A Város Mindenkié véleménye a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Programról

Ez a cikk több mint 9 éves.

ételosztás_kicsi_2.jpgA Város Mindenkié csoport olyan hajléktalan, hajléktalanságot megtapasztalt aktivistákból és szövetségeseikből áll, akik tenni akarnak egy egyenlőségen alapuló és igazságos társadalomért. Célunk, hogy kiálljunk a hajléktalan emberek méltóságáért és küzdjünk a lakhatáshoz való jogért. A szervezet minden tevékenységében – a döntéshozástól az akciók szervezéséig – a hajléktalan emberek vezető szerepet játszanak.

A Rászoruló Személyeket Támogató Operatív program „a megfelelő étkezés és az alapvető fogyasztási cikkek hiányát kívánja enyhíteni, kiegészítve a szegénység csökkentését szolgáló kísérő intézkedésekkel”. Az Operatív Program a természetbeni juttatások és minimális kísérő szolgáltatások támogatását tartalmazza.

Elöljáróban fontosnak tartjuk leszögezni, hogy miközben Magyarországon a szegénység – részben a Fidesz vezette kormány intézkedései nyomán – egyre inkább elmélyül, a kormányzati kommunikációban a szegénység alig jelenik meg. Amikor ez a milliókat érintő társadalmi probléma mégis nyilvánosságot kap, akkor a döntéshozók a szegénységben élő emberekről jellemzően kirekesztő és megbélyegző módon nyilatkoznak. Ennek tükrében jelentős lépésnek tartjuk, hogy az Operatív Program bevezetőjében érdemi statisztikák jelennek meg a szegénység tömeges mértékéről, és hogy a szegény emberek nem mint kirekesztendő, hanem mint segítendő társadalmi csoport szerepelnek.

A továbbiakban kifejezetten a hajléktalan embereket érintő részekkel kapcsolatban teszünk javaslatokat.

Először is, üdvözöljük, hogy a kormány – eddig intézkedéseivel ellentétben – konkrét és kézzelfogható segítséget kíván nyújtani az utcán élő embereknek. Sajnos, a mai Magyarországon egyre nagyobb szükség van az ilyen jellegű támogatásokra és örvendetes, hogy a kormány aktívan fel kívánja használni az erre kialakított Európai Uniós forrásokat. Ezzel együtt úgy véljük, hogy a pályázati kiírásnak sokkal konkrétabb előírásokat kellene tartalmaznia a támogatandó tevékenységet illetően.

Javasoljuk, hogy a pályázat részesítse előnyben a főtt étel, a gyümölcsök és egyéb friss, vitamindús ételek biztosítását, a hétvégén megtartott ételosztásokat, illetve azokat az ételosztásokat, amelyek méltó körülményeket biztosítanak az étkezéshez. Ezek ugyanis azok a területek, amelyek a legnagyobb nehézségeket okozzák a hajléktalan emberek számára. A jelenleg a hajléktalan-ellátásban és egyéb helyeken ingyenesen elérhető ételek többsége ugyanis szendvics, kenyérféle vagy konzerv, így a hajléktalan emberek nagyon ritkán jutnak hozzá megfelelő, tápláló ételekhez. Ezen kívül, hétvégén a legtöbb nappali melegedő bezár, és kevesebb az ételosztás is, ami megnehezíti az érintettek életét. Végül, a közterületi ételosztások nagy része nem biztosít ülőhelyet vagy asztalt az étkezéshez, ami sok idős és beteg embernek okoz nehézséget, illetve arra kényszeríti az embereket, hogy a földön ülve vagy állva fogyasszák el az ételt. Fontosnak tartjuk, hogy a támogatott pályázatok jelentős része ezeknek a hiányoknak a betöltésére irányuljon.

Rendkívül elhibázottnak tartjuk, hogy a pályázat a tüzelő biztosítását nem teszi lehetővé a hajléktalan emberek számára. Az országban feltehetően több ezren élnek maguk építette kunyhóban, amelyek megfelelő fűtését jelenleg rendszerint csak a jogszabályokat megsértve tudják megoldani. Ezzel nemcsak magukat és családjukat veszélyeztetik, hanem a természeti környezetben is felesleges károkat okoznak. Mindezek miatt, a biztonságos és megfelelő tüzelő támogatás biztosítása a kunyhóban élő emberek számára nagyon fontos szükségletet elégítene ki.

A pályázat pénzügyi táblázataiban jelentős következetlenségeket találtunk: az itt használt forint-euró árfolyam célcsoportonként eltér, amire nem találtunk magyarázatot a szövegben. Javasoljuk a pályázati elszámolásban használt árfolyamok tisztázását, illetve az Uniós pénz lehívása és továbbítása, valamint az átutalása és elköltése közötti határidők megnevezését is.

Végezetül, fel szeretnénk hívni a figyelmet két olyan szempontra, ami jelentősen csökkenti a pályázati kiírás össztársadalmi értékét.

1) A Fidesz vezette kormány a rendszerváltás óta soha nem látott mértékben és intenzitással üldözi a szegény és hajléktalan embereket. Ennek tetőpontja az volt, amikor 2013 tavaszán a világon egyedülálló módon az ország alaptörvényébe került a közterületi hajléktalanság hatósági üldözésének lehetősége, amely éppen azoknak az embereknek a létét kriminalizálta, akiket ez a pályázati kiírás támogatni kíván. Ameddig a Parlament vissza nem vonja az életvitelszerű közterületen tartózkodásra vonatkozó szabálysértési tényállást, és el nem távolítja az erre vonatkozó passzust az alaptörvényből, nem tekinthető őszintének a kormány elkötelezettsége a közterületen élő hajléktalan emberek életkörülményeinek javítására.

2) Noha az Operatív Program segítségével a magyar állam az elkövetkezendő 7 évben 3 milliárd forintot fog költeni a közterületen élő emberek étkezésének támogatására, ez a program semmilyen módon nem segíti elő a tömeges hajléktalanság, illetve azoknak az okoknak a megszüntetést, amik a lakásvesztést és a hajléktalanságot előidézik. Ahhoz, hogy a magyarországi lakhatási válságot érdemben orvosolni tudja, a magyar kormánynak ki kell dolgoznia egy olyan hosszú távú lakhatási stratégiát, ami a leginkább rászoruló emberek lakhatását támogatja, és meg kell indítania ennek gyakorlati végrehajtását saját, illetve Európa Uniós forrásból. Mivel az Európai Uniónak jelenleg nincs kifejezetten a lakhatás, illetve a szociális bérlakások fejlesztésére irányuló programja, a magyar kormány felelősségének tartjuk azt is, hogy erőteljesen lobbizzon ezeknek a forrásoknak a megteremtéséért. Ezen kívül, a magyar kormánynak és az önkormányzatoknak hatalmas felelőssége van abban, hogy még a rendelkezésre álló Uniós forrásokat sem a leginkább rászoruló emberek lakhatási nehézségeinek hosszú távú csökkentésére fordítják. Jó példát nyújtanak erre az előző finanszírozási ciklusban meghirdetett városrehabilitációs pályázatok, amelyek nagy részét a magyar állam és az önkormányzatok nem a legszegényebb és legnagyobb bizonytalanságban élő emberek lakhatásának és életkörülményeinek javítására költötték, hanem olyan presztízsberuházásokra mint a városközpontok felújítása és a térkövezés. Követeljük, hogy a kormány az összes lehetséges Uniós forrást megfelelően lehívja és ezeket a leginkább rászorulók problémáinak megoldására fordítsa.

Reméljük, hogy a pályázat kiírója javaslatainkat komolyan megfontolja és ezeket viszont fogjuk látni a pályázati kiírás végleges változatában is.

Tisztelettel,

A Város Mindenkié csoport

hajléktalan és szövetséges tagjai

Budapest, 2014. június 30.

Ezt a cikket eredetileg az AVM régi blogján publikáltuk.