Az Európai Bizottság is elítéli a kriminalizációt

Ez a cikk több mint 10 éves.

European_Commission_flags_kicsi.jpg2013 decemberében megkerestük Andor László, az EU foglalkoztatási és szociális ügyi biztosának kabinetjét, hogy részletes és pontos információval lássuk el az ott dolgozókat a hajléktalanság magyarországi kriminalizációjával kapcsolatban (mivel a magyar kormány rendre manipulatív és torzított módon kommunikál a kérdésről nemzetközi fórumokon (is)) és együttműködésüket kérjük a hajléktalan emberek intézményes üldözése elleni fellépésben.

Ez év júniusában kaptunk választ a levelünkre, melyből kiderült, hogy az ügyünket az Európai Bizottság igazságügyi igazgatóságához továbbították, mert ez a szerv illetékes az olyan ügyekben, amelyek az igazságszolgáltatást érintik (és Magyarországon a hajléktalanság a kormány szemében nem egy megoldandó szociális-gazdasági probléma, hanem törvénybe foglalt módon üldözendő állapot).

Az Igazságügyi Politikák és Igazságszolgáltatási Rendszerek Főosztály vezetője válaszlevelében elmondta, hogy a Bizottság ugyan elkötelezett az Unió Alapjogi Kartájában lefektetett jogok és szabadságok tiszteletben tartásának kikényszerítése mellett, erre csak akkor van felhatalmazása a nemzetállamokkal szemben, amikor azok az Uniós jog alkalmazása során sértik meg állampolgáraik jogait, a hajléktalan embereket kriminalizáló jogszabályok azonban a magyar és nem az uniós joganyag részét képezik.

Mindazonáltal, a Bizottság már korábban egyértelműen megállapította és szakértői anyagot is nyilvánosságra hozott arról, hogy a hajléktalan emberekkel szembeni rendészeti fellépés nem hatékony, drága, megbélyegző és nem tudja kezelni a probléma társadalmi beágyazottságát.

A főosztályvezető kiemelte, hogy a Bizottság komoly figyelmet fordít az eljárás alá vontak tisztességes eljáráshoz való jogára, de arra is felhívta a figyelmünket, hogy a Bizottság nincs felhatalmazva arra, hogy beavatkozzon az egyes tagállamok igazságügyi rendszereinek napi működésébe.

Tájékoztatott bennünket arról, hogy a Bizottság elsősorban a vonatkozó szakpolitikák alakításán és a költségvetési támogatásokon keresztül tud hozzájárulni a hajléktalanság elleni fellépéshez, amely továbbra is elsősorban a tagállamok hatáskörében lévő feladat. Európai Uniós források már most is rendelkezésre állnak a hajléktalan emberek társadalmi integrációjának elősegítésére, amibe beletartozik a színvonalas szolgáltatások és a lakhatási támogatás nyújtása is. A bizottság emellett javaslatot tett a szegénység elleni fellépés és a társadalmi integráció előmozdítására szánt források növelésére a legutóbbi költségvetési tervezés alkalmával.  

A levél eredetije innen letölthető.

Az Európai Bizottság korábbi levele innen letölthető.

2014. július 1.

Ezt a cikket eredetileg az AVM régi blogján publikáltuk.