A Város Mindenkié jelentése a Velencei Bizottságnak

Ez a cikk több mint 11 éves.

criminalization.jpgA Város Mindenkié (AVM) csoport jelentést küldött a Velencei Bizottságnak (VB) a hajléktalanság kriminalizációjának Alaptörvénybe foglalásával kapcsolatban. A jelentés sorra veszi, hogy az Alaptörvény 4. módosításának a közterületek használatát érintő cikkelye milyen jogsérelmet jelent a hajléktalan, illetve a biztos lakhatással bíró állampolgárok számára. Az AVM ezzel járult hozzá ahhoz, hogy a VB valós képet kapjon a magyarországi közjogi helyzetről és kiegyensúlyozott, kellőképpen árnyalt jelentést terjeszthessen az Európa Tanács Közgyűlése elé.

Mi a Velencei Bizottság?

A Velencei Bizottság az Európa Tanács (ET) tanácsadó testülete, amely elsősorban az alkotmányosságot és a demokratikus intézményrendszert érintő kérdésekben segíti az ET munkáját. Az Európa Tanács egy, a II. Világháború után megalakult kormányközi szervezet (nem az Európai Unió szerve), amely olyan alapvető értékek védelmében jött létre, mint a demokrácia, a jogállamiság és az emberi jogok. Magyarország közvetlenül a rendszerváltás után lett az ET tagja, miután keresztülment egy nagyon alapos, az akkor frissen kialakított demokratikus intézményrendszert és az emberi jogok érvényesülését vizsgáló eljáráson. A tagországok azonban a belépéssel nem mentesülnek az alapvető állampolgári jogok és intézmények védelmének kötelezettsége alól, ezek felett az ET Megfigyelő Bizottsága őrködik. Ez a Bizottság a közelmúltban arra a következtetésre jutott, hogy Magyarországon komoly veszélybe kerültek ezek az értékek, ezért javaslatot terjesztett az ET júniusi Közgyűlése elé, hogy a szervezet indítson megfigyelési eljárást Magyarországon. Ez egy nagyon súlyos politikai jelzés a magyar kormány számára, hiszen az ET fennállása óta még egyetlen tagországgal kapcsolatban sem fordult elő, hogy a taggá válása után újra ilyen jellegű megfigyelés alá vonták volna!

A Velencei Bizottság most kifejezetten az Alaptörvény 4. módosításával kapcsolatban vizsgálja az alkotmányosság és a demokratikus intézményrendszer állapotát Magyarországon. A vizsgálat következtetéseit tartalmazó jelentés fontos szerepet fog játszani a Közgyűlés júniusi döntésében. A Város Mindenkié csoport jelentése ehhez a vizsgálathoz szolgáltatott információkat a VB számára a hajléktalanság alaptörvénybeli kriminalizálásával kapcsolatban.

Mit tartalmaz az AVM májusi jelentése?

Jelentésünk megállapítja, hogy az Alaptörvény 4. módosítása

– megsérti a hajléktalan emberek emberi méltóságát, amennyiben társadalmi helyzetüket teszi büntethetővé;

– hátrányosan megkülönbözteti a hajléktalan embereket a közterületek használatával kapcsolatban;

– aláássa a jogbiztonságot azzal, hogy szinte korlátlan felhatalmazást ad a jogalkotónak a közterületek használatának korlátozására, miközben sem az életvitelszerű közterületi lakhatás fogalmának, sem a kormány ellátási kötelezettségeinek meghatározására nem tartalmaz megfelelő iránymutatást;

– megsérti az Emberi Jogok Európai Egyezményének a diszkrimináció tilalmára vonatkozó cikkelyét, mégpedig a magánszféra sérthetetlensége vonatkozásában.

A jelentés angol nyelven innen szabadon letölthető.

Utólag is nagyon köszönjük a jelentés elkészítésében szakmai segítséget nyújtó jogászok és szervezetek munkáját! A Helsinki Bizottság nyilvános szakmai anyagi különösen nagy segítséget jelentettek ebben a munkában!

Ezt a cikket eredetileg az AVM régi blogján publikáltuk.