Szolidaritást vállalunk a bicskei menekültekkel

Ez a cikk több mint 10 éves.

bicske.jpgA bicskei menekülttábor lakói 2012. november 20-tól kezdődően tüntetést szerveznek a megfelelő társadalmi integrációért. További információ az eseményről.

A Város Mindenkié tagjai kiállnak a menekültek követelései mellett, amelyet az alábbi petícióban fogalmaztak meg:

Tisztelt Belügyminiszter Úr!

Magyarország nemzetközi kötelezettségeinek és az Alaptörvénynek megfelelően védelmet és segítséget nyújt a hazájukat üldözés miatt elhagyni kényszerülő menekülteknek és oltalmazza a súlyos emberi jogsértések áldozatait.

Mi, a tüntetés szervezői mindenekelőtt köszönetünket és hálánkat kívánjuk kifejezni a magyar államnak és minden polgárának ezért a védelemért és segítségért. 

 

Mi, a tüntetés szervezői, a Bicskei Befogadó Állomáson lakó nemzetközi védelemben részesültek nevében érdemi esélyt kérünk arra, hogy az ország hasznos lakóiként élhessünk ezen a földön, ahová azért kényszerültünk menekülni, hogy saját és családjaink életét mentsük. Azt szeretnénk, ha valódi esélyt kapnánk arra, hogy a magyar társadalom részei lehessünk, hogy tisztességes és becsületes munkával hozzá tudjunk járulni az ország gyarapodásához.

Miután azonban védelmet kaptunk, és lehetőséget arra, hogy a bicskei menekülttáborban éljünk és nyelvet tanulhassunk, amint elhagyjuk a bicskei tábort, annak a reális veszélyével kell szembe néznünk, hogy munkanélküliek leszünk, és ami még rosszabb, hogy hajléktalanná válunk.

Annak érdekében, hogy a ránk leselkedő újabb veszélyekre felhívjuk a kormány figyelmét, 2012. november 20-tól egy héten át minden nap készek vagyunk a Parlament előtt gyülekezni, és addig várni, amíg a kormány megnyugtató választ nem ad a kérdéseinkre. Kérjük ezért a tisztelt kormányt, hogy az alábbi problémákat gondosan fontolja meg és a kérdéseinkre minél hamarabb megnyugtató választ adni szíveskedjék.

1.    Lakhatás

Azt kívánjuk, hogy a kormány ingyenes lakhatást biztosítson azoknak az embereknek, akiknek nincsen pénze miután kiköltöznek a bicskei táborból.

A magyar emberekkel együtt szeretnénk lakni, és nem egy táborban, ami a többi embertől távol van. Ha együtt lakunk a magyar emberekkel, akkor a magyar nyelvet is könnyebben meg tudjuk tanulni, és könnyebben tudunk munkát is szerezni. Ha tudjuk, hogy a bicskei tábor után is biztosítva van a lakhatásunk, sokkal könnyebben tudunk a magyar nyelv tanulására és a magyar kultúra megismerésére koncentrálni.

Ha azonban a közelítő tél miatt további öt hónapra a bicskei táborban maradunk – anélkül, hogy erre az időre pénzbeli támogatást kapnánk – nem kapunk hosszú távú és megnyugtató megoldást a bicskei táborból való kikerülésünk utáni lakhatási problémáinkra. Kérjük a kormányt, hogy az alábbi kérdésre válaszoljon:

•    Milyen hosszú távú és ingyenes megoldást tud a kormány biztosítani azoknak a lakhatási problémáira, akiknek nincsen pénze?

2.    Egyszerűbb hozzáférés a pénzbeli támogatásokhoz

Amikor pénzbeli támogatásért folyamodunk, gyakran olyan feltételeknek kellene megfelelnünk, amelyeket lehetetlen teljesíteni. Kérjük, hogy a pénzbeli támogatásokhoz a jelenleginél sokkal könnyebb feltételek mellett juthassunk hozzá, amelyeket képesek is vagyunk teljesíteni. Kérjük a kormányt, hogy az alábbi kérdésre válaszoljon:

•    Hogyan tud a kormány elegendő pénzbeli támogatást nyújtani nekünk olyan feltételek mellett, amelyeket képesek is vagyunk teljesíteni?

3.    Egészségügyi ellátás

Gyakran azt tapasztaljuk, hogy különböző egészségügyi panaszokra ugyan azt a gyógyszert kapjuk az orvostól. A bicskei táborban a napi orvosi rendelés ideje nagyon rövid ideig tart. Az orvosi rendelés ideje alatt továbbá nincsen tolmács, akinek a segítségével el tudnánk mondani, hogy milyen panaszunk van. Kérjük, hogy a különböző egészségügyi panaszainkat a panaszoknak megfelelően gyógyítsák, kérjük, hogy hosszabb ideig tartson az orvosi rendelés a bicskei táborban, és kérjük, hogy a kormány az orvosi rendelés idejére tolmácsot is biztosítson.

4.    Magyartanulás

Meg szeretnénk tanulni magyarul. A bicskei menekülttáborban viszont gyakran súlyos problémákkal vagyunk elfoglalva: kezeljük az elszenvedett traumáinkat, a családunk többi részéről gondoskodunk, a bicskei tábor utáni lakhatási problémánkra keresünk megoldást és munkát keresünk. Ezért a magyar nyelvet a jelenlegi feltételeknél rugalmasabb feltételek mellett szeretnénk tanulni, amelyeket képesek is vagyunk teljesíteni. Kérjük a kormányt, hogy az alábbi kérdésre válaszoljon:

•    Hogyan tud a kormány esélyt adni nekünk a magyar nyelv tanulására rugalmasabb feltételek mellett?  

5.    Több szociális munkást a bicskei táborba

A bicskei táborban csak két szociális munkás dolgozik. Ők nagyon elfoglaltak, ezért nincsen sok lehetőségünk beszélni velük. Azt szeretnénk kérni a kormánytól, hogy több szociális munkást foglalkoztasson a bicskei táborban.

6.    Más EU-s országokhoz hasonló integrációt kérünk

Azt kérjük a kormánytól, hogy olyan szintű integrációban részesítsen minket, amilyenben más EU-s országokban élő menekültek részesülnek. Olyan integrációt szeretnénk, ami nem eltávolít, hanem közelít minket a magyar társadalomhoz.

Bicske, 2012. november 19.                 A bicskei táborban élő menekültek és oltalmazottak

Ezt a cikket eredetileg az AVM régi blogján publikáltuk.