Humán Platform: alakuló közlemény

Ez a cikk több mint 9 éves.

hulla_kicsi.jpgHUMÁN PLATFORM – A kulturális, oktatási, szociális és egészségügyi szféra együttműködése, a szakmai képviselet és érdekérvényesítés érdekében, a magyar társadalom megújulásáért.

A FESZ (Független Előadó-művészeti Szövetség) tagszervezetei a felelőtlen és átláthatatlan minisztériumi döntések sora miatt 2012-re végérvényesen ellehetetlenültek. Működési pályázatuk keretösszege 2009 óta 62%-kal csökkent, ami a terület alkotóinak, csoportjainak és intézményeinek megszűnését fogja eredményezni 2013-ban. Helyzetük nyilvánvalóan nem egyedülálló – a kultúra, az oktatás, az egészségügy és a szociális szféra területéről is naponta értesülünk a működésképtelenségről és megszűnésről szóló hírekről.

A helyzet tarthatatlanságát felismerve a FESZ együttműködést kezdeményezett a hazai humánszféra képviselőivel annak érdekében, hogy ne szétaprózódva, hanem együtt, hatékonyan artikulálják az ágazat érdekeit és igényeit úgy a felelős minisztérium (Emberi Erőforrások Minisztériuma), mint a magyar társadalom egésze számára. A rendszerváltozás óta ezek a területek, noha ezer szállal kötődnek egymáshoz, nem hangolták össze érdekérvényesítési stratégiájukat. A jelen kormányzati hozzáállás, a területet érintő folyamatos, drasztikus pénzelvonás, valamint az érdekegyeztetés teljes hiánya minden eddiginél nehezebb és megalázóbb helyzetbe hozta az itt dolgozókat. Nem halogatható tovább a legszélesebb körű összefogás: az egymásrautaltság felismerése, a kölcsönös szolidaritásvállalás és az érdekérvényesítés érdemi kereteinek kialakítása.

A kultúra, az oktatás, a szociális és egészségügyi ellátás területén dolgozók oroszlánrészt vállalnak a társadalom működtetésében, az életminőség javításában, a társadalmi felemelkedés előmozdításában. A munkájukat sokszor szinte már lehetetlenné tevő körülmények között is, a legjobb tudásuk szerint törekednek arra, hogy a Magyarországon élők széles körei férhessenek hozzá a változatos és tartalmas kultúrához, a tanuláshoz és művelődéshez, az emberhez méltó, egészséges élethez. Mi, alapító szervezetek a Humán Platformot azért hoztuk létre, hogy felismertessük a közvéleménnyel a szféra jelentőségét és közös erővel próbáljuk kiharcolni szakmai működésünk feltételeinek javítását.

Platformunk ugyanakkor nem tagjainak egzisztenciális boldogulásához biztosít fórumot. A társadalmi megújulást kívánjuk szolgálni, ezzel adva a cselekvő szolidaritás elvének gyakorlati jelentőséget. Új képviseleti szervezetként vállaljuk a hivatásuk szabályait követő szakemberek szempontjainak érvényesítését a szakmapolitikai folyamatok alakításában azért, hogy a társadalom tagjai számára kedvezőbb életkörülményeket teremtsünk.

Célunk, hogy a kormányzati rögtönzések helyett kompetens, felelős döntések szülessenek. Elfogadhatatlan, hogy a humánszférát érintő és az ország jövőjét is meghatározó jogszabályok és strukturális átalakítások rendre az érintettek feje felett, improvizatív módon, látszategyeztetésekre hivatkozva jönnek létre. Elvárjuk, hogy az EMMI tegyen fokozottabb erőfeszítéseket a jövőben a humánszféra érdekeinek képviselete során, úgy a költségvetési tárgyalásokon, mint az ágazati egyeztetéseken. Így elkerülhetővé válhatnak a jelenlegi zárolási kötelezettséghez hasonló, a területet aránytalanul, ésszerűtlenül sújtó, nemzetgazdaságilag is indokolhatatlan, kontraproduktív intézkedések. A platform tagszervezetei követelik, hogy a jövőben minden, a humánszférát érintő kérdésben valós, szakmai és társadalmi egyeztetés előzze meg a döntéseket.

A Humán Platform nem pártpolitikai tömörülés. Nyitott az egyeztetésre és az esetleges együttműködésre minden demokratikus politikai erővel, de határozottan kizárja a betagozódást bármely pártpolitikai szervezetbe.
Jelen közlemény megfogalmazói alapítói a platformnak, de nem kizárólagos alakítói. Szívesen látunk tagságunkban minden, a közjót szolgáló, párthoz nem kötődő szervezetet a kultúra, az oktatás, a szociális és egészségügyi ellátás területéről.

A platform részletes szakmai programjáról, stratégiájáról és a csatlakozó szervezetek listájáról az alábbi weboldalon adunk folyamatosan tájékoztatást: http://humanplatform.blog.hu

HUMÁN PLATFORM

2012. november 29.

Ezt a cikket eredetileg az AVM régi blogján publikáltuk.