Találkozás az Európai Parlament képviselőivel – beszámoló

Ez a cikk több mint 12 éves.

2012. március 25-től 27-ig hazánkba látogatott az Európai Parlament „Egyesült Északi-Zöld-Baloldal” frakció és az Európai Baloldal, továbbá szakszervezetek és civil szervezetek  közös delegációja. A delegáció egyik vezetője Marie-Christine VERGIAT Európa Parlamenti képviselő volt, aki mellett további képviselők és szakértők érkeztek hazánkba a delegáció tagjaiként.

A látogatás célja az volt, hogy a delegáció tagjai az európai baloldali mozgalom különböző irányzatai számára feltárják a magyarországi helyzetet, megismerjék azokat a folyamatokat, amelyek alapjaiban fenyegetik a munkások és alkalmazottak munkavállalói jogait, a szólásszabadságot, a különböző társadalmi kisebbségek egyenlő bánásmódhoz való jogát, a sajtószabadságot és más fontos alapjogokat.

A delegáció számára olyan programokat szerveztek, amelyek során találkozhattak azokkal a hazai szervezetekkel és személyiségekkel, akik készek ezekben a fontos kérdésekben a párbeszédre.

Benyik Mátyás, az ATTAC Magyarország és Magyar Szociális Fórum Hálózat képviselője meghívójában felkérte a résztvevőket, a magyar szervezetek és mozgalmak képviselőit, hogy 2-3 perces rövid bemutatkozással segítsenek bemutatni Európa számára a magyar valóságot, hogy közösen rakhassuk ki a megoldás mozaikját.

Az AVM részéről hárman vettünk részt ezen a nyílt fórumon a demokratikus szervezetek, baloldali mozgalmak és pártok képviselőivel a Budapest, VI. ker. Benczúr u. 45. sz. alatt.

A köszöntés után Marie-Christine Vergiat képviselő asszony elmondta, hogy Orbán Viktor miniszterelnök tavaly januári EP-látogatása során arra kérte az EP-képviselőket, hogy ne hagyják magukat meggyőzni a nyugati sajtó által, inkább jöjjenek el személyesen Magyarországra és úgy győződjenek meg az itteni helyzetről. Ez most megvalósult és megállapította az itteni 2 napos tartózkodása alatt, hogy „minden a lehető legrosszabb forgatókönyv szerint működik”. Majd felvázolta az itt tapasztalt – a számára legszembetűnőbb és legmegdöbbentőbb – antidemokratikus elemeket, mint pl.:

–    az Alkotmányt olyan bizottság fogadta el, amelynek tagjai többségében FIDESZ-es képviselők, míg más rendesen működő demokratikus országokban ezt széles körű egyeztetés előzi meg, ahol mindenki álláspontját figyelembe veszik
–    abortuszhoz való jog megkérdőjelezése, ill. az a megközelítés, amellyel a magzatot élőlényként kezelik
–    család-, kisebbség, szexuális orientáció kérdése
–    nemzetiség, határon túli magyarok kérdése (olyan provokatív megközelítésről van szó, melynek nem lenne helye az Alkotmányban)
–    Szent Istvánra, kereszténységre való hivatkozás mindenféle komolyabb történelmi magyarázat nélkül, ill. az egyházaknak tulajdonított szerep ismertetése nélkül
–    Demokráciáról alkotott képnek egy meglehetősen furcsa és különös felfogása
–    Választási törvényen végrehajtott módosítások
–    Bíróság függetlenségének problémája, bírák nyugdíjazása
–    Oktatás átalakítása
–    Egyházak térnyerése egy olyan országban, ahol a lakosság 40%-a ateistának vallja magát
–    Hittan, erkölcstan kötelező oktatása, függetlenül a családok vallási meggyőződésétől
–    Munka Törvénykönyvének elfogadása, valamint megszorító intézkedések társadalmi egyeztetés nélkül
–    Munkaszerződésben, egyetlen szerződés a többi más szerződés között, pedig több évtized kemény munkájával értük el, hogy a munkaszerződés hozzájáruljon ahhoz, hogy a munkáltató és a munkavállaló között valami egyensúlyi helyzetet lehessen felállítani
–    Hatalomhoz közeli döntéshozók elhelyezése különböző állami intézményeknél
–    Az összes olyan intézkedés, amely arra irányult, hogy megszilárdítsák a hatalmat, tehát lehetetlenné tegyék a demokratikus választások után megváltoztatni az irányítást
–    Állandó bűnbak keresés, legyenek azok rokkantak, idősek, munkanélküliek.

Mit is tehet ilyen helyzetben az Európai Unió? Talán gyarmatosítson? – tette fel a költői kérdést Vergiat asszony.

Először is különbséget kell tenni az Európai Unió különböző szervezetei között.

1.    Európai Parlament, melynek én is tagja vagyok. Az EP több alkalommal is hangot adott aggodalmának a Magyarországon zajló eseményekkel kapcsolatosan:

–    2011. januárban a Média törvénnyel,
–    2011. júliusban az Alkotmánnyal,
–    2012. januárban az Orbán Viktorral történt vitával kapcsolatban.

Orbán Viktor beszédéről azt mondta, hogy egészen döbbenetes módon adja vissza azt a kettős kommunikációt, amelyet folyamatosan művel és véghez visz. Az EP előtt Orbán Viktor a bizonyítványát magyarázó kisfiú képét adta.

2.    Ami a Bizottságot illeti, már más a helyzet. Sajnálatosnak tartja, hogy Barroso úr egészen tavaly decemberéig várt azzal, hogy bármilyen módon hangot adjon a Magyarországon történtekkel kapcsolatban és számára a leginkább fájó pont az a Jegybanknak a függetlensége volt mindvégig. A Bizottság mindenféle procedúrákat indított el Magyarországgal kapcsolatban, de sokkal inkább információ szerzésről, -kérésről van itt szó. A Bizottság számára a bíróság függetlensége és a sajtószabadság kérdése jelentette a legégetőbb problémát.

Azt gondolja, hogy az Európai Uniónak ez a fajta hozzáállása nem véletlen. Akárhogy is áll a dolog gazdasági és szociális tekintetben, az Orbán Viktor által eszközölt intézkedések  összhangban állnak az Európai Unióval. Sajnálattal állapította meg, hogy a legtöbb európai országban nagyon hasonló folyamatnak lehetünk szemtanúi, nevezetesen a hatalom összpontosulását láthatjuk egyetlen képben, ami természetesen a más társadalmi csoportosulások kárára történik meg. A FIDESZ politikusai és Orbán Viktor jelenleg egyfajta szimbólumot képviselnek, de nagyon reméli, hogy ez nem fog átalakulni valamiféle laboratóriummá, ahol a jövő politikáját mozgatják. Hiszen Európa egészében megszorító intézkedéseket foganatosítanak mindenféle társadalmi egyeztetés nélkül. A gazdasági válság ellenére az Európai Unió még mindig a világ legnagyobb gazdasági hatalmát képviseli. Ugyanez az Európa az, ahol a leggazdagabbak és legszegényebbek közötti eltérés folyamatosan nő és ez a folyamat egyre inkább felgyorsul.

Nem azért jöttünk ide, hogy valamiféle magyar, vagy Európa-ellenes érzéseket szítsunk – mondta végül -, hanem azért, hogy lehetőséget teremtsünk valamilyen másféle szolidaritás kialakításáért, mert igenis erre van lehetőség. Itt az ideje, hogy közösen teremtsünk meg valamilyen más európai bal oldalt, mert vannak közös értékeink. Emberi jogoknak nem szabad egyszerűen papírra vetett szavaknak maradni. Ezek valódi jogok, melyek mögött gazdasági és szociális intézkedések kell, hogy álljanak. Létre kell hozni egy olyan gazdaságot, mely valóban kiszolgálja és nem pedig felhasználja az embereket. Mindössze egyetlen üzenetet szeretnék átadni, mégpedig azt, hogy tegyük ezt meg közösen és építsünk ki  közösen így egy platformot.

A képviselő asszony beszéde után a házigazda megnyitotta a hozzászólások sorát.
Minden felszólaló kb. 5 percben felvázolta az általa képviselt szervezet helyzetét Magyarországon, köztük volt a Zöld baloldal, Kónya Péter, a Civil Mozgalom, az LMP és a Vegyipari Dolgozók Szakszervezete is.

Takács Attila, aki az AVM képviseletében szólalt volna fel, de a hivatalos időkeret alatt nem kapott szót, ezért a program végén személyesen beszélt a Vergiat asszonnyal, és tájékoztatta őt a magyarországi hajléktalanügyi helyzetről. A párbeszéd során képviselőasszony jelezte, hogy már hallott az AVM-ről, gratulált a csoportnak és jegyzetelte Attila szavait. Megígérte, hogy tolmácsolni fogja az Európai Parlament felé a hallottakat.

A program után a résztvevők egy állófogadáson vehettek részt és további eszmecserét folytattak egymással. Összességében a találkozó eredményesnek bizonyult.

2012. április 1.                                                                                         Körmendy Tünde

Ezt a cikket eredetileg az AVM régi blogján publikáltuk.