A Terebesi erdő lakói egyeztettek a Kőbányai Önkormányzattal

Ez a cikk több mint 9 éves.

avm_erdő_kicsi.jpg2012. június 20-án a Terebesi erdő négy lakója és A Város Mindenkié egy képviselője egyeztetést folytatott a Kőbányai Önkormányzattal a korábban kilátásba helyezett kunyhóbontásokkal kapcsolatban. A megbeszélésen az önkormányzat részéről Weeber Tibor alpolgármester, dr. Pap Sándor alpolgármester, Horváthné dr. Tóth Enikő jogtanácsos és Mednányszky Miklós csoportvezető (Építés, – környezet, és közlekedéshatósági csoport), az erdőből Havasi Mónika, Mércse Gyuláné Amália, Mércse János és Mércse Pál, A Város Mindenkié részéről pedig Udvarhelyi Tessza vettek részt.

A megbeszélést az erdőlakók kezdeményezték, miután pár héttel ezelőtt azt az információt kapták a kerületben dolgozó szociális munkásoktól, hogy 2 héten belül el kell hagyniuk saját építésű kunyhóikat, mert azokat az önkormányzat el akarja dózerolni. A megbeszélésen először pontos és megbízható információkat szerettünk volna kapni az önkormányzattól a bontásokra vonatkozóan, majd megfogalmaztuk a megfelelő megoldásokra vonatkozó kéréseinket is.

Amikor a bontásokkal kapcsolatos döntésről kérdeztük, Weeber alpolgármester elmondta, hogy az önkormányzatnak eltökélt szándéka, hogy az erdőben ne lakjanak emberek, mert ez nemcsak jogszerűtlen, de számukra elfogadhatatlan is. Azonban azt is hangsúlyozta, hogy a helyzet megoldása elsősorban nem hatósági, hanem szociális feladat és többször kiemelte, hogy a helyzetet humánusan kívánják megoldani. Az önkormányzat képviselői elismerték, hogy a kunyhókat jogszerűen csak jegyzői vagy bírósági határozattal, hivatalos eljárás lefolytatása után lehet elbontani és azt is jelezték, hogy eddig ez a folyamat még nem indult meg. Ígéretet tett mind Weeber alpolgármester, mind Mednányszki Miklós, hogy csak és kizárólag jogszerű eljárás után fogják a kunyhókat elbontani, és az eljárás megindulásáról az érintettek írásos tájékoztatást fognak kapni.

A hivatalos eljárás lefolytatása A Város Mindenkié szerint azért kiemelten fontos, mert ez lehetőséget ad az érintetteknek, hogy formálisan is megvédhessék igazukat és így az egész folyamat mindenki számára átlátható és kiszámítható legyen. A jogszabály szerint egyébként egy ilyen eljárás lefolytatása 30-tól 90 napig terjedhet, de az alpolgármester nem tudott pontos határidőt adni, ameddig az erdőt mindenkinek el kell hagynia.
Megígérte, hogy ha a közeljövőben bontásra kerül sor az erdőben, az csak az üresen álló házakra vonatkozik és nem fognak olyan épületet bontani, amiben jelenleg laknak. Ígérete szerint olyan sem fog előfordulni, mint például 2011 őszén Zuglóban, hogy reggel jön a dózer és mire valaki hazaér a munkából, már nem áll a háza.

A megbeszélésen az erdő lakóinak felkínált megoldásokról is beszéltünk. Az érintettek kifejtették, hogy legtöbbjük számára az átmeneti szálló nem jelent megfelelő alternatívát. Míg most önálló életet élnek, háztartást vezetnek, és saját erejükből tartják fent otthonaikat, egy szállón minden autonómiájukat elvesztenék és nagy a veszélye annak, hogy a családok is szétesnek. A szálló legtöbbjük számára a jelenlegi helyzethez képest visszalépést jelentene. Ezen kívül, felmerült a kérdés, hogy mi történik azokkal, akik már idősek és nem tudnak megfelelő jövedelemhez jutni, miután lejár a 2 éves határidő, amit átmeneti szállón lehet tölteni. Az erdőlakók és az AVM tapasztalatai szerint is az átmeneti szállóról nagyon sokan visszakerülnek az utcára, így ez a helyzetet hosszú távon nem oldja meg, sőt rontja.

Weeber alpolgármester elmondta, hogy az önkormányzat felelősséget érez az erdőben élő emberek elhelyezésével kapcsolatban és azt is elismerte, hogy az átmeneti szálló nem jelent tartós megoldást a hajléktalan emberek számára. Hajlandóságot mutatott arra is, hogy a megfizethető lakásba jutás különböző megoldásain gondolkozzunk. Beszéltünk többek között a szociális bérlakáshoz jutás lehetőségeiről, aminek a támogatásától az önkormányzat nem zárkózott el, és noha az alpolgármester ebben az évben nem tartja elképzelhetőnek, jövőre talán tudnának abban segíteni, hogy az erdő lakói tartós és megfizethető lakhatásba kerüljenek. Mint elmondta, Kőbányán is nagyon nehéz az önkormányzati bérlakások helyzete, hiszen kb. 500 jelentkező vár a pár tucat meghirdetett önkormányzati bérlakásra. Ezzel együtt azonban több, mint száz önkormányzati bérlakás áll üresen különböző okok miatt, és az alpolgármester megígérte, hogy megvizsgálja annak a lehetőségét, hogy ezekbe a lakásokba a felújítási munkáért cserébe hajléktalan emberek költözhessenek. Az AVM már korábban is többször tett javaslatot arra, hogy a Szociális Építőtábor modelljét használva szociális bérlakások felújításán keresztül hajléktalan emberek lakáshoz juthassanak.

Noha az önkormányzat többször emlegette a nemrég beindult LÉLEK-programot mint megoldási lehetőséget, a szigorú bekerülési feltételeknek az erdőlakók többsége nem felel meg. Arra a kérésre, hogy változtassák meg a feltételeket, az alpolgármester kitérő választ adott.

A megfelelő jövedelem hiánya az, ami sok erdőben élő embert megakadályoz abban, hogy tartós lakhatásba kerüljön. Mint az érintettek elmondták, hajléktalan emberként nagyon nehéz munkát találni. dr. Pap Sándor közlése szerint sajnos az önkormányzat sem tud az igényeknek megfelelő számú munkát biztosítani: a jelenleg is több száz jelentkező töredékének tudnak csak közhasznú munkát biztosítani és az erdőlakóknak is maximum az önkéntes munka lehetőségét tudták felajánlani, amely legalább a társadalombiztosítási jogviszonyuk megtartásában segítene nekik. Weeber alpolgármester szerint fővárosi és állami segítség nélkül nem lehet megoldani a megfelelő mennyiségű munka és így a lakhatás fenntartásához szükséges jövedelem biztosítását.

A megbeszélés végén átadtuk azt a petíciót, melynek aláírásával közel 200 ember követeli a Kőbányai Önkormányzattól a helyzet jogszerű és emberséges rendezését.

A megbeszélés végén a következőkben állapodtunk meg:
–    mindkét fél célja az, hogy az emberek ne az erdőben lakjanak és az is, hogy az érintettek lakhatási problémája tartósan és ne csak átmenetileg oldódjon meg;
–    az önkormányzat csak jogszerű intézkedés keretében bont kunyhókat és emberségesen jár el az erdőlakókkal szemben;
–    A Város Mindenkié az erdőlakókkal közösen foglalja írásba a megoldásokkal kapcsolatos ötleteit és javaslatait, melyeket egy következő személyes egyeztetés során vitatunk meg;
–    Weeber alpolgármester ígéretet tett arra, hogy ellenőrzi, hány önkormányzati lakást lehetne felújítani és munkájukért cserébe az erdő lakóinak átadni;
–    Weeber alpolgármester a megbeszélésen elhangzottakat a főváros felé is kommunikálja, amely a terület egy nagy részének a tulajdonosa.

2012. június 20.                                                                                                                                        Udvarhelyi Tessza

Ezt a cikket eredetileg az AVM régi blogján publikáltuk.