Válasz az ombudsmantól – Rát megszüntetése

Ez a cikk több mint 14 éves.

Csepregi László, az AVM tagja az alábbi választ kapta az ombudsmantól korábbi megkeresésére. A panasz itt olvasható.

Tisztelt Uram!

Köszönöm, hogy megtisztelt bizalmával és nehéz szociális helyzetében a segítségemet kérte. Megírta, hogy az önkormányzat megszüntette a rendelkezésre állási támogatást, ezért már létfenntartási gondokkal küzd.

Először is engedje meg, hogy az állampolgári jogok országgyűlési biztosáról szóló 1993. évi LIX. Törvényben (Obvt.) szabályozott vizsgálati lehetőségemre felhívjam a szíves figyelmét. Az Obvt. 16 § (1) bekezdése értelmében: Az országgyűlési biztoshoz bárki fordulhat, ha megítélése szerint valamely hatóság …, illetve közszolgáltatást végző szerv (a továbbiakban együtt: hatóság) tevékenysége során a beadványt benyújtó személy alapvető jogaival összefüggésben visszásságot okozott, feltéve, hogy a rendelkezésre álló közigazgatási jogorvoslati lehetőségeket – ide nem értve a közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálatát – már kimerítette, illetve jogorvoslati lehetőség nincs számára biztosítva.

A csatolt iratokból megállapítottam, hogy az önkormányzat a jogszabályi előírásoknak megfelelően járt el a határozat meghozatalakor, és a jogorvoslati lehetőséget biztosította, amivel Ön nem élt. Alkotmányos visszásság hiányában a törvényi hatásköröm nem ad lehetőséget semmiféle beavatkozásra, vagy arra, hogy tételes anyagi segítséget nyújtsak a hozzám forduló panaszosoknak. Nehéz helyzetére tekintettel azonban tájékoztatom a Budapesten fellelhető karitatív szervezetek elérhetőségéről.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat által fenntartott intézmény, a Szenvedélybetegek Fogadója megtalálható: 1126 Budapest, Márvány u. 42, illetve 1016 Budapest Csap u. 2. szám alatt.

A Létminimum Alatt Élők Társaságának címe: 1158 Budapest Neptun u. 72. sz., telefonszám: 410-2967. a Magyar Vöröskereszt Központjának címe: 1051 Budapest, Arany János u. 31. telefonszám: (1) 311 3660.

Annak érdekében, hogy jogszabály ismeretének hiányában ne érje hátrány, az alábbiakról tájékoztatom.

Az aktív korúak ellátásra való jogosultság (rendszeres szociális segély vagy rendelkezésre állási támogatás) a megszüntetést követő 36 hónap elteltével ismételten megállapítható, de ismételten teljesíteni kell a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi. III. törvény szerinti szükséges feltételeket. Az Ön esetében, tekintettel arra, hogy a munkáltató rendkívüli felmondása volt a megszüntetés indoka, az ismételt kérelemnél a jogosultság megszüntetését megelőzően teljesített együttműködés a szükséges együttműködés időtartamának számításánál nem vehető figyelembe. Ez azt jelenti tehát, hogy a következőkben az állami foglalkoztatási szervvel, munkaügyi központtal legalább egy év időtartamig együtt kell működnie. Részletes tájékoztatásért kérem, forduljon az illetékes munkaügyi központhoz.

Javaslom továbbá, hogy keresse fel a lakóhelye szerint illetékes önkormányzat családsegítő szolgálatát, illetve szociális osztályát és kérje segítségüket, hogy milyen további támogatásra, támogatásokra tarthat igényt.

Őszintén remélem, hogy helyzetében mihamarabb javulás áll be és sikerül mielőbb elhelyezkednie. Bízom abban, hogy a fenti tájékoztatással a segítségére lehettem, és természetesen a jövőben is rendelkezésre állok minden olyan ügyben, amelynek vizsgálatára az Obvt. feljogosít.

Budapest, 2010. február 23.

Üdvözlettel,

Prof. Dr. Szabó Máté

Ezt a cikket eredetileg az AVM régi blogján publikáltuk.