Küzdelmeink a KENYSZI rendszerrel

Ez a cikk több mint 9 éves.

kenyszi_kicsi_3.jpgA KENYSZI egy TAJ-szám alapú nyilvántartási rendszer a szociális szolgáltatásokat igénybe vevőkről, amit a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (NRSZH) működtet. A KENYSZI nem engedi, hogy ugyanazt az embert egy nap két nappali melegedőben regisztrálják. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a napi első regisztráció után a további beírások törlődnek a nyilvántartásból, így hiába kap ellátást egy hajléktalan ember, a szervezetek nem kapják meg az utána járó normatívát.

Ez nem lenne baj, ha minden nappali melegedőben elegendő mennyiségben lenne elérhető minden törvényben előírt és azon túli ellátás is, azonban ez nincsen így. Miközben minden nappali melegedő teljesíti a törvényi előírásokat (biztosít helyet pihenésnek, mosakodásnak, mosásnak), a melegedők kapacitása kicsi, így nem tudják minden odajáró ember igényeit kielégíteni. Így lehetséges az, hogy egy embernek egy nap több nappali melegedőbe is el kell mennie ahhoz, hogy napi háromszor tudjon étkezi, mosakodni és mosni is tudjon. Ezen kívül, sok nappali melegedő olyan szolgáltatásokat is biztosít, ami a törvényben nincs előírva (pl, Internet, munkakeresés, ügyintézés, csomagmegőrzés), viszont nem az összes! Így ha valaki az egyik nappali melegedőben lerakja a csomagját, de ott már nem fér be azok közé, akik aznap mosni tudnak, akkor az NRSZH önkényes szabálya szerint ugyanazon a napon már nem mehet el egy másik nappali melegedőbe – így akár az ebédtől és a vacsorától is eleshet.

 A KENYSZI rendszer bevezetéséről egy 2006-os kormányrendelet döntött, és a gyakorlatban 2012 júliusában indult be. A Város Mindenkié a rendszer bevezetése óta kíséri figyelemmel a KENYSZI működését, amely mind a hajléktalanellátó szervezeteknek, mind pedig a hajléktalan embereknek megkeseríti az életét. Sajnos hiába hívtuk fel a hatóságok figyelmét a rengeteg visszásságra, amit a KENYSZI okoz, alig sikerült közelebb jutnunk ahhoz, amit célul tűztünk ki: egy emberséges, átlátható és a rászorulók szükségleteit maximálisan kielégítő hajléktalanellátáshoz. Az alábbiakban összeszedtük, hogy eddig milyen lépéseket tettünk a hajléktalan emberek érdekeinek végelmében a KENYSZI kapcsán.

2012. június 27. Nyilvános információs fórum a KENYSZI-ről

 • A fórumon közel 50 fő vett részt – hajléktalan emberek és ellátóintézmények munkatársai – és az NRSZH képviselőitől is volt lehetőségük kérdezni.

2012. augusztus 29. Sikertelen nyilvános adatkérés az NRSZH-ban

 • Az AVM hajléktalan aktivistái és szimpatizánsai demonstratív céllal megpróbálták az NRSZH-tól megtudni, hogy melyik intézmény mikor és milyen ellátásra regisztrálta őket. A hivatal nem adta ki az adatokat.

2012. augusztus 30. Sikeres egyéni adatkérés az NRSZH-ban

 • A hivatal helyszínen tett ígérete nyomán másnap egy hajléktalan aktivista visszatért, és személyesen megkapta a rá vonatkozó adatokat az NRSZH egyik munkatársától.

2012. szeptember Összefoglaltuk a KENYSZI-vel kapcsolatos problémákat

 • az egy nap/egy nappali melegedő szabálynak nincs jogszabályi alapja
 • a KENYSZI mesterségesen csökkenti a nappali melegedők iránti valós igényeket
 • nincsen biztosítva a panasztétel lehetősége
 • sok hajléktalan ember esik el létfontosságú szolgáltatásoktól

2012. november 22. Nyilvános panaszfórum a KENYSZI-ről

 • A fórumon hajléktalan emberek osztották meg velünk panaszaikat a KENYSZI-vel kapcsolatban.

2012. december 23. Első levelünk az NRSZH-hoz az ügyfelek adatainak védelméről és a panasztétel lehetőségeiről

2013. március 10. Az NRSZH válasza első levelünkre

 • információ az adatigénylésről és a panasztételről
 • információ az „ütközések” kezeléséről

2013. március 14. Második levelünk az NRSZH-nak az adatigényléssel és a panasztétellel kapcsolatos eljárás pontosításáról

 • pontosan milyen időben lehet adatot igényelni és panaszt benyújtani
 • mi az egy nap/egy nappali melegedő szabály jogszabályi alapja

2013. március 29. Az NRSZH válasza második levelünkre

 • a hivatal az 1/2000-es kormányrendeletet jelöli meg, mint a szabály jogszabályi alapját (ebben azonban nem szerepel, hogy egy ember egy nap csak egy nappali melegedőt vehet igénybe)

2013. április Tájékoztatót állítottunk össze a KENYSZI-ről hajléktalan embereknek

 • a tájékoztató alapja az NRSZH által nyújtott információ és az ombudsmannak az ügyben írt jelentése

2013. április Állásfoglalást kértünk az EMMI-től a KENYSZI-ben történő „ütközésekkel” kapcsolatban

 • felhívtuk a minisztérium figyelmét, hogy a hivatkozott rendeletben nem szerepel, hogy egy ember egy nap csak egy nappali melegedőt vehet igénybe

2013. május 14. Az EMMI válasza levelünkre

 • a minisztérium ugyanarra a jogszabályra utal
 • a minisztérium ígéretet tesz arra, hogy a speciális szolgáltatásokat nyújtó nappali melegedők helyzetét rendezi

2013. május 27. Viszontválaszunk az EMMI-nek

 • felhívjuk a minisztérium figyelmét, hogy minden nappali melegedő, amelynek működési engedélye van, biztosítja a törvényben előírt minimumot, de ezt nem tudja minden melegedő egyenlő mennyiségben nyújtani, és sok nappali melegedő a törvényi kötelezettségen túli szolgáltatásokat is nyújt
 • felhívjuk arra is a minisztérium figyelmét, hogy az esetleges ellátói oldalról megjelenő törvénysértésért nem büntetheti a hajléktalan embereke
 • arra kérjük a minisztériumot, hogy rendezze a helyzetet úgy, hogy egyetlen hajléktalan ember se szoruljon ki az ellátásból

2013. június Hajléktalan tagunk beadvánnyal fordult az Alapvető Jogok Biztosához a KENYSZI kapcsán

 • a beadványban személyes esetét írja le, amikor kiesett az ellátásból a KENYSZI-ben megjelenő „ütközés” miatt, ami hamis regisztráción alapult

2013. augusztus 6. Az EMMI válaszolt újabb megkeresésünkre

 • a minisztérium újra ugyanarra a jogszabályra utal és kifejti, hogy a szolgáltatóknak be kell tartania a törvényeket

2013. augusztus 22. Elküldtük az NRSZH-nak a KENYSZI-ről készített tájékoztatónkat

2013. augusztus 23. Az NRSZH válasza a jogi tájékoztatónkra

 • a hivatal az 1/2000-es rendeletre utal, illetve a költségvetési törvényre, de nem jelöl meg pontos jogszabályi szöveget, amely alátámasztaná az egy nap/egy nappali melegedő szabályt

2013. október 5. Kivizsgálási kérelmet terjesztettünk elő az NRSZH-nak a KENYSZI kapcsán

 • az AVM hajléktalan aktivistája felhívja a figyelmet arra, hogy sok esetben elutasítják nappali melegedőből azért, mert aznap már járt egy hasonló intézményben és felhívja a figyelmet, hogy ennek nincs jogszabályi alapja

2013. október Újra összefoglaltuk a KENYSZI-vel kapcsolatos problémákat

 • Átláthatatlan finanszírozás és félreérthető jogi szabályozás
 • A hajléktalan emberek kiszorulása a nappali melegedők szolgáltatásaiból
 • Visszaélés a személyes adatokkal és a jogorvoslati lehetőségek hiánya.

2013. október 24. Választ kaptunk az ombudsmani beadványunkra

 • az ombudsman szerint is jogszerűtlenül működik a KENYSZI (nincsen jogszabályi alapja az egy nap/egy nappali melegedő szabálynak)

2013. november Részvételi akciókutatás a KENYSZI-vel kapcsolatos tapasztalatokról

 • célunk, hogy felmérjük a hajléktalan emberek KENYSZI-vel kapcsolatos tapasztalatait

2013. november 12. Az NRSZH válasza kivizsgálása kérelmünkre

 • a hivatal ugyanazokra a jogszabályi helyekre utal, mint korábban

2014. január 31. Közérdekű adatigénylésünk a KENYSZI-vel kapcsolatban érkezett adatigénylések és panaszok számáról

 • célunk, hogy megtudjuk, hány hajléktalan ember tett panaszt a KENYSZI jogszerűtlen működéséről

2014. február 4. Sajtótájékoztató a KENYSZI-kutatás eredményeiről

 • a kutatás során kiderült, hogy a megkérdezett hajléktalan emberek jelentős része esett el szolgáltatástól a KENYSZI miatt és több embernek életek vissza az adataival az ellátóintézmények

2014. február 4. Az NRSZH tájékoztatása a KENYSZI-vel kapcsolatos adatigénylések számáról

 • kiderült, hogy több száz hajléktalan ember kért adatot arról, hogy melyik szolgáltató rögzítette az adatait, azonban panaszt senki sem tett a jogosulatlan adatrögzítés vagy a szolgáltatások megtagadása miatt

2014. február 14. Közérdekű adatigénylés az NRSZH-nak a KENYSZI-vel kapcsolatos panasztételről

 • célunk, hogy pontos információt kapjunk arról, hogy milyen módon lehet panaszt tenni a jogosulatlan adatrögzítés miatt

2014. február 15. Felkerült az NRSZH honlapjára a panasztételről szóló tájékoztatás

 • a KENYSZI elindítása után másfél évvel kikerül a hivatal honlapjára a panasztételi eljárás folyamata

2014. február 28. Az NRSZH válasza a panasztételi folyamatról

 • a hivatal elküldi nekünk az időközben kikerült hivatalos panasztételi folyamatot

2014. április 6. Közérdekű adatigénylés az EMMI-nek a KENYSZI költségeiről

 • célunk, hogy megtudjuk, milyen forrásból finanszírozta az állam a KENYSZI kialakítását és mennyibe kerül a működtetés

2014. április 6. Hetedik levelünk az NRSZH-nak

 • pontosítást kérünk a panasztételi folyamatról és a további jogorvoslati lehetőségekről
 • kérjük a hivatalt, hogy jelezze, mi az egy nap/egy nappali melegedő szabály jogszabályi alapja

2014. április 22. Az EMMI válasza közérdekű adatigénylésünkre

 • az EMMI válasza szerint a KENYSZ kialakítása Európai Uniós forrásból történt

2014. április 28. Beadvány az Alapvető Jogok Biztosához a KENYSZI kapcsán

 • az AVM hajléktalan aktivistája személyes tapasztalatai kapcsán fordult az ombudsmanhoz

2014. április 29. Az NRSZH válasza hetedik levelünkre

 • a hivatal ugyanazokat a jogszabályokat jelöli meg, mint korábban
 • a hivatal információt nyújt a panasztételi folyamat és a jogorvoslati lehetőségek kérdésében

2014. május Frissítettük a KENYSZI-vel kapcsolatos tájékoztatónkat

 • beépítjük az NRSZH-tól kapott információkat
 • a tájékoztatóba belefoglaljuk az NRSZH elleni panasz lehetőségét is

2014. május 22. Nyolcadik levelünk az NRSZH-nak

 • ismét kérjük, hogy jelöljék meg az egy nap/egy nappali melegedő szabály jogszabályi alapját
 • arra kérjük a hivatalt, hogy foglalja bele a hivatalos tájékoztatóba azokat az információkat, amiket nekünk adtak meg a panasztétellel kapcsolatban

2014. július Panaszt nyújtottunk be az Európai Uniós források jogszerűtlen felhasználásáról a KENYSZI rendszerrel kapcsolatban európai intézményekhez

 • panaszt nyújtottunk be az Európai Szociális Alaphoz, az Európai Bizottsághoz és az Európai Ombudsmanhoz

2014. július 3. Az NRSZH válasza nyolcadik levelünkre

 • a hivatal ugyanazokat a jogszabályokat jelöli meg, mint korábban, illetve utal egy minisztériumi útmutatásra a jogszabályok értelmezésében

2014. augusztus 1. Kilencedik levelünk az NRSZH-nak

 • arra kérjük a hivatalt, hogy szövegszerűen jelölje meg, hogy az idézett jogszabályok mely része határozza meg, hogy egy nap egy hajléktalan ember csak egy nappali melegedőt használhat

2014. augusztus 18. Az Európai Ombudsman válasza

 • az ombudsman nem illetékes a KENYSZI ügyében

2014. augusztus 21. Negyedik levelünk az EMMI-nek

 • kérjük, hogy a minisztérium szövegszerűen jelölje meg, hogy az NRSZH által idézett jogszabályok mely része határozza meg, hogy egy nap egy hajléktalan ember csak egy nappali melegedőt használhat
 • kérjük, hogy a minisztérium küldje el nekünk az NRSZH által hivatkozott útmutatót
Ezt a cikket eredetileg az AVM régi blogján publikáltuk.