Ma 25 éves a Fidesz

Ez a cikk több mint 9 éves.

fidesz_1.jpgA Fidesz Budapesti Regionális Szervezetének állásfoglalása a hajléktalanságról (1989)

„Magyarország is elfogadta a ,,Gazdasági, szociális és kulturális jogok nemzetközi egységokmányát , amely az alábbiakat mondja ki: „…az Egységokmányban részes államok elismerik mindenkinek a jogát önmaga és családja megfelelő életszínvonalára, ideértve a kellő táplálkozást, ruházkodást és lakást”. Hazánkban ezek az alapvető szociális emberi jogok az okmány aláírása ellenére sem érvényesülnek. A hivatalos állásfoglalások is elismerik, hogy ma Magyarországon 500 ezer család (mintegy másfél millió állampolgár) zsúfoltan, nagyon rossz minőségű lakásban él, 200 ezer család szeretne önálló lakáshoz jutni. Számításaink szerint legalább 300 ezer ember él a hajléktalanság veszélyzónájában: biztonságot nem nyújtó szállásokon, intézetekben, melléképületekben stb., s tízezrekre tehető már a hajléktalanok, az otthonnal egyáltalán nem rendelkezők száma.

Álláspontunk, hogy a minimális létfenntartás eszközeinek a hiánya az elemi emberi szabadság lehetőségétől fosztja meg az embereket. Hisszük, hogy minden egyes ember szegénysége, szenvedése és jogfosztottsága az egész társadalom vesztesége, mindannyiunk emberségének korlátja. Valljuk, hogy nincs jövőbe vezető út a jelen
problémáinak megoldása nélkül. Generációk életét és munkáját pazarolta és pazarolja el ez a rendszer. A felépített gyáróriások nem termelik, hanem felemésztik a hasznot, a tsz-ek elsorvasztották a parasztság kistermelői kedvét, a falvak elnéptelenedtek, a városokban emberidegen szovjet mintájú lakótelepek épültek, miközben a több százezer államosított lakásra évtizedekig alig költöttek valamit, és ma, amikor már közel 2 millióan vegetálnak a létminimum alatt, a hatalmat kézben tartó párt- és állami elit a javak további agresszív kizsebelésén serénykedik.

Mi az állampárttól nem várunk újabb megtévesztő és beváltatlan ígérteket

Mi nem a paternalista bürokrácia kegyelméből akarunk lakáshoz jutni

Jövőnket és létbiztonságunkat csak a jelzők nélküli demokrácia, az önkormányzatok felelős önállósága, a gazdasági és szociális kezdeményezések szabadsága biztosíthatja

A lakáshelyzet tarthatatlansága ellen tiltakozó nagygyűlésünkön való részvételre hívunk fel mindenkit.

Találkozunk szeptember 25-én 17 órakor a Fővárosi Tanács átmeneti munkásszállása előtt (Budapest, VIII., Könyves K. krt. 84, Könyves K. krt. és Kőbányai út sarok.)

Az akciót támogatásáról biztosította a Fidesz Budapesti Regionális Szervezet, valamint a Hajléktalanokért Társadalmi Bizottság.”

Forrás: menhely.hu

Ezt a cikket eredetileg az AVM régi blogján publikáltuk.