Itt az idő, hogy kiállj a hajléktalan emberek jogaiért!

Ez a cikk több mint 11 éves.

Kedves Barátunk!

Itt az idő, hogy kiállj a hajléktalan emberek jogaiért!

A Város Mindenkié csoport megdöbbenve értesült arról a törvényjavaslatról, amely az építésügyi törvény módosításával lehetővé tenné, hogy az önkormányzatok kitiltsák a hajléktalan embereket a közterületekről.

A törvényjavaslat részletes indoklása szerint: „szükséges a közterületek rendeltetésével, használatával kapcsolatos részletesebb szabályokat megadni … annak érdekében, hogy a közterületek nem rendeltetésszerű használatának esetkörére (pl. hajléktalanok életvitelszerű ottlakása) az önkormányzatoknak lehetőségük legyen szigorúbb közterületi szabályok és szankciók megállapítására helyi rendeletükben pl. a hajléktalanok kitiltására a közterületekről.”

A Belügyminisztérium javaslata nemcsak azért elfogadhatatlan, mert építésügyi, köztisztasági, és rendészeti ügyként kezel egy szociális problémát, hanem azért is, mert így az önkormányzatok felhatalmazást kapnának arra, hogy a megfelelő szociális és lakhatási intézkedések hiányában a fedél nélkül élő embereket büntessék azért, mert közterületen kénytelen aludni és élni.

Most még van lehetőség arra, hogy megakadályozzuk az embertelen rendelkezés életbelépését. Emeljük fel a hangunkat az ellen, hogy a mindenkori hatalom a társadalom leginkább kiszolgáltatott tagjaiból – jelen esetben a hajléktalan emberekből – csináljon bűnbakot!

Ha egyetértesz velünk, és ki szeretnéd fejezni tiltakozásodat, kérjük, hogy szeptember 10., péntekig írd meg a véleményedet a jogszabály véleményezési oldalán és dr. Pintér Sándor belügyminiszter úrnak is ([email protected])!

Ha segítenél, de kevés időd van, az alábbi szöveget vagy ennek egy változatát javasoljuk felhasználni:

„Mint felelősen gondolkodó és cselekvő magyar állampolgár kijelentem, hogy a 2010. szept. 2.-án a Belügyminisztérium honlapján megjelent „Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény, és a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény módosításáról” című törvényjavaslat 4.§-a számomra elfogadhatatlan.

 A XXI. század Európájában megengedhetetlen, hogy a társadalom egyenlőtlenségeinek kárvallottjait hibáztassák és büntessék helyzetükért. Elvárom Belügyminiszter úrtól, hogy a 4. paragrafust törölje a törvényjavaslatból, biztosítsa, hogy a Magyar Köztársaságban egyetlen állampolgár alkotmányos jogai se sérüljenek azért, mert az utcán kénytelen élni, és tegyen lépéseket azért, hogy a hajléktalan emberek üldözése helyett a kormány és az önkormányzatok is a hajléktalanság felszámolásához szükséges szociálpolitikai intézkedések megvalósításán dolgozzanak.”

 Üdvözlettel: ”

Köszönjük, hogy segítesz megvédeni az utcán élő embertársainkat, akik a kampányidőszakban egyre több politikus célpontjává és így napról napra kiszolgáltatottabbá válnak!

Közös sajtóközlemény a TASZ-szal és a Menhely Alapítvánnyal

Ezt a cikket eredetileg az AVM régi blogján publikáltuk.