Nyílt levél a hajléktalan emberek téli ellátásának hiányáról

Ez a cikk több mint 10 éves.

A Város Mindenkié (AVM) hajléktalan érdekvédelmi csoport a Diszpécserportálon közzétett közleményből, illetve nyílt levélből értesült arról, hogy a Nemzeti Erőforrás Minisztérium (NEFMI) mulasztása miatt komoly veszélybe került a hajléktalan emberek téli ellátása.

Az ellátó szervezetek a téli krízis időszakban az elmúlt évek során többlettámogatást kaptak arra, hogy finanszírozni tudják a tél beálltával jelentősen megnövekvő szükségletek kielégítését. A többletforrásokhoz pályázati úton, a Hajléktalanokért Közalapítványon és az Összefogás Közalapítványon keresztül juthatnak hozzá az ellátók, akik ezekből a pályázati összegekből biztosítják a tél során a regionális diszpécserszolgálatok jelentősen megnövekvő feladatainak ellátását; a közterületeken élők étkeztetését nappali melegedőkben, éjjeli menedékhelyeken és közterületeken; a hajléktalan emberek egészségügyi ellátását; a központi állami támogatásban nem részesülő utcai szociális munka ellátását; és a gyakran életmentő krízisautó szolgálatok működtetését.

Ebben az évben azonban a Minisztérium a mai napig nem kötötte meg azokat a szerződéseket, amelyek a lehetővé tennék a két közalapítvány számára a pályázatok kiírását. Mindez épp az egyik legkiszolgáltatottabb társadalmi csoport, a hajléktalan emberek minimális, az életben maradáshoz alapvető ellátását lehetetleníti el, épp akkor, amikor arra a legeslegnagyobb szükség lenne – a kritikus téli időszakban.

Ezen kívül azonban a jelenlegi helyzet azért is felháborító, mert a döntéshozók mindeközben a hajléktalan-ellátás finanszírozásával akarják legitimálni a hajléktalan emberek kriminalizálását és bebörtönzését. A közterületeken élő emberek elleni intézkedéssorozat két élharcosa, Tarlós István főpolgármester és Kocsis Máté hajléktalanügyi referens is előszeretettel mutogat az ellátó intézményekre, és teszi felelőssé a hajléktalan embereket, amiért „nem mennek be a szállókra, nappali melegedőkbe”. Noha az eddig is nyilvánvaló volt, hogy az emberek nem önszántukból nem élnek ezekkel a lehetőségekkel, hanem elsősorban azért, mert ezek befogadóképessége jóval alatta marad a valós szükségleteknek (vagyis ezen szolgáltatások emberek ezrei (!) számára nem valós választási lehetőségek), másrészt pedig azért, mert azok színvonala teljességgel elfogadhatatlan. Most azonban ennél is világosabbá vált a kettős beszéd: a Kormány börtönbe zárja azokat, akik „nem fogadják el a felajánlott segítséget”, miközben ellehetetleníti a segítség felajánlását.

A Város Mindenkié csoport már számos fórumon hangot adott a magyarországi hajléktalan-ellátás színvonalával és működésével kapcsolatos kritikájának. Azt is számtalanszor világossá tettük már, hogy nem a tömeges ellátás, hanem egy átfogó lakhatási stratégia, egy működő szociális bérlakás szektor, illetve a lakhatáshoz való jog Alkotmányba foglalása jelentheti a hajléktalanság megoldását. A téli ellátások azonban mindezzel együtt is létfontosságúak. A többletforrások biztosításának elmaradása, de akár csak késlekedésük is hajléktalan emberek százainak halálához vezethet.

Ezért követeljük, hogy a NEFMI azonnali hatállyal kösse meg a források biztosításához szükséges szerződéseket és bocsássa a közalapítványok rendelkezésére a szükséges forrásokat!

Ezt a cikket eredetileg az AVM régi blogján publikáltuk.