KMB irodák helyett megfizethető bérlakásokat – nyílt levél a fővárosi képviselőknek

Ez a cikk több mint 9 éves.

börtönhelyett (1)_kicsi_1.jpgTisztelt képviselők!

A „Javaslat KMB irodák létesítésére a „Fűtött utca” program keretében a Bp. IX. ker. Aszódi u. 18. és IV. ker. Váci út 102. sz. alatti ingatlanokon létrehozott hajléktalanszállókba” című előterjesztéssel kapcsolatban írünk Önöknek, mely a 2012. szeptember 13-i közgyűlésen kerül megvitatásra. Az előterjesztés első ránézésre talán jó szándékú javaslatnak tűnhet, amennyiben azt a látszatot kelti, hogy célja az éjjeli menedékhelyek, átmeneti szállók és azok környékének biztonságosabbá tétele.

Maga az előterjesztés így fogalmaz:

„[a két éjjeli menedékhely] kialakítása során a tervezési fázis Belügyminisztériummal egyeztetett folyamatában felmerült annak az igénye, hogy az intézmények működési rendjének biztosítása, illetve az intézmények körüli lakó- és ipari övezet közbiztonságának megerősítése érdekében a fenti hajléktalanszálló épületekben önálló megközelítéssel rendelkező előállító és regisztrációs helyiségcsoport kerüljön kialakításra„.

Noha ez önmagában helyénvaló célkitűzés lehet, A Város Mindenkié csoport ebben az esetben is vitatkozna az előterjesztéssel. Úgy gondoljuk ugyanis, hogy a hajléktalanszállók környékének közbiztonságával kapcsolatos aggodalmak a hajléktalan emberekkel szembeni előítéleteken és nem tényeken alapulnak. Egyrészt, az előterjesztés nem állítja, hogy a közbiztonság ténylegesen romlott volna a szóban forgó területeken. Másrészt, miközben a hajléktalanszállók egy jelentős részé valóban nem biztonságos, nem gondoljuk, hogy erre az állandó rendőri jelenlét jelentené a megoldást.

Félő azonban, hogy nem csak arról van szó, hogy az előterjesztés egy egyébként helyénvaló célhoz rossz eszközt választott. Az előterjesztés előzményei, sajnos, nem engedik meg ezt a jóhiszemű értelmezést.

aszódi_fogda_kicsi_2_felirat.jpgMagyarország belügyminisztériuma két éve az utcai hajléktalanság kriminalizálásán és a fedél nélkül élő emberek hatósági üldözésén munkálkodik. A kormány szociális ügyekért felelős államtitkára olyan intézmények létrehozását helyezte kilátásba, amelyek „szabálysértési előállításra is alkalmasak, vagyis [amelyekben] olyan hajléktalan emberek elhelyezése is megoldható, akik önszántukból nem kívánják igénybe venni a szolgáltatásokat”. Budapest főpolgármestere azt nyilatkozta, hogy a hajléktalan emberek, ha nem mennek be a túlzsúfolt, élősködőktől fertőzött tömegszállásokra, „magukat helyezik törvényen kívül”, és ebben az esetben bűnözőkként kell őket kezelni. Egy tavalyi kerületi kampány során a rendőrök csupán azért bírságoltak meg hajléktalan embereket, mert közterületen tartózkodtak, és mert hajléktalannak tűntek. Akkor is, ha nem ittak alkoholt, nem gyújtottak rá ott ahol nem szabad, nem követtek el semmilyen szabálysértést, hanem csak – a józsefvárosi szabálysértési iroda egyik határozatát idézve – a „kövön üldögéltek”. Végül, a hatályos szabálysértési törvény alapján súlyos pénzbírságokkal, illetve elzárással lehet bünteti a közterületen élő embereket.

Mindezek alapján érthető, ha attól félünk, hogy a szóban forgó előterjesztés egy újabb lépést jelent a hajléktalanság büntetőpolitikai kezelése, a hajléktalan emberek hatósági üldözése, elzárása felé. Így, arra kérjük Önöket, hogy szavazzanak „Nem”-mel az előterjesztésre.

Azt javasoljuk, hogy a Közgyűlés vizsgálja meg, mit tehet a hajléktalan-ellátó intézmények színvonalának és így biztonságának javítása érdekében: túlzsúfolt tömegszállások helyett emberhez méltó lakhatásra alkalmas intézményekre, tisztességes lakásrezsi támogatásra és megfizethető önkormányzati bérlakásokra van szükség. Ezzel kapcsolatban hatalmas nemcsak a kormány, de a főváros mulasztása is: emlékeztetnünk kell arra, hogy a hajléktalan embereket segítő szervezetek közös közleménye szerint tavaly „a hajléktalan-ellátás 1990 óta kiépült rendszere, s maguk a hajléktalan emberek bármely eddigi évnél, bármely eddigi, a szociális ügyekért felelős minisztérium alatti időszaknál rosszabb kilátásokkal” néztek a tél elé. A helyzet azóta csak romlott.

Nem KMB irodákra van szükség, hanem megfizethető bérlakásokra.

Üdvözlettel,
A Város Mindenkié Csoport

Budapest, 2012. szeptember 11.

A Város Mindenkié csoport érvei és akció a tervezett börtönszállók ellen.

Ezt a cikket eredetileg az AVM régi blogján publikáltuk.