gyermekvédelmi törvény szövegében nem elég specifikus, ami kiszolgáltatottá teszi a családokat a hatósági visszaélésekkel szemben.

A magyar gyermekvédelmi rendszer nyilvánvalóan nincs felkészülve azoknak a helyzeteknek a kezelésére, amikor egy gyermek jólléte a nem megfelelő lakhatási körülmények miatt kerül veszélybe. A szociális bérlakások (Magyarországon a szociális bérlakások aránya mindössze a teljes lakásállomány 3 százaléka, Európában az egyik legalacsonyabb), illetve az alternatív lakhatási formák (szociális lakásügynökségek, átmeneti lakhatási megoldások) hiánya és az állami lakástámogatások rendkívül alacsony összege (a lakhatási költségeknek csak a töredékét fedezi) miatt azok a családok, akik még egy alacsony lakbért sem tudnak kifizetni, csak abban reménykedhetnek, hogy elhelyezést biztosítanak számukra családok átmeneti otthonában vagy anyaotthonban. Mivel azonban a lakhatási szegénységben élő vagy a hajléktalanná válás szélén álló emberek száma növekszik, ezek az intézmények hosszú várólistákkal működnek, és rendkívül nehéz bennük felvételt nyerni. Magyarországon ráadásul nincs törvénybe iktatatott, kikényszeríthető lakhatáshoz való jog, még az olyan konkrét veszélyeztetett csoportok esetében sem, mint a gyerekes családok, így az állam és az önkormányzatok még számukra sem kötelesek lakhatást biztosítani.

További probléma, hogy a gyermekvédelmi hatóságok, az önkormányzatok és az állam között nincs érdemi együttműködés. Sőt, még érdekkonfliktus is fennáll közöttük: bár az állami gondozásba vétel mind a gyermek, mind a család számára rendkívül káros következményekkel jár, az önkormányzatok számára olcsóbb kiemelni a gyermeket a családból, mint szociális lakhatást biztosítani a család számára, mivel a gyermekotthonok, a nevelőszülői hálózat és hajléktalanszállók fenntartása állami, nem pedig önkormányzati hatáskör. Mindezen okok miatt gyermekeket jogellenesen, pusztán anyagi okokból emelnek ki családjukból, ahogy ez a fenti adatokból is kitűnik.

Nyilvánvaló, hogy a helyzet azonnali jogi és intézményi orvoslására lenne szükség. Ezennel felkérjük a Bizottságot, hogy vizsgálja ki a problémát, amely évente több száz gyermek jóllétét fenyegeti Magyarországon; illetve gyakoroljon nyomást a magyar kormányra, hogy tegye meg a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy minél előbb megszűnjön az a gyakorlat, amelynek keretében szükségtelenül emelnek ki gyermekeket a családjukból.

Tisztelettel,

Dósa Mariann

A Város Mindenkié

Budapest, 2014. szeptember 6.”

Ezt a cikket eredetileg az AVM régi blogján publikáltuk.