Az Európai Unió is elítéli a hajléktalanság kriminalizációját

Ez a cikk több mint 10 éves.

diploma_kicsi.jpgEurópai Bizottság

Jogérvényesülési Főigazgatóság

Köszönjük a 2013. szeptember 11-i e-mailjét a magyarországi hajléktalanság kriminalizációjáról.

A Bizottság több alkalommal hangsúlyozta, hogy a hajléktalanság kriminalizációs megközelítése pl. a nyilvános helyek használatának vagy a koldulás büntetése nem hatékony, drága, megbélyegző és nem megoldás a probléma szociális gyökerére. Ehelyett a Bizottság integrált, lakhatás-központú stratégiákat javasol a hajléktalanság fenntartható megoldására. Az Unió elismeri a rászorulók lakhatási és szociális támogatáshoz való jogát annak érdekében, hogy legyőzzük a társadalmi kirekesztést és szegénységet, ahogy ez az Európai Unió Alapjogi Chartájának 34(3) cikkében is áll.

Léteznek EU-s támogatások a hajléktalan emberek kedvezőbb társadalmi integrációjának segítésére, ide értve a különböző minőségi szolgáltatások elérését és a szociális lakhatást. A Bizottság a következő pénzügyi keretterv részeként ezen források további növelését javasolta a társadalmi befogadás elősegítésére és a szegénység leküzdésére.

A Bizottság továbbá támogatja a Velencei Bizottság 2013. június 17-i megállapításait a magyar alaptörvény negyedik módosításának hajléktalanságot érintő részéről, melyek számos alkotmányos problémát vetnek fel.

A Bizottság a magyar hatóságoktól elvárja, hogy ezt a véleményt az Európai Unió és az Európa Tanács alapelveivel, szabályaival és értékeivel összhangban mérlegelje, és a lehető legelkötelezettebb marad, hogy a lehetőségei határain belül biztosítsa az Európai Unió Alapjogi Chartájában lefektetett jogok és szabadság érvényesülését.

Tisztelettel,

Salla Saastamoinen

Commission européenne, B-1049 Bruxelles / Europese Commissie, B-1049 Brussel – Belgium. Telephone: (32-2) 299 11 11. Office: MO 59 5/066. Telephone: direct line (32-2) 2961001. Fax: (32-2) 2967623.

Az eredeti levél innen letölthető.

A levél angolul itt olvasható.

A Város Mindenkié eredeti felhívása.

Ezt a cikket eredetileg az AVM régi blogján publikáltuk.