A hajléktalanság nem bűn!

Ez a cikk több mint 11 éves.

Az Országgyűlés Ifjúsági, szociális, családügyi és lakhatási bizottsága 2011. július 5-én kedden vitatja meg a szabálysértési törvény azon módosítását, amely elzárással büntetné a közterületen élő hajléktalan embereket. A Város Mindenkié csoport nyílt levélben fordul a Bizottság tagjaihoz azt követelve, hogy azonnal vegyék le a napirendről a kirekesztő és embertelen rendelkezést.

A hajléktalanság nem bűn!

2011. június 14-én a Fidesz tizenkét képviselője indítványt nyújtott be a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény módosításáról, amelynek értelmében a jövőben elzárással vagy 150 ezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki ismételten megszegi „a közterület életvitelszerű lakhatás céljaira történő használatára, illetve az életvitelszerű lakhatáshoz használt ingóságok közterületen történő tárolására vonatkozó szabályokat”. Ez egyszerű magyar nyelven nem jelent mást, mint azt, hogy a hajléktalan embereket ezután bebörtönzik.

Elfogadhatatlan, hogy a hajléktalan embereket büntessék otthontalanságukért. Álláspontunk szerint az indítvány egyszerre ellentétes az alkotmánnyal és az emberi jogok eszméjével, a kereszténység legalapvetőbb morális üzenetével és a józan ésszel.

A józan észt tekintve: egy ember egy napi elzárása 8 ezer forintba kerül a magyar állam számára, ez egy hónapban 240 ezer forint. Ebből a pénzből 12 hajléktalan embernek lehetne annyi lakástámogatást adni, ami lehetővé tenné számukra a hajléktalanságból való kikerülést.

Az indítvány indokolása szerint azért van szükség a közterületen élő hajléktalan emberek elzárására, mert a pénzbüntetésnek „az érintett elkövetői kör esetében […] kevés a visszatartó hatása az ismételt elkövetés szempontjából”. Az indokolásban nem merül fel, hogy legtöbb „visszatartó hatása” a hajléktalan emberek számára is elérhető lakhatási lehetőségek biztosításának volna.

A hajléktalanság társadalompolitikai kérdés, melyet nem büntetőjogi eszközökkel, hanem átgondolt, felelős lakáspolitikával és szociálpolitikai intézkedésekkel lehet csak felszámolni. A hajléktalanság egyetlen valós megoldása, ha mindenkinek van emberhez méltó otthona!

Követeljük, hogy azonnal vegyék le napirendről ezt az embertelen és alkotmányellenes előterjesztést!

2011. július 3.

A Város Mindenkié

Ezt a cikket eredetileg az AVM régi blogján publikáltuk.