Helyreigazítási kérelem a Heti Választól

Ez a cikk több mint 10 éves.

Tisztelt Heti Válasz Szerkesztőség!

A Város Mindenkié (AVM) csoport helyreigazító közlemény közzétételét kéri a honlapjukon 2011. december 18-án „Hajléktalanok az ütközőzónában” címmel megjelent, a tavaly októberi zuglói kunyhóbontással is foglalkozó cikkük kapcsán valótlan tény állítása, illetve hamis látszat keltése miatt. Cikkükben valótlanul állították ugyanis, hogy a Budapest XIV. Kerületi Önkormányzat a „Város Mindenkiért” (a csoport neve helyesen: A Város Mindenkié) civil szervezetet is bevonja programja kialakításába.

A Város Mindenkié – amely a kezdetektől figyelemmel kísérte a zuglói hajléktalantelep eldózerolását, és kiállt az ott lakók védelmében – október 26-án egyeztetést folytatott Papcsák Ferenccel, a kerület polgármesterével. Ezen többek között felmerült ugyan, hogy a csoport meghívást kap a zuglói hajléktalanprogramot kidolgozó munkacsoportba, az együttműködés kezdeményezésére azonban – az AVM többszöri érdeklődése ellenére – az önkormányzat részéről eddig nem került sor.

Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa AJB-4326/2011. számú jelentésében a XIV. kerületi polgármesternél szintén kezdeményezte, hogy az önkormányzat civil együttműködésben keressen haladéktalanul személyre szabott megoldást az érintett hajléktalan emberek számára. Az önkormányzat azonban A Város Mindenkié felé ennek hatására sem tett semmiféle lépést.

Hivatkozott cikkükben a valóság meghamisítására alkalmas módon tüntetik fel a dózerolás tényét oly módon, hogy mellőzik a cikkük megjelenésekor már közzétett ombudsmani jelentés megállapításait, miszerint az önkormányzat önkényes módon, felhatalmazás nélkül, intézkedését hatósági jellegűnek beállítva járt el, megsértve ezzel az alapvető emberi jogokat és a jogállamiság normáit.

A cikkből kimaradt, hogy a Francia és Egressy út sarkán fekvő terület tulajdonosa, a MÁV Zrt. nem kért birtokvédelmet az ott jogalap nélkül, életvitelszerűen tartózkodó hajléktalan emberekkel és az általuk emelt építményekkel kapcsolatban, az önkormányzatnak pedig nem volt jogi lehetősége arra, hogy hatósági eszközök és apparátus igénybevételével önkényesen állítsa helyre az eredeti állapotot az általa bérelt területen. Az ombudsman megállapította továbbá, hogy a zuglói önkormányzat mulasztott, amikor az időjárási körülményekre figyelemmel nem tett külön intézkedéseket az ott élők számára megfelelő, valóban hozzáférhető szállás biztosítására.

Írásuk azon túl, hogy az esettel kapcsolatban olyan lényeges megállapítást hallgat el, mint hogy a XIV. kerületi önkormányzat intézkedése jogszerűtlen volt, egyoldalúan, kizárólag pozitív színben – azaz a hajléktalan emberek érdekében cselekvőként – tünteti fel az önkormányzatot és a polgármestert. A fentiek elhallgatása, valamint az állítások kontextusa és téves következtetések levonására alkalmas csoportosítása – így a cikk egészének tartalma – a valós tényeket hamis színben tünteti fel.

A sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény 12. §-a, valamint a Ptk. 79. és a Pp. 342. §-a alapján helyreigazításképpen kérjük levelünk közzétételét a folyóirat honlapján. Kérjük, hogy A Város Mindenkié csoportot e-mailben értesítsék a helyreigazítás közzétételéről.

A Város Mindenkié
[email protected]

Budapest, 2012. január 12.

Ezt a cikket eredetileg az AVM régi blogján publikáltuk.