Adatok a józsefvárosi hajléktalan-ellátásról és lakásgazdálkodásról

Ez a cikk több mint 10 éves.

Hány hajléktalan ember él Józsefvárosban?

Összesen 830 ember él hajléktalanellátó intézményben, és több, mint 100 ember közterületen (az utóbbi adat a Február 3. Munkacsoport felmérésből származik).

Hány hajléktalan embernek van józsefvárosi lakcíme?

600 embernek van ún. településszintű lakcíme (Budapest, VIII. ker., lakcím nélküli), 430 főnek állandó lakcíme hajléktalanellátó intézmény és 930 főnek tartózkodási címe hajléktalanellátó intézményben. Összesen tehát max. 2000 embernek van VIII. kerület lakcíme. Az adat forrása a központi lakcímnyilvántartó.

Hány ember juthat átmeneti szálláshoz  a VIII. kerületben?

830 fő. Ebben benne vannak az éjjeli menedékhelyek, ahova naponta kell bejelentkezni, valamint az átmeneti szállók és a hajléktalanok otthona is, melyek hosszabb távra nyújtanak lakhatást.

Hány önkormányzati lakás áll üresen Józsefvárosban?

Kb. 500. Ez a teljes önkormányzati lakásállomány több, mint 10 százaléka. Az adat a Józsefvárosi Önkormányzattól származik. 

Évente kb. mennyit költ a Józsefvárosi Önkormányzat az üres lakások fenntartására?

20 millió forintot. Az adat a Józsefvárosi Önkormányzattól származik. Ebben benne van a közös költség és a fűtési költséges is. A Józsefvárosi Önkormányzat összesen 4 darab szükséglakást tart fenn krízisben lévő családok számára.

Az önkormányzati bérlakásban élők hány százalékának vannak fizetési problémái Józsefvárosban?

Józsefvárosban összesen 5 ezer önkormányzati ingatlanban laknak bérlők (azaz összesen kb. 15 ezer ember) és a bérlők 30-50 százalékának vannak fizetési problémái.

A törvényben előírt szociális kötelezettségei közül melyiket NEM látja el Józsefváros?

A Józsefvárosi Önkormányzat folyamatos törvénysértést követ el, amikor évek óta nem tart fenn nappali melegedőt a kerületben. Több kerület ezt a kötelezettségét úgy teljesíti, hogy ellátási szerződést köt egy civil szervezettel, de a Józsefvárosban ilyen sem létezik. A nappali melegedők elsődleges feladat, hogy az utcán élő hajléktalan embereknek támogatást nyújtson (pl. fürdési és mosási lehetőség, illetve étel biztosításával). Hosszú ideig családok átmeneti otthona sem volt a Józsefvárosban, de ezt ebben az évben egy ellátási szerződéssel megoldotta a kerület: évente egy család CSÁÓ-ban történő elhelyezését finanszírozza (a négy ún. krízislakás fenntartása mellett).

Mennyit költ a Józsefvárosi Önkormányzat ÉVENTE hajléktalan-ellátásra?

700 ezer Forintot. A józsefvárosi önkormányzat ennyi pénzzel támogatja a Menhely Alapítvány utcai szociális munkás szolgálatát. Ez havonta kb. 60 ezer forint. Az utcai szociális szolgálat fenntartásához több millió forinttal járul még hozzá az állam és pályázati pénz is rendelkezésre áll.

Mennyibe kerül NAPONTA egy ember elzárása?

8000 Forintba. Ha valaki nem tudja befizetni a bírságot, az közmunkára vagy elzárásra változtatható. Elzárás esetén a bírságból napi 1000-3000 Forintot, közérdekű munka esetén 5000 Forintot lehet átváltani. Tehát a kukázásért járó max. 50 ezer forintos bírság 16-tól 50 napig tartó elzárást eredményezhet, ami 130 ezertől egészen 400 ezer forintos költséget jelent az államnak.

Mennyibe kerül NAPONTA egy ember hajléktalanszállón történő elhelyezése?

3 ezer Forintba. Az éves állami normatíva egy ember elhelyezésére 2010-ben: 206.100 Ft nappali melegedőben, 468.350 Ft éjjeli menedékhelyen és átmeneti szállón és 635.650 Ft családok átmeneti otthonában. Ebből a támogatásból egy olcsóbb albérlet is kijönne.

Mennyi NAPONTA az egy háztartásnak nyújtott állami lakásfenntartási támogatás összege?

Max. 200 Forint. A lakásfenntartási támogatást az alacsony jövedelmű családok kapják az államtól. Egy egytagú háztartás 2500-3500 Forintot, egy kétgyerekes háztartás 2500-6000 Forintot és egy háromgyerekes háztartás 2500-6500 Forintot kaphat havonta.

Ezt a cikket eredetileg az AVM régi blogján publikáltuk.