Függetlenségről és felelősségről – A Város Mindenkié válasza Tarlós Istvánnak

Ez a cikk több mint 8 éves.

ingyenlakas_kicsi.jpgTisztelt Főpolgármester Úr!

Jelen levelünkben A Város Mindenkié csoportnak írt legutóbbi válasza kapcsán szeretnénk tenni néhány észrevételt, majd a beszélgetés konstruktív irányba terelésére is javaslatot teszünk.

  1. 1. A Város Mindenkié csoport tagjai túlnyomó részt hajléktalan emberek vagyunk, így nekünk is ugyanolyan jogaink vannak a városhoz, mint bárki másnak. Tisztában vagyunk azzal, hogy kötelességeink is ugyanazok, mint másoknak, azonban ezeket csak akkor tudjuk teljesíteni, ha ehhez – azaz az emberhez méltó léthez – adottak a feltételek.

  1. A Város Mindenkié valóban nem ellátó szervezet, de ettől még nagyon is sok közünk van a hajléktalanság ügyéhez: mi a bőrünkön tapasztaljuk meg, mit jelent a hajléktalanság! Küldetésünk pedig nagyon egyszerű: saját érdekeink, és társadalmunk legelesettebb tagjai jogainak és méltóságának védelme.
  1. Ön azt írja, hogy főpolgármesterként felelőssége lényegesen nagyobb, mint mozgástere. Éppen ez a lényeg: Ön hatalmánál fogva felelős mindenkiért, aki ennek a városnak a lakója, így a hajléktalan emberekért is. Ön ezt a felelősséget úgy tűnik, inkább hárítja: a hajléktalanságot inkább rendészeti eszközökkel kívánja „kezelni” ahelyett, hogy a megoldásban és a megelőzés lehetőségében gondolkodna velünk, érintettekkel együtt.
  1. Legutóbbi levelében említette, hogy a Főváros rendelettervezetét előzetesen 35 ellátó szervezetnek küldte ki véleményezésre. Fővárosi állampolgárokként úgy gondoljuk, jogunk van tudni, milyen véleményeket fogalmaztak meg ezek a szervezetek. Kérjük, hozza nyilvánosságra vagy küldje el részünkre az Önhöz beérkezett véleményeket! Ezen kívül érthetetlennek tartjuk, hogy ha ilyen sok szervezetet megkeresett, akkor miért éppen az egyetlen olyan szervezetet nem kérdezte meg, amely a rendelet által leginkább érintett csoportot, a hajléktalan embereket képviseli?
  1. Ön a szemünkre veti, hogy miért csak Önt támadjuk és megkérdőjelezi függetlenségünket. Szeretnénk felhívni a figyelmét, hogy csoportunk a megalakulása (2009) óta minden olyan esetben felemeli a szavát, amikor a döntéshozók a hajléktalan emberek ellen és nem értük használják a választópolgároktól kapott hatalmukat. Néhány példa erre:

Ezzel együtt felhívjuk a figyelmét, hogy noha Ön előszeretettel szidja Budapest korábbi vezetését, az Ön hajléktalanügyi politikájának lényege – a tömegszállások létesítése – semmiben sem különbözik az elmúlt két évtized megközelítésétől. Az Ön politikája annyiban hoz újat, hogy azokat az embereket, aki az utcán kényszerülnek élni, akár elzárással is büntetné. 

  1. Az, hogy a járdákra vonatkozó „ötletét” a szavazás előtt elvetette, nem kegy az Ön részéről, hanem annak a felismerése, hogy az végrehajthatatlan elgondolás volt. Azonban felhívjuk a figyelmét, hogy a szóban forgó fővárosi rendelet az „összes burkolt járda” nélkül is embertelen! A közösségi együttélés alapvető szabályainak nem megfelelő magatartások már régóta büntethetők (pl. erőszakos cselekedetek, a környezet bepiszkítása), így egyértelmű, hogy a fővárosi rendelet célja nem ezeknek a viselkedéseknek a büntetése, hanem magának az otthontalanságnak a kriminalizálása. A jogszabály ennek megfelelően a főváros jelentős részéről kiszorítja a hajléktalan állampolgárokat.
  1. A megfizethető lakhatás biztosítása – nem az ingyenlakások osztogatása! – több millió (és Budapesten is több százezer) ember szükséglete, melyet minden hatalmon lévő felelős vezetésnek támogatni kellene. Többek között azért kapott Ön is megbízást a főváros vezetésére, hogy a legsúlyosabb problémáival szembe nézzen, és azokat ne söpörje a szőnyeg alá. Ennek kapcsán szeretnénk Öntől választ kapni a következő kérdésekre:
  • Mi a főváros terve a szociális bérlakás-hálózat fejlesztésében Budapesten?

Budapesten a hivatalos adatok szerint kb. 4000 ember él az utcán. Megfelelő számú bérlakás híján az ellátórendszer nem tud rendeltetésszerűen működni. Azok, akik képesek lennének az önálló lakhatásra, megfizethető lakhatás hiányában megrekednek a szállókon, és ezért a szociális munkásoknak nem marad kapacitásuk arra, hogy a leginkább rászorulóknak nyújtsanak segítséget. Korábban volt lehetőség az önkormányzatoknak kedvezményes hitelfelvételre, volt már példa önkormányzati bérlakásépítésre is, és jelenleg az üresen álló magánlakások szociális lakásügynökségeken keresztül történő bevonása is elérhető alternatívának tűnik. Mi Főpolgármester úr véleménye ezekről a megoldásokról?

  • Mi a főváros terve az üres önkormányzati bérlakások hasznosításával kapcsolatban?

Budapesten jelenleg kb. 2000 önkormányzati bérlakás és még ennél is több üzlethelyiség áll üresen, amelyeket sokféle módon lehetne hasznosítani. Ön is jelezte, hogy a fővárosnak is vannak üresen álló lakásai (összesen 149, melyből 100 felújítandó). Ezekben a lakásokban hajléktalan vagy a hajléktalanság veszélyzónájában élő egyének és családok lakhatnának, ha az önkormányzat elköteleződne a probléma megoldása iránt, és a feladathoz rendelné a szükséges erőforrásokat. A Város Mindenkié ez irányú javaslatait itt gyűjtötte össze.

  • Mi a főváros terve a példaértékű Elsőként Lakhatás program modell-szintű bevezetéséről?

A X. kerület a helyi szociális szakértőkkel együtt sikerrel költöztetett kunyhóból lakásba két hajléktalan családot. A kerület alpolgármestere felismerte, hogy a kunyhóban élő hajléktalan emberek is háztartást vezetnek, ami képessé teszi őket saját lakhatásuk megszervezésére. Ez a megközelítés a tömegszállók fontos alternatívája lenne. Ezzel kapcsolatos eredményeinket itt gyűjtöttük össze. Kérjük, hogy adjon részünkre részletes tájékoztatás arról, pontosan milyen szociális intézkedéseket tervez a Főváros a hajléktalan emberek méltó lakhatásának megoldása érdekében!

A Város Mindenkié legfontosabb céljai közé tartozik, hogy hozzájáruljon a magyarországi lakáspolitika átalakításhoz. Azt gondoljuk, álláspontjaink egyeztetése ennek egyik lépése lehetne. Így szívesen vennénk, ha egy nyilvános beszélgetés keretében – hivatkozva korábbi levelére és Lakatosné Jutka aktivistánknak a közmeghallgatáson tett ígéretére – megismerhetnénk Főpolgármester úr véleményét a fenti kérdésekben.

Szíves válaszát, az időpont egyeztetést várva, tisztelettel:

Budapest, 2013. december 2.                                                                                   A Város Mindenkié csoport

Ezt a cikket eredetileg az AVM régi blogján publikáltuk.