Kiállunk a fogyatékkal élő emberek önálló lakhatásáért

Ez a cikk több mint 10 éves.

fotel.jpgA Város Mindenkié is csatlakozott a TASZ által kezdeményezett nyílt levélhez, amely alább olvasható.

Balog Zoltán
Miniszter
Emberi Erőforrások Minisztériuma
1055 Budapest,
Szalay u. 10-14.

Tisztelt Miniszter Úr!

Az Országgyűlés jelenleg tárgyalja az egyes szociális és egyéb kapcsolódó törvényekről szóló T/7678. számú törvényjavaslatot. A törvény döntő hatással lesz a bentlakásos intézetekben élő fogyatékos állampolgárok életminőségére és társadalmi integrációjára, ugyanis benne kerülnek meghatározásra azok a szociális szolgáltatások, amelyek a nagy létszámú tömegintézetek alternatíváit jelenthetik. A tömegintézetek felszámolása hazánk egyik legfontosabb emberi jogi feladata. A sikeres reform egyik alapvető feltétele egyfelől a fizikailag a helyi közösségbe illesztett és személyre szabott lakhatási formák támogatása, másfelől a tömeges lakhatási megoldások kialakításának tilalma.

A tervezet alternatív szolgáltatásként – támogatott lakhatásként – nevesíti a legfeljebb 6, illetve legfeljebb 12 fő számára létesített lakást vagy házat, és 2013-tól csak ebben a formában engedélyezné új férőhelyek létrehozását. Üdvözlendő, hogy a tervezetben helyet kapott az előbbi, legfeljebb 6 fő számára létesített forma, amely eredetileg nem szerepelt benne. Sajnálatos azonban, hogy a tervezet nem tartalmazza az új lakhatási szolgáltatások létesítésekor a fizikai, téri integráció, valamint a lakók szabad választásának fontosságát. Ezzel lehetőséget ad arra, hogy a szolgáltatások a települések szélén, elszigetelt helyen vagy akár a meglévő intézetek udvarán kerüljenek elhelyezésre.

Aggodalommal figyeljük, hogy az Országgyűlés elé terjesztett javaslat lehetővé tenné, hogy a nagy létszámú intézetek alternatíváiként akár 50 főt befogadó tömegintézeteket hozzanak létre az intézmények átalakítása során, s ezt a szolgáltatást is támogatott lakhatásnak tekintené. Különösen veszélyesnek tartjuk, hogy ezzel a jogszabály zöld utat adna ahhoz, hogy az intézetek megszüntetésére és kitagolására szánt 7 milliárd forintnyi európai uniós forrást új intézetek építésére fordítsák. Tudományos bizonyítékok támasztják alá, hogy az 50 fős együttélés a jelenlegihez hasonló embertelen körülmények és életviszonyok kialakulásának kedvez, és minőségében nem tér el jelentősen a 200-300 fős tömegintézetektől. Az 50 fős intézeteket a törvénytervezet támogatott lakhatásnak tekinti. Ez az elnevezés azt a látszatot kelti, mintha ebben az esetben modern, az emberi jogokra és az egyéni szükségletekre érzékeny, modern és újszerű szolgáltatásról lenne szó.

Véleményünk szerint ezért az Országgyűlés előtt fekvő tervezet nem alkalmas a fogyatékos állampolgárokat elszigetelő intézményrendszer megújítására, sokkal inkább a meglévő és elavult struktúra továbbélését segíti, ezzel pedig a fogyatékos emberek fizikai elszigetelésének garanciáját jelentheti. A törvénytervezet – minden benne található pozitív elem ellenére is – ellentmond a hazánk által kihirdetett a Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ egyezménynek, sérti a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségről szóló 1998. évi XXVI. törvényt, és nincs összhangban a kormányprogram A fogyatékossággal élők helyzetének javítása című fejezet vállalásaival. Sajnálatos, hogy a törvényelőkészítés során a kormány annak ellenére sem vette figyelembe a civil szervezeteknek az 50 fős lakócentrumokra vonatkozó véleményét, hogy a kormányprogram hangsúlyos ígéretet tett a szervezetekkel való szoros együttműködésre.

Hazánk egyik legsúlyosabb emberi jogi kérdéséről van szó, ezért elvárjuk Öntől, hogy miniszterként tegyen meg mindent annak érdekében, hogy a törvénytervezet jelenlegi formájában ne kerülhessen elfogadásra. Szükségesnek tartjuk egyfelől, hogy a koncepciónak ne legyen része az 50 fős együttélést biztosító lakhatási forma, másfelől azt, hogy a támogatott lakhatás csak és kizárólag fizikailag integrált módon kerülhessen megvalósításra, és igénybe vétele során engedjen teret a lakók szabad választásának.

Üdvözlettel:

Association for Promoting Inclusion, A Város Mindenkié csoport, Autisták Országos Szövetsége, Bugarszki Zsolt szociálpolitikus, Down Alapítvány, European Network on lndependent Living – European Coalition for Community Living, Fábián András szülő, Kozma Ágnes szociálpolitikus, Könczei György, egyetemi tanár, Központ a Fogyatékos Emberek Jogaiért Alapítvány, Macte Animo Alapítvány, Márkus Eszter főiskolai docens, Mental Disability Advocacy Center, Open Society MentaI Health Initiative, Pszichiátriai Érdekvédelmi Fórum, Siketvakok Országos Egyesülete, Sérültek, Halmozottan Sérültek és Segítőik Szövetsége, Soteria Alapítvány, Társaság a Szabadságjogokért

Budapest, 2012. július 2.

A levél innen letölthető.

Ezt a cikket eredetileg az AVM régi blogján publikáltuk.