Az AVM válasza Rákosmente Önkormányzatának

Ez a cikk több mint 8 éves.

rakos_kicsi.jpgTisztelt Önkormányzati Képviselők, tisztelt Önkormányzat!

A Város Mindenkié (AVM) hajléktalan aktivistájaként írom levelemet. Csoportunk 2013. szeptember 4-én tüntetést tartott a XVII. kerületi Polgármesteri Hivatal előtt, hogy tiltakozzunk az Önök kerületében júliusban életbe lépett rendelet ellen, amely bünteti a hajléktalanságot és a szegénységet. Tüntetésünkre válaszul Önök nyilatkozatot adtak ki. Ezúton szeretnék választ adni néhány a nyilatkozatban szereplő, valamint a tüntetés után több önkormányzati képviselővel folytatott vita során elhangzott állításra.

A Rákosmente Önkormányzata előtt demonstráló hajléktalan aktivisták NEM FELBÉRELT EMBEREK, hanem egy olyan hajléktalan állampolgárok, akik szövetségeseikkel együtt önkéntesként dolgoznak egy igazságosabb társadalomért, és védik az egyik legelesettebb társadalmi réteg jogait, érdekeit Magyarországon. A Város Mindenkié nem tartozik semmilyen másik szervezethez vagy párthoz, és az AVM aktivistáit nem lehet felbérelni, vagy pártpolitikai célzattal, pártpolitikai célra felhasználni! Mi teljesen önkéntes alapon, fizetség nélkül végezzük a munkánkat.

Úgy gondolom, a tüntetésen meglehetősen érthetően mondtuk el, hogy azért demonstráltunk az Önök Önkormányzata előtt, mert nem értünk egyet azzal, hogy az önkormányzatoknak az Alaptörvényben lefektetett jogával elsőként élve hajléktalanellenes rendeletet hoztak. Nem értünk egyet azzal sem, hogy tiltják a lomtalanításkor vagy a szelektív hulladéktárolókból tárgyak kivételét. Vagyis összességében nem értünk egyet azzal, hogy kriminalizálják a hajléktalan és szegény embereket! Mindezzel nem a szegénység okait oldják meg, csupán eltüntetik a problémát a nyilvánosság szeme elől.

Messzemenőleg elutasítjuk azt a véleményt, amelyet az Önök önkormányzatának képviselői is megfogalmaztak a tüntetésünk után, miszerint a hajléktalan emberek menjenek be a szállókra. Mi úgy gondoljuk, hogy minden embernek joga van az emberhez méltó, önálló és megfizethető lakhatáshoz és senkit sem kötelezhetnek arra, hogy feladja szabadságjogait. Felhívjuk a figyelmüket, hogy a fővárosi hajléktalan-ellátó rendszerben továbbra sincs elég férőhely minden otthontalan ember számára. De ha lenne, ez akkor sem jelentene mindenki számára megfelelő megoldást. Hosszú távon pedig senkinek sem!

Mint talán Önök is tudják, a társas együttélés szabályainak megszegéséről már léteznek törvények (így pl. hangoskodás, garázdálkodás, utcán alkoholfogyasztás, köztisztaság megsértése), ezért szükségtelen egy újabb jogszabályt hozni, amely egy élethelyzetet, és nem bizonyos viselkedési formákat büntet. A közterületen történő életvitelszerű tartózkodást jogszabályi tiltását az Alkotmánybíróság 2012-ben jogellenesnek minősítette. A bírák arra is felhívták a figyelmet, hogy a hajléktalanságot az államnak és az önkormányzatoknak nem rendészeti, hanem szociális kérdésként kell kezelnie.

Tisztelt Képviselők! Kérjük, gondolkodjanak el azon, hogy a büntetés helyett milyen konstruktív megoldásokat tudna kialakítani a XVII. kerület a hajléktalanság megelőzésére és megszüntetésére. Elindíthatnának például egy „utcáról lakásba, kunyhóból lakásba” programot, amelynek keretében hajléktalan emberek a felújításért cserébe szociális bérlakásba költözhetnének. Erre már van is egy példaértékű kezdeményezés Kőbányán, ahol a rendészeti eszközök igénybevétele helyett ezzel a lehetőséggel kezdte el segíteni az önkormányzat a legelesettebb embereket.

Elhangzott a tüntetés helyszínén az is, hogy a kerületükben van egy adománybolt, ahonnan a kerületi hajléktalan emberek rendszeresen kapnak segítséget. Miközben ezt fontos kezdeményezésnek tartjuk, emlékeztetnénk Önöket, hogy a pokrócot és a ruhát nem lehet megenni, és utazni sem lehet vele. Nem lehet rajta gyógyszert vagy tisztasági betétet sem venni. Az is elhangzott, hogy milyen sok hajléktalan ember áll sorba a meleg ételért, amit az önkormányzat támogatásával osztatnak. Csak egy probléma van: a hajléktalan emberek tavasztól őszig is éhesek, nemcsak télen és karácsony táján, amikor mindenki szíve meglágyul. Tavasztól őszig van leginkább lehetősége a hajléktalan embernek arra is, hogy a lomtalanításból, hulladékgyűjtőkből szerzett tárgyakat a bolhapiacon, a MÉH-telepen vagy ismerősi körben pár forintra vagy ennivalóra cserélje. Ez sokunk számára az egyetlen megélhetési forrás!

Elhangzott az is, hogy a hajléktalan emberek miatt a kerületi lakók délután 5 óra után már nem mennek ki az utcára. Önök úgy tüntették fel a fedél nélkül élőket a média nyilvánossága előtt, mint akik különösen veszélyesek. De nem hallottuk, hogy beszéltek volna arról a kerületi lakosról, aki alkohol hatása alatt fenyegeti a családját. És nem hallottuk azt sem, hogy a tönkretett közlekedési megállók, telefonok esetleg a randalírozó fiatalok műve, ami félelmet kelt a járókelőkben.

Önök összességében megbélyegző és diszkriminatív véleményt fogalmaztak meg a hajléktalan emberekről, ami nem segít az emberséges és érdemi megoldások keresésében. Annak ellenére, hogy a hajléktalanság lakhatási probléma, Önök nem újabb szociális bérlakásokat avattak fel a nyáron, hogy a most utcán élő embereknek legyen hol laknia, hanem még a Fővárost is megelőzve, az Alaptörvény 4. módosítása után elsőként fogadtak el a hajléktalanságot üldöző kerületi jogszabályt. Továbbra is azt kérjük Önöktől, hogy a rendeletet vonják vissza, és a büntetés helyett konstruktív megoldások kidolgozásába fektessék az idejüket és energiájukat.

Végezetül, mint azt a tüntetés után is jeleztük, készséggel találkoznánk Önökkel személyesen, hogy bemutassuk csoportunk konkrét javaslatait a hajléktalanság megelőzésére és megszüntetésére. Kérjük, hogy ígéretükhöz híven jelezzék számunkra, hogy mikor van erre lehetőség és kivel egyeztessük a részletekről.

Üdvözlettel,

 

Lakatos Bertalanné

A Város Mindenkié

hajléktalan aktivista

Budapest, 2013. szeptember 9.

Ezt a cikket eredetileg az AVM régi blogján publikáltuk.