Tévhitek és tények A Város Mindenkié csoportról

Ez a cikk több mint 8 éves.

tenyek2_kicsi.jpgAz utóbbi időben egyre több alkalommal észleltük azt, hogy külső szemlélők (politikusok, közéleti személyek, újságírók – de sokszor még maguk a hajléktalan emberek is) félreértik az AVM működését, céljait és elköteleződését. Ezért úgy döntöttünk, hogy tisztázzuk a leggyakrabban felmerülő tévhiteket velünk kapcsolatban.

Tévhit: A csoport neve: A Várost Mindenkiért

Tény: A csoport neve helyesen: A Város Mindenkié

Tévhit: A Város Mindenkié egy alapítvány/egyesület.

Tény: A Város Mindenkié nem bejegyzett szervezet. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy nincs szervezeti felépítésünk és belső működési szabályaink. Azonban azt igen, hogy a munkánkat nem korlátozza semmilyen jogi forma vagy előírás.

Tévhit: A Város Mindenkié egy hajléktalanellátó szervezet.

Tény: A Város Mindenkié érdek- és jogvédelmi csoport, amely nem nyújt közvetlen ellátást (pl. étel, ruha, szállás) a fedél nélkül élő embereknek. Célunk a hajléktalan emberek megszervezése, hogy ki tudjanak állni jogaikért és érdekeikért közösen és egyénileg is.

Tévhit: A Város Mindenkié vezetői Misetics Bálint és Udvarhelyi Tessza.

Tény: Bálint és Tessza valóban részt vettek a csoport alapításában, mint ahogy számos más jelenlegi és volt tagunk is. A Város Mindenkiének azonban nincsen vezetője, és minden döntést közösen, konszenzussal hozunk a heti rendszerességű taggyűléseinken. Ezeken a találkozókon az összes aktív tag igyekszik részt venni.

Tévhit: Az AVM az LMP-hez, a PM-hez és az Együtt 2014-hez kötődik politikailag.

Tény: A Város Mindenkié pártoktól függetlenül működő szervezet. Célunk, hogy nyomást gyakoroljunk a mindenkori hatalomra a hajléktalan és lakásszegénységben élő emberek érdekében.

Tévhit: A Város Mindenkié elzárkózik a politikai pártoktól.

Tény: Mivel az a célunk, hogy Magyarországon rendszerszintű változás következzen be a hajléktalansággal kapcsolatos közpolitikákban, az egyik legfontosabb feladatunk a politikai pártok befolyásolása. Bármely demokratikus és nem kirekesztő nézeteket valló párttal hajlandóak vagyunk leülni, hogy megosszuk velük a lakásszegénység megoldására vonatkozó javaslatainkat. Azonban soha nem befolyásolhat minket politikai párt abban, hogy mit gondolunk vagy cselekszünk.

Tévhit: Az AVM csak a média számára látványos akciókat csinál.

Tény: A Város Mindenkié számára valóban nagyon fontos a széles nyilvánosság, hiszen célunk, hogy megváltozzon a hajléktalan emberekről és a hajléktalanságról kialakult társadalmi felfogás. Úgy gondoljuk, hogy a társadalmi változás alapja csak a szolidaritás lehet, ehhez pedig aktív szemléletformálásra van szükség – a közvélemény és a döntéshozók körében is.

Ezzel együtt az AVM munkájának nagy része a háttérben folyik: többek között rengeteg képzést tartunk fedél nélkül élő embereknek és a velük foglalkozó szakembereknek, tárgyalásokat folytatunk különböző szervezetekkel és önkormányzatokkal, és aktívan levelezünk a különböző hatóságokkal a hajléktalan emberek jogainak képviseletéért, és más ügyekben. Olyankor szoktunk látványos akciókat szervezni (pl. tüntetés, felvonulás stb.), amikor nincs más lehetőségünk arra, hogy eljuttassuk az üzenetünket a döntéshozókhoz.

Tévhit: A Város Mindenkié törpe kisebbséget képvisel.

Tény: Ma Magyarországon a hajléktalanság több tízezer embert érint közvetlenül, és több millióan élnek lakásszegénységben. A Város Mindenkié célja, hogy egy széles tömegbázissal rendelkező érdekvédelmi szervezet legyen, ezért folyamatosan toborzunk hajléktalan és lakásszegénységben élő embereket.

Mindenkori aktív tagjaink száma 40-50 fő, akiknek 80%-a hajléktalan vagy a hajléktalanságot, lakásszegénységet megtapasztalt ember. 2009-es alapításunk óta közel 200 aktív tagunk volt, és több ezer emberrel kerültünk kapcsolatba különböző programjainkon keresztül.

Az Utcajogász programunknak évente kb. 100 ügyfele van, vagyis az elmúlt 3 év alatt több, mint 300 embernek segítettünk jogi ügyei megoldásában.

A szimpatizáns listánkon több, mint 1000 ember szerepel, és a Facebook-oldalunkat több, mint 5000 ember követi rendszeresen.

Még nem vagyunk olyan nagyok és erősek, mint szeretnénk, de azt tapasztaljuk, hogy egyre több ember támogatja közvetlenül vagy közvetetten mind céljainkat, mind pedig a tevékenységünket.

Tévhit: Az AVM azért küzd, hogy az emberek az utcán élhessenek.

Tény: A Város Mindenkié célja, hogy Magyarországon minden embernek legyen emberhez méltó otthona. Hiszünk abban, hogy ezt csak nagyszabású közpolitikai intézkedésekkel és rendszerszintű változtatásokkal lehet elérni (szociális bérlakásrendszer, lakástámogatás, hatékony és humánus szociális ellátórendszer).

Azonban célunk az is, hogy azoknak az embereknek az állampolgári jogai és méltósága se sérüljön, akik jelenleg arra kényszerülnek, hogy az utcán éljenek. Ezért küzdünk a kirekesztés és a kriminalizáció minden formája ellen.

Tévhit: Az AVM ingyen lakást akar szerezni minden hajléktalan embernek.

Tény: Nem ingyen lakást követelünk, hanem olyan támogatási rendszert, amely lehetővé teszi, hogy a legszegényebb emberek is méltó lakáskörülmények között élhessenek.A Város Mindenkié szerint a mai magyar lakhatási válság megoldása az lenne, ha az állam igazságosabban osztaná el az erőforrásait, és a gazdagabbak lakástámogatása és a rosszul működő ellátórendszer helyett elsősorban a kevésbé tehetős emberek tartós lakhatásának támogatására költené a közösség pénzét. Az állam ma is költ a hajléktalanság „kezelésére”, de a pénz nagy része sajnos nem a megoldások felé vezet, hanem konzerválja a jelenlegi igazságtalan rendszert.

Tévhit: Az AVM össze van fonódva a hajléktalan ellátórendszerrel.

Tény: A Város Mindenkié mindentől és mindenkitől független szervezet, amelynek egyik célja a jelenlegi hajléktalan ellátórendszer radikális átalakítása. Miközben gyakran kapunk segítséget a munkánkhoz szociális munkásoktól és intézményvezetőktől (aminek nagyon örülünk), nyíltan megfogalmazzuk a rendszer működésével kapcsolatos kritikáinkat is és ezért sokszor vitába kerülünk ugyanezekkel a szakemberekkel.

Tévhit: Az AVM aktivistái a „hajléktalan-arisztokráciából” kerülnek ki.

Tény: A Város Mindenkié csoport alapvető elve az egyenlőség és kifejezett célunk, hogy a csoportba a leginkább sebezhető, utcán élő hajléktalan embereket is bevonjuk. Csoportunk egyik legfontosabb erőssége, hogy nagyon sokféle ember számára jelent befogadó közösséget – tagjaink között vannak alacsonyan iskolázott, vagy akár írástudatlan emberek és olyanok is, akiknek felsőfokú végzettsége van. A hajléktalan aktivisták a legkülönbözőbb élethelyzetekből érkeznek a csoportba: vannak, akik hajléktalanszállón élnek, vannak, akik albérletben, mások anyaotthonban, foglalt házban, saját építésű kunyhóban, bank-automata előterében, reptéren, közterületen élnek vagy éltek korábban.

Tévhit: Az AVM nevében bármelyik tag nyilatkozhat a nyilvánosság előtt.

Tény: A Város Mindenkiében nagyon szigorú szabályai vannak annak, hogy ki nyilatkozhat a nyilvánosság előtt a csoport nevében. Legfontosabb szabályunk szerint a csoportot szövetséges, azaz biztos lakhatással rendelkező tag egyedül nem képviselheti, és a csoport nevében a hajléktalan vagy hajléktalanságot megtapasztalt tagjaink nyilatkozhatnak. Ez alól csak az lehet kivétel, amikor egy adott ügy csak egy szövetséges tagunkat érinti közvetlenül (pl. ő került bíróság elé egy kunyhóbontás kapcsán) vagy kifejezetten fontos a szövetségesek szempontjainak bemutatása (pl. amikor egy konferencián a csoportunkon belül a különböző társadalmi státuszú emberek együttműködését mutatjuk be).

Minden olyan feladatra, amely magában foglalja a csoport nyilvános képviseletét, jelöléssel találunk megfelelő embert (magát senki sem jelölheti). Több jelölt esetén meghatározott feltételek alapján választjuk ki a leginkább megfelelő embert (pl. gyakorlat, rátermettség, tájékozottság, személyes érintettség). Jelöléskor mindig figyelünk arra, hogy a nők és férfiak kiegyenlített arányban jelenjenek meg. Ha egy eseményre vagy interjúra több embert küldhetünk, akkor lehetőség szerint egy férfit és egy nőt és egy újabb és egy régi tagot is küldünk. Ilyenkor van lehetőség arra, hogy az érintettek mellett a szövetséges aktivisták is megszólaljanak, illetve igyekszünk figyelni az etnikai sokszínűségre is.

Tévhit: Az AVM tagjai fizetett érdekvédők.

Tény: A Város Mindenkié informális, nem bejegyzett szervezet, amelynek nincsenek fizetett alkalmazottai és minden tagja önkéntesen dolgozik. Természetesen előfordul, hogy egy külső „fellépésért” (pl. konferencia, előadás) kapunk honoráriumot. Ebben az esetben a fellépő a pénz egy részt megkapja, a másik részét pedig az AVM közös kasszájába fizeti be. Ezen kívül, 2011-2012-ben Utca és jog címmel kutatást végeztünk, amelynek során a hajléktalan kutatók – akik jelentkezéskor még nem voltak az AVM tagjai – egy éven keresztül heti 2000 forint kutatási ösztöndíjat kaptak.

Természetesen mi sem működünk pénz nélkül, hiszen sok kiadás kapcsolódik a rendszeres működésünkhöz és egy-egy akció megszervezéséhez is. Arról, hogy hogyan tartjuk fent magunkat és mire fordítjuk a csoport közös pénzét, itt részletesen lehet olvasni.

Tévhit: A Város Mindenkié egy amerikai szervezet magyar változata.

Tény: A Város Mindenkié ötletét valóban a New York-i Picture the Homeless adta, és alapításunk óta is nagy figyelmet fordítunk a nemzetközi példákra és gyakorlatokra. Csoportunk működését azonban teljes mértékben magunk dolgoztuk ki és fejlesztjük tovább a helyi, általunk is megélt társadalmi viszonyok alapján. Munkánk lényege saját országunk megváltoztatása az itt élő hajléktalan emberek igényei szerint, és az ő aktív részvételükkel.

Ezt a cikket eredetileg az AVM régi blogján publikáltuk.