Csúsztatások és tények: A Város Mindenkié válasza Tarlós Istvánnak

Ez a cikk több mint 8 éves.

jaj.jpgA Város Mindenkié november 13-án sokadik alkalommal fordult nyílt levéllel Tarlós István főpolgármesterhez, amelyben arra kértük, vonja vissza azt a rendelettervezetet, amely a főváros lényegében egész területén tiltotta volna az utcai hajléktalanságot. A főpolgármester válasza még aznap este megérkezett, melynek állításaira most reagálunk:

1. Tarlós István szerint a rendelettervezetet valójában négyen vagy öten terjesztették elő.

–> Valóban, a rendelettervezetet Tarlós István és három polgármester-helyettes terjesztette elő.

 2. Tarlós István szerint nem lehet érteni, hogy a rendelettervezet miért kirekesztő.

–> Az Alkotmánybíróság 2012 novemberében egy ehhez a rendelethez tartalmában nagyon hasonló jogszabályt semmisített meg azért, mert a bírák álláspontja szerint: „sem a hajléktalanoknak a közterületekről való eltávolítása, sem a szociális ellátások igénybevételére való ösztönzése nem tekinthető olyan legitim, alkotmányos indoknak, amely a hajléktalanok közterületen élésének szabálysértéssé nyilvánítását megalapozná.”

3. Tarlós István szerint a belügyminiszter nem azt mondta, hogy nincsen elegendő férőhely, hanem azt, hogy senkit sem hagynak az út szélén.

–> 2013. szeptember 26-i levelében Pintér Sándor ezt írta a hajléktalan-ellátással kapcsolatban: „További 9 önkormányzat (Szombathely, Győr, Budapest, Szekszárd, Pécs, Eger, Békéscsaba, Szeged és Salgótarján) illetékességi területén kapacitásbővítésre lenne szükség”. Az út szélén hagyásról ebben az írásban nem esett szó.

4. Tarlós István azt állítja, hogy a rendelet járdákra vonatkozó részének visszavonását még a közgyűlés előtt javasolta.

–> Ez valóban elhangzott tőle a sajtóban, de a közgyűlés elé terjesztett rendeletben továbbra is szerepelt „minden burkolt járda” mint tiltott zóna.

5. Tarlós István szerint hazugság, hogy a hajléktalan embereket kitiltják a városból.

 –> Az életvitelszerű közterületen lakhatás tiltása egy élethelyzetet és nem egy viselkedést tilt, így egy egész embercsoportot kényszerít arra, hogy elhagyja Budapest közterületeit. Ezt hívják kitiltásnak.

6. Tarlós István szerint neki nincs rendelete, ilyet csak a közgyűlés alkothat.

–> Igen, a tervezetet többek között Tarlós István nyújtotta be, és a közgyűlés fogadta el.

7. Tarlós István szerint lakásokat soha senki nem osztogatott hajléktalanoknak, még Demszky és Horváth sem. Ezen kívül, Tarlós szerint „Horváth” a mi barátunk.

–> Lakásokat valóban soha senki nem osztogatott, „Horváthot” pedig személyesen nem ismerjük, így nem is barátunk. A Város Mindenkié olyan lakáspolitikát kér számon a mindenkori döntéshozóktól, amely képes megfizethető lakhatást biztosítani mindenkinek

8. Tarlós Istvánnak furcsa érzései támadnak az AVM fogalmazványaitól és szerinte minket politikai hátsó szándék vezérel.

–> Tarlós István furcsa érzéseit sem megerősíteni, sem cáfolni nem tisztünk, viszont azt tudjuk, hogy az AVM egy pártoktól független, teljes egészében önkéntesekből álló érdekvédelmi csoport.

Ezt a cikket eredetileg az AVM régi blogján publikáltuk.