Első fokon pert nyertek a zuglói kunyhólakók az önkormányzat ellen

Ez a cikk több mint 10 éves.

ítélet.jpgA Város Mindenkié (AVM) és a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédő Iroda (NEKI) támogatásával polgári peres eljárást kezdeményeztek azok a hajléktalan emberek, akiket a zuglói önkormányzat jogtalanul lakoltatott ki 2011 októberében. A XIV. kerület Francia út és Egressy út kereszteződésénél lévő, a MÁV Zrt. tulajdonában álló területen évek óta életvitelszerűen tartózkodó emberek saját építésű kunyhóit a kerületi önkormányzat embertelen módon, minden eljárási szabályt megsértve, megfelelő előzetes értesítés nélkül számolta fel. Voltak, akik hat- nyolc éve fennálló otthonaikat veszítették el ingóságaikkal együtt. A földönfutóvá tett emberek beperelték az önkormányzatot és azt kérik a bíróságtól, hogy az állapítsa meg az emberi méltóságukhoz való jog és az egyenlő bánásmód törvényi kötelezettségének megsértését.

2014. február 24-én a bíróság ítéletet hozott, és megállapította, hogy a zuglói önkormányzat megsértette a kunyhóban élő emberek emberi méltóságát és az egyenlő bánásmódhoz fűződő jogait, amikor hatósági eljárás és hivatalos írásos tájékoztatás nélkül ledózerolta az otthonaikat. A bíróság ítéletében arra kötelezte az önkormányzatot, hogy írásban kérjen elnézést a jogszerűtlenül kilakoltatott emberektől, valamint fejenként 500 ezer forint (plusz kamat) kártérítés megfizetésére kötelezte mind a hat felperes felé. Az önkormányzatnak 15 napja van, hogy fellebbezést nyújtson be.

Az ítélet többek között így fogalmaz: „Egyértelműen megállapítható, hogy az alperes hatóságként járt el, a felperesek és más a problémás területen élő emberekkel szemben a bontási munkálatok előkészítése során anélkül, hogy bármiféle szabályszerű eljárást indított volna, bármiféle jogorvoslati lehetőségről tájékoztatta volna őket. Konkrét véghatáridőt sem jelölt meg, mely időpontig kell a területet elhagyni. Miután ezek sem vezettek eredményre döntött úgy, hogy a problémát magánjogi keretek között intézi. Ez azonban nem jogosította fel, hogy a [MÁV-val történt] szerződéskötést követő napon a korábbi hatósági intézkedése során adott, egyébként sem konkrét időpontra vonatkozó tájékoztatásra hivatkozással, önhatalmúlag elszállítsa a felperesek tulajdonát képező dolgokat, még akkor sem, ha azok jogellenesen kerületek a területre. … Önmagában … a jogellenes eljárás még nem eredményezi automatikusan az egyenlő bánásmód követelményének megsértést is. A bíróság álláspontja szerint azonban nyilvánvaló, hogy a csupán a hajléktalan emberek csoportjával szemben, ez érdekérvényesítő képesség gyengeségét, hiányát kihasználva járt el az alperes a perbeli módon. … A bontási munkálatokat … az alperes az emberi méltóság megsértésével hajtotta végre. A felpereseket megalázó helyzetbe hozta, amikor végig kellett nézniük, hogy mindennapi tartózkodásra szánt dolgaikat akaratuk ellenére szemétként kezelik”.

Az AVM és a NEKI támogatásával zajló perben született ítélet nem jogerős.

Fotók az ítélethirdetésről

Fotók a bontásról

További információ az ügyről A Város Mindenkié blogján

Ezt a cikket eredetileg az AVM régi blogján publikáltuk.