Találkozó a kürt utcai melegedő vezetőjével

Ez a cikk több mint 11 éves.

Találkozó Sass Lajossal,

a kürt utcai nappali melegedő vezetőjével

2010. január 22. 15.00

Menhely Alapítvány nappali melegedője: 1073 Budapest, Kürt u. 4.

Előzmény: Decemberben érkezett hozzánk egy megkeresés, amelyben arról szereztünk tudomást, hogy a Menhely Alapítvány Kürt utcai melegedőjének nyitása kedden és csütörtökön a meghirdetett reggel 8 óra helyett sokszor negyed vagy fél 9-kor történik. Az odajáró, ott mosni, fürdeni kívánó hajléktalan emberek sokszor kénytelenek a hidegben állni és fagyoskodni, már aki aznap egyáltalán sorra kerül. Tudomásunk szerint a nyitással ellentétben a szolgáltatás zárásának időpontját mindig nagyon komolyan veszik: 10 óráig lehet mosni és fürdeni, még késői nyitásnál sincs meghosszabbított nyitva tartás.

Ez számunkra nemcsak azért vet fel aggályokat, mert a Kürt utcai melegedő szolgáltatásait igénybe vevő emberek alapvető emberi és állampolgári jogai az élet számos más területén is gyakran sérülnek, hanem azért is, mert egy ilyen híres és nagy múltú alapítvány, amely rengeteget tett és tesz ma is a hajléktalan emberekért, éppen egy ilyen aprónak tűnő, ám a hajléktalan emberek számára nagyon fontos dologban követ el mulasztást.

Levelet írtunk Sass Lajosnak, az intézmény vezetőjének, amelyben arra kértük, vizsgálja ki ezt a mulasztást, és tegyen lépéseket a probléma orvoslására.

A személyes találkozásra januárban került sor.

Sass Lajossal való találkozásunk előtt egy kicsit mindketten izgultunk, hogyan sikerül majd ez a megbeszélés. Mariannal bementünk az épületbe és ott fogadott minket 10 perc várakoztatás után. Ezután mi elmondtuk, hogy mi is örülnénk, ha jó, illetve közvetlen viszony lenne köztünk, és akár személyesen beszélnénk meg a felmerülő problémákat, de fontosnak tartjuk, hogy a csoport nevében zajló kommunikációnk hivatalos formát öltsön, ezért kerestük meg írásban (amit ő korábbi levelében szóvá tett). Ezt ő elfogadta, és hozzátette, ő továbbra is szeretné, ha rendszeres beszélgetései Gyulával* tovább folytatódnának. Ezzel mi egyetértettünk.

Sass Lajos már az elején javasolta, hogy tegeződjünk, ez enyhített valamit a kezdeti hűvösebb hangnemen. Békés beszélgetés kezdődött észérvek találkoztak észérvekkel. Mi elmondtuk, miért olyan nagy probléma az az akár „csak” 10 perces késés is: egyrészt egy összesen két órás nyitva tartási időből az a 10 perc is rengeteg, másrészt a problémával érintett emberek eleve az utcán töltik idejük legnagyobb részét, és számukra egyáltalán nem mindegy, mennyi időt tudnak a melegedőben tölteni, különösen hideg időben. Mindezt kiegészítettük azzal, hogy a szóban forgó emberek a mindennapjaik során az átlag magyar állampolgároknál jóval több megaláztatást kénytelenek elviselni, ezért mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy e magaláztatás ne tetéződjön pl. az utcán ácsorgással.

Ő teljes mértékig igazat adott nekünk, elismerte az igény jogosságát és hangsúlyozta, hogy senki, semmilyen szolgáltatás igénybevételekor nem szeret 10 percet várakozni.

Arra külön rákérdeztünk, mikorra kell a szocmunkásoknak beérniük reggelente. Erre ő pontos választ nem adott, de nyilvánvalóvá tette, hogy ahhoz, hogy 8-kor kinyithasson a melegedő, 8 óra előtt már ott kell lenni a szolgálatban lévőknek.

Laci még hosszan mesélte volna élete folyását és még az Óperenciás tengeri utazását is elregéli talán, de az idő sietve szaladt és befejeztük a beszélgetést. Szerintünk jól képviseltük, amiért odamentünk és ő is elég nyitottnak tűnt.

2010. január 31.                                                                                 Csepregi Laci és Dósa Mariann

* A Város Mindenkié egyik tagja, aki gyakran fordul meg a Kürt utca 4. szám alatt, hiszen ez az intézmény ad otthont a Fedél Nélkül utcalap szerkesztőségének is, amelynek Gyula hosszú ideje munkatársa.
 

Ezt a cikket eredetileg az AVM régi blogján publikáltuk.