Mi a válasz a magyarországi hajléktalanságra? – szakmai tanácskozás Budapesten

Ez a cikk több mint 8 éves.

konferencua.jpgMagyarország kormánya évek óta szisztematikus támadást intéz a hajléktalan emberek ellen, miközben továbbra sem biztosítja a megfelelő szociális támogatásokat és az emberhez méltó lakhatást, közölte az európai hajléktalanellátó szervezeteket tömörítő FEANTSA, a lakhatási jogokat figyelő Housing Rights Watch (HRW) és A Város Mindenkié (AVM) hajléktalan érdekvédelmi csoport egy egész napos, budapesti szakmai tanácskozás után 2013. április 12-én pénteken.

A „Lakhatási jogok Magyarországon” című tanácskozáson a FEANTSA, a HRW, valamint európai és magyarországi partnerszervezeteik arra jutottak, hogy Magyarországnak lépéseket kellene tennie a kikényszeríthető lakhatáshoz való jog bevezetése és egy országos szintű lakhatási és hajléktalan stratégia kidolgozása érdekében. „A lakhatáshoz való joggal az állam nem ingyen lakást biztosít, hanem a lakhatási lehetőségek olyan rendszerét építi ki, amelynek segítségével a társadalmi kirekesztéssel küzdő emberek újra integrálódni tudnak a társadalomba,” mondta Rina Beers, a FEANTSA elnöke.

A résztvevők egyetértettek abban, hogy a hajléktalan emberek hatósági üldözése és a kriminalizáció helyett az államnak érdemi intézkedéseket kellene tennie annak érdekében, hogy a társadalom minden tagja számára elérhető legyen a megfelelő színvonalú lakhatás. A jelenlegi magyarországi lakhatási válság megoldásához szükség van egy országos lakásügyi és hajléktalanügyi stratégiára. A résztvevők Skócia példáján keresztül láthatták, hogy a hosszú távú gondolkodás, a világos és konkrét célok kitűzése, a hajléktalansággal kapcsolatos szemléletváltás és az érintett szereplők (helyi önkormányzatok, hajléktalan ellátó szervezetek, hajléktalan emberek, egészségügyi intézmények stb.) együttműködése már néhány év alatt az utcai hajléktalanság jelentős csökkenéséhez vezethet, és mindez nem is kerül többe, mint a hatósági fellépés.

A jelenlegi magyarországi jogi helyzetet dr. Borza Beáta, az Alapvető Jogok Biztosa Hivatalának főosztályvezetője ismertette, melyet A Város Mindenkié csoport hajléktalan aktivistája és szociális szakemberek egészítettek ki saját tapasztalataikkal. Regis Brillat, az Európai Szociális Karta főtitkára és Nicolas Bernard, a St. Louis Egyetem (Brüsszel, Belgium) jogi tanszékének professzora bemutatták a vonatkozó nemzetközi jogi intézményrendszert és ezek elsődleges célját, amely a szociális jogok biztosítása a társadalom minden tagja számára. Bence Rita (Társaság a Szabadságjogokért), illetve nemzetközi jogi szakértők kritizálták a magyar kormány hajléktalanellenes intézkedéseit és megvitatták azt a számos nemzetközi szerződést, egyezményt és chartát, melynek Magyarország részes állama (mint például az Emberi Jogok Európai Egyezménye, az Európai Unió Alapjogi Chartája, vagy az Európai Szociális Charta).

A tanácskozás tagjai arra jutottak, hogy a hajléktalanság megszüntetésének legfontosabb lépése a kikényszeríthető lakhatáshoz való jog bevezetése Magyarországon, ami jogi keretet biztosítana a megfelelő
lakhatási feltételek megteremtéséhez. A hatékony lakhatási támogatási formák és a szociális bérlakás-rendszer
fejlesztésének különleges szerepet kell kapnia az ország hajléktalanügyi stratégiájában. A tanácskozás magyar és
európai résztvevői sürgetik a magyar kormányt, hogy dolgozzon ki hosszú távú hajléktalanügyi stratégiát,
amelynék távlati célja a kikényszeríthető lakhatáshoz való jog, amely a hajléktalanság valódi okait kezeli. Ez a
válasz a magyarországi hajléktalanságra és most rögtön neki kell látni ennek a feladatnak!

Képek a tanácskozásról itt.

Ezt a cikket eredetileg az AVM régi blogján publikáltuk.