Jogszabálysértő előterjesztés – az AVM levele Tarlós Istvánnak

Ez a cikk több mint 10 éves.

Főpolgármester úr!

Ön a Fővárosi Közgyűlés 2011. április 27-ei ülésén a fővárosi közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló 59/1995. (X.20.) Főv. Kgy. rendelet és a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló 60/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelet tervezett módosításának vitája során azt ajánlotta Kaltenbach Jenő képviselőnek, hogy amennyiben ő megnevezi, mely jogszabályokba ütközik a hajléktalan állampolgárok köztéri létét büntető módosítás, akkor a Főpolgármesteri Hivatal „el fog gondolkodni” a rendelet korrekcióján*.

A Város Mindenkié csoport értelmezése szerint az, hogy egy Hivatal „elgondolkodik” egy jogszabály korrekcióján, szükségszerűen a szóban forgó jogszabály megvitatását jelenti, hiszen „a Hivatal” egy több személyből álló intézmény, így álláspontját csak a hivatal érintett munkatársainak és szakértőinek vitája során alakíthatja ki. A Város Mindenkié csoport fontosnak tartja, hogy ebbe a vitába vonják be a kérdésben érintett és szakértő civil szervezeteket is, mint például A Város Mindenkié csoport, az Új Szemlélet csoport, a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) és a Menhely Alapítvány.

Csoportunknak nincs tudomása arról, hogy Kaltenbach Jenő élt-e azzal a lehetőséggel, hogy bemutassa, milyen jogszabályokba ütközik a vitatott rendelet, de mi mindenképpen szeretnénk hozzájárulni a Hivatal munkájához és a rendelet újratárgyalásához azzal, hogy eljuttatjuk Önökhöz a Menhely Alapítvány és a TASZ szakmai anyagát, amely tételesen, részletes indoklás kíséretében sorolja fel a kérdéses törvényhelyeket.

Főpolgármester úr arra is ígéretet tett, hogy „amennyiben az arra illetékes hatóság konkrét jogsértést állapítana meg a rendelet kapcsán, amit a Hivatal jogászai nem jeleztek, akkor azt az előterjesztő „természetesen akceptálni fogja.” Tudomásunk szerint az ügyben jelenleg is folyik az érintett Kormányhivatal vizsgálata a rendelettel kapcsolatban, azonban ennek lezárulásáig is fontosnak tartjuk, hogy más szakértők véleményét is vegye figyelembe a Főpolgármesteri Hivatal. Véleményünk szerint komoly mulasztás lenne, ha a Hivatal nem venné tekintetbe a hajléktalan emberek problémáival kapcsolatban megkerülhetetlen tapasztalattal rendelkező Menhely Alapítvány és a nemzetközileg is elismert, kiemelkedő színvonalú jogi munkát végző TASZ e kérdésben összeállított szakmai véleményét.

Kérjük Főpolgármester urat és a Főpolgármesteri Hivatalt, hogy ígéretéhez híven e háttéranyag ismeretében tárgyalja újra a kérdéses rendeletet, és emelje ki belőle a hatályos törvényekbe ütköző passzusokat.

Üdvözlettel,

A Város Mindenkié képviseletében:
Dósa Mariann
www.avarosmindenkie.blog.hu
[email protected]

* „Ezért arra kérem képviselő urat, hogy legyen szíves megnevezni, hogy melyik jogszabályt sérti az előterjesztés, mely pontján törvénysértő, és melyik törvény melyik passzusát sérti meg. Ha ezt tudja nekünk konkrétan idézni, akkor majd a Hivatal el fog gondolkodni a korrekción, de azt kérem, hogy ezt felelősséggel és felelőssége teljes tudatában jelentse ki, hogy ez az előterjesztés konkrétan és egyértelműen sérti ennek és ennek a törvénynek ezt és ezt a passzusát, és mivel.” (Forrás: a 2011. április 27-ei Főv. Kgy. hivatalos jegyzőkönyve)

Ezt a cikket eredetileg az AVM régi blogján publikáltuk.